Рєпін “Бурлаки на Волзі” (твір по картині)

И. Е. Рєпіна, дивного російського живописця, завжди цікавила життя простого народу: його лиха й проблеми, надії й радості. Задавшись метою відбити не тільки горе й страждання, бідність і сумовиту дійсність життя мужиків, але й

Вишивка: мистецтво і традиція

Вишивка є одним із найулюбленіших і найпоширеніших видів рукоділля. За старих часів на Русі всі жінки володіли цим мистецтвом. Вишивка була пов’язана зі стародавніми звичаями й обрядами українського селянства. За допомогою голки й різних

Яким є сучасний інтелігент?

Певне, кожний із нас не раз замислювався про сутність справжньої інтелігентності, намагався подумки з’ясувати, чи відповідають риси його власної особистості, його вчинки уявному зразкові. І кожний зіткався з тим, що однозначно відповісти на питання

Живописець правди

Сучасний читач знає Григора Тютюнника як чудового новеліста і повістяра Сьогодні українська художня проза не буде повною без його хоч і кількісно невеликої, але справді вагомої літературної спадщини. Григір Тютюнник починав своє трудове життя

Аналіз листів Тетяни й Онєгіна

Лист Тетяни до Онєгіна… Його писала юна повітова панянка (як відомо, по-французькому), імовірно переступаючи через величезні моральні заборони, сама лякаючись несподіваної сили своїх почуттів: Я к вам пишу – чого ж боле? Що я

Краса й велич рідного слова в поетичній творчості Максима Рильська

Відношення до слова як до магічної сили – примітна риса поетичного таланта Максима Рильська. Хоча слово для всіх поетів є, так сказати, “матеріалом” для Творчості, але в українській літературі найдеться небагато таких, хто б

Образ Марусі Чурай в українській літературі – Л. Костенко

Постать Марусі Чурай, полтавської піснетворки XVII ст., посіла важливе місце в історії української літератури. Щоправда документальних підтверджень про її існування на сьогодні не знайдено і про реальність поетеси свідчать лише її Твори, які до

Скласти роздум про те, в чому полягає ве­лич людини

Відомо, що яскравою, помітною і доволі ваго­мою є Зовнішня велич людини – становище її в при­роді та в суспільстві. Проте зовнішня велич нічого не варта, якщо не спирається на внутрішні якості люди­ни, які являють

Мої думки із приводу сучасних засобів комунікації

Напевно, важко заперечити той факт, що з багатьох винаходів останніх десятиліть найбільший вплив на прогрес людства зробили технології, зв’язані із засобами комунікації: інтернет і мобільний зв’язок. Соціологи, економісти й політики затверджують, що зараз людство

Музика в моєму житті

Незбагненна влада музики над людиною. Вона примушує радіти й плакати, може допомогти пережити горе, зняти душевний стрес, вилікувати сердечні рани. Музика – стародавній вид мистецтва, здатний об’єднувати людей, і в цьому її найбільша сила.

Опис картини – Врубель “Демон” (твір по картині)

Михайло Олександрович Врубель – найвідоміший російський художник, найбільш самобутній і значний виразник тенденцій символізму й модернізму в російського живопису й графіку. Його добутки відрізняються “драматичною напруженістю колориту, кристалічною чіткістю, конструктивністю малюнка, тяжінням до символіко-філософської

Творчість Э. Хемингуэя після другої Світової війни

Повість ” Старий і море ” або роман “Острова в океані”. Проблематика й поетика. Повість “Старий і море” Ця невелика по обсязі, але надзвичайно ємна повість коштує особняком у Творчості Хемингуэя. Її можна визначити

Єдність мирів у творчості Р. М. Рильке

Австрійський поет, що створив неперевершені зразки європейської модернової прози. Для його поезії є характерними мотиви філософського осмислення життя, містичне відчуття миру. За концепцією поета, художник повинен стати Орфеем, щоб указати людині правильний життєвий шлях,

Тривалий розвиток географії

Тривалий розвиток географії як науки привело до поглиблення її внутрішньої диференціації й появі ряду наукових напрямків. Так в економічній географії виділяються: географія населення, промисловості, сільського господарства, сфери послуг, транспорту й т. д. З’явилися й

Християнство і язичество: конфлікт або згода?

Здавалося б, підручник історії відповідає на це питання чітко й недвозначно: примусова християнізація. Об’єктивна необхідність, що штовхала Володимира Великого до об’єднання східно-слов’янських земель. Потім був довгий період адаптації, коли дві релігії існували одночасно, утворюючи

Багатогранність особистості Пушкіна в романі “Євгеній Онєгін”

Історичне достоїнство цієї поеми тим вище, що вона була на Русі й першим і блискучим досвідом у цьому роді. У ній Пушкін є не просто поетом тільки, але й представником суспільної самосвідомості, що вперше

Оповідання на основі почутого

Росте біля будинку бабусі великий кущ калини. Хата начебто сховалася в тіні куща – така велична й пишна вирола калина. Восени змінює вона свої кисті додолу, начебто проситься в руки: візьми мене. Я любуюся

Гамлет как носитель гуманистических идей эпохи возрождения

Общественная мысль, литература, искусство эпохи Возрождения решительно отбросили средневековые догмы о необходимости ежечасного смирения духа и плоти, отрешенности от всего реального, покорного ожидания того часа, когда человек перейдет в “потусторонний мир”, и обратились к

Проспер Меріме Хроніка царювання Карла IX

1572-й м. У Франції – у розпалі релігійні війни між католиками й гугенотами. Іде жорстока боротьба за владу, у якій зіштовхуються інтереси трьох основних партій – протестантів або гугенотів (її після смерті принца Конде

Наймитські пісні

Спорідненими за тематикою, ідейно-художнім пафосом є наймитські пісні, у яких теж домінує мотив невлаштованості життя, марності прожитих років у важкій праці на інших. Наймитування як суспільне явище з´явилось після скасування кріпацтва 1861 р. Звільнені,

Проблеми творчості й творчої особистості в романі М. А. Булгакова “Майстер і Маргарита”

Роман М. А. Булгакова “Майстер і Маргарита” до деякої міри автобиографичен, оскільки Майстер – двійник Булгакова. Ні, це не тінь автора, не його копія, це – жива особа. Він одночасно схожий і не схожий

Гумористичне оповідання по творчості А. П. Чехова

У лікарняній палаті міста D готувалися до операції. З кабінету в кабінет раз у раз тинялися люди з розумним видом на особах, одягнені в брудні халати. Вся необхідна апаратура була завчасно доставлена в операційну.

Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси

“Дві постаті, які діють разом і контрастують одна з одною, – комічні й напівкомічні – це древній і досі живий мотив фарсу, карикатури, цирку, кіно: худий і довгов’язий, низенький і товстий, хитрий і глупий,

Характеристики героїв повести “Маленький Бобеш”

Перша його книга для дітей “Маленький Бобеш” була написана в 1930-1934 роках. В основу повести лягли спогаду про власне дитинство, однак ціль книги набагато серйозніше. Письменникові вдалося запам’ятати картини життя чеського народу в найбільш

Немає нічого на світі прекрасніше жінки. Ф. И. Тютчев

Основа Творчості письменника – натхнення, ниспосланное понад. І це натхнення має жіночий початок. Не випадково муза – жінка, До жіночих ніг складають шпаги, в ім’я жінки роблять подвиги, заради її ж ідуть на злочини.

Твір доповідь: Захист природи та турбота про ландшафти

Частина площі населень, що займають під мешкання та транспортні дороги на заході Федеральної республіки, зростала з кінця 50-х до кінця 80-х років від майже 8 до 12 відсотків від усієї площі. Частина природних ландшафтів

Історична концепція Л. Н. Толстого і її відбиття в романі “Війна й мир”

Весь роман Лева Миколайовича Толстого побудований на протиставленнях (згадаємо хоча б назва добутку). І у своєму розумінні історії Толстой відрізняється від традиційних істориків. Письменник не погоджується із усяким, хто вважає, що особистість визначає історичний

Iван Франко – Boa Constrictor 10

Матiй, не кажучи i слова бiльше, вийшов з хатини. Герман сховався за угол i видiв ще кiлька крокiв, як старий рiпник iшов, розкладаючи руками та воркотячи щось пiд носом, немов нараджуючись з самим собою.

Як Джиртдан повів дітей від страшного дива (Азербайджанська казка)

Жила колись одна жінка, і був у неї синок, такий маленький, що всі його називали Джиртданом – Малям. Малий ростом Джиртдан, а у всьому батькові й матері намагається допомогти. Побачив він один раз, що

Улюблена всіма Леся Українка

….У багатьох її віршах часто повторюються два слова: “крила” і “пісня”. Може бути, того, що найдужчою мрією її завжди було злетіти, переборюючи окови слабкого тіла, а рядка її віршів, наповнені м’якими й сумними наспівами

Вірш А. С. Пушкіна “Я пам’ятаю дивовижне мгновенье”

Пошуку нових тим, дала йому можливість як ніколи близько познайомитися з народом, Придивитися до його звичаїв, обрядам, віруванням, прислухатися до його говорів, Пісням, Казкам, переказам. У період Михайлівська посилання Пушкін пише й вірші про

КЛАСИЦИЗМ І БАРОКО

XVII ст.- складна, бурхлива, сповнена внутрішніх суперечностей і водночас важлива, а для деяких країн – переломна епоха у розвитку суспільного життя. Це період важливих досягнень у художньому пізнанні дійсності. У XVII ст. загострюються суперечності

Своєрідність викладу “Слова про похід Ігоря”

Поема “Слово про похід Ігоря”, будучи найвищим художнім досягненням давньоруської літератури, одночасно являє собою найвизначнішу пам’ятку давньоруської літературної мови. Причому вона є свідченням самобутності цієї мови, що народився на народній східнослов’янській основі. “Слово” насичено

Твір опис людини: Портрет сестри

Мою молодшу сестру кличуть Ярослава. Все ласково називають її Ясей. Ясі зараз дев’ять років, вона вчиться в третьому класі. Пам’ятаю, коли її дев’ять років тому привезли з роддома, я дивилася на цей маленький сверточек,

Особливості сюжету й композиції поеми Гоголя “Мертві душі”

Приступаючи до роботи над поемою ” Мертві душі “, Гоголь писав, що йому хочеться в цьому напрямку “показати хоча б з одному боку всю Русь”. Так письменник визначив своє головне завдання й ідейний задум

Чим зачарують душу слухача пісні на вірші А. Малишко

Народився у с. Обуху на Київщині в багатодітній сім’ї шевця. Закінчив Київський інститут народного утворення. Був учителем, працював у редакціях газет на Харківщині. Під час Другої світової війни був військовим кореспондентом фронтових газет Поет.

Марко Поло й другу відкриття сходу

Марко було 15 років, коли з далекої тривалої мандрівки повернулися у Венецію його батько Ніколо й дядько Матео – багаті купці. Смороду побували в Криму, на Середній Волзі, у Самарканді й Бухарі, у Монголії.

Іспити юного капітана за романом Ж. Берна “П’ятнадцятирічний капітан”

Древнііі філософ Вергілій казав: “Відважним доля допомагає…”. Прикладом цього є роман Жюля Берна “П’ятнадцятирічний капітан”. У своїй книзі французький письменник розповів про надзвичайні пригоди Щ юного Дика Сенда і його друзів у відкритому морі

Тема батьківщини в добутках А. А. Ахматовій

Звичайно найбільше гостро тема Батьківщини встає в літературі в період воєн, революцій, тобто тоді, коли людині необхідно зробити моральний вибір. У російській літературі ця проблема стала найбільш актуальної на початку XX століття. Нова ідеологія,

Творчість сестер Бронте

Творчість кожної з них – по-своєму значне і яскраве явище в розвитку англійської романістики в перехідний період з кінця 40-х років XIX ст. до наступних десятиліть. У добутках сестер Бронте відобразилися характерні риси часу:

Романтична картина “чудесного” миру в баладах Жуковського

Так, Жуковський малював у своїх баладах романтичну картину “чудесного” миру, миру, повного похмурих, але й близьких людині радісних таємниць, миру, повного споконвічного, схованого драматизму й напруги, які вихлюпуються назовні в певні “фатальні” мінути земного

Прийоми сатиричного зображення у романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Роман ” Хіба ревуть воли, як ясла повні?” порушує серйозні і важливі суспільні проблеми, але це не заважає автору показати негативні соціальні явища пером. Саме так зображені найбільш важливі моменти соціального життя. Ось сцена

Аристофан: сарказм афінського демосу

У демократичних Афінах з їх широко розвитий політичним життям найбагатший матеріал для комедій давало саме політичне життя. Афінська комедія класичної епохи була по перевазі комедією політичної. Неперевершеним майстром політичної комедії вважався Аристофан (450 –

З’ясуйте проблематику поеми Лесі Українки “Давня казка”

З давніх часів література і, зокрема, поезія відігравала важливу роль в житті людей. Змалку дитина чує колискові, народні пісні, вірші, які протягом віків створювали справжні майстри слова. Ми можемо не помічати цього, але поезія

Переказ змісту з народного епосу билина “Авдотья Рязаночка”

Билина про Авдотье Рязаночке відбила конкретну історичну подію: безжалісне знищення Рязані в 1237 році ханом Батиєм. Набіги чужоземців на Русь тривали й після звільнення від монголо-татарського ярма, тому хан Батий названий у билині Бахметом

Новаторський характер п’єси Лессинга

Шлях “Минни фон Барнгельм” на сцену був нелегким. Після довгих зволікань 30 вересня 1767 р. вона була поставлена на сцені Гамбурзького театру. Роль Тельгейма виконував Конрад Екгоф. У Берліні п’єса була поставлена лише після

Образ Петербурга в романі “Злочин і покарання”

Образ Петербурга є одним з найбільш важливих у романі. Насамперед це місце дії, на тлі якого розвертаються події. У той же час образ столичного міста має деяку філософську перспективу. Разуми-Хин, міркуючи про причини пороків

Краса людської душі в романі О. Гончара “Прапороносці”

“Прапороносцям” Олеся Гончара судилася щаслива, а правду кажучи, – справедлива доля. Через “Альпи” і “Голубой Дунай” шлях проліг до “Золотий Празі”, їм пішли в славу й безсмертя прапороносці правди нового миру. Щаслива доля справедливих

Гімнастика жінок у другій половині вагітності

При нормальній вагітності в організмі жінки відбуваються зміни, які є вираженням пристосування материнського організму до нових умов існування, пов’язаним з розвитком плода. Під час вагітності всі органи функціонують нормально, але з підвищеним навантаженням. Здорова

Вірш “Дума”

З ім’ям Лермонтова відкривається нова сторінка російської літератури. З його ім’ям зв’язані багато гарних віршів Вірш “Дума” – це щиросерда й сумна сповідь поета про свій час. Композиція цього вірша підпорядкована авторському задуму. У

Герой епосу Овідія Назона “Метаморфози”

Фаетон син Гелиоса й Климени, дружини пануючи Меропса. Гордовитий Эпаф, син Ио і Юпітера, висловив сумнів у божественному походженні Фаетон. Той, скривджений, сповістив про це Климене; вона клятвено підтвердила батьківство Гелиоса, але цього синові

Тема кохання одвічна тема роздумів людства

Протягом усього часу існування людства взаємини між людьми відігравали визначальне значення у житті особистості. Людина не могла відчувати себе по-справжньому щасливою, якщо не складалися її стосунки з друзями, у родині, в особистому житті. Тож

Хемингуэй “Прощай зброю!”

Эрнеста Хемингуэя ((1899-1961) можна назвати одним з найбільш популярних і впливових американських письменників 20 в., що здобув популярність у першу чергу своїми романами й оповіданнями. Ім’я видатного американського письменника Эрнеста Хемингуэя стало символом літературного

Чим я хочу займатися після закінчення школи?

Багато разів я запитував себе: “Чим я хочу займатися після закінчення школи?” Кілька років назад мені було важко відповісти виразно на це питання. Із часом я багато разів міняв рішення із приводу того, у

Чорний чернець, “Ионич”, Людина у футлярі

Ми вибрали оповідання “Чорний чернець”, “Ионич”, “Людина у футлярі”. Чехів завершує програму 10 класу, і, напевно, це дуже вірно. 11 клас починається Срібним століттям, хлопці із чітких, зрозумілих, що розставляють усе по місцях, що

Світова слава пісні Семена Климовського

Що ми нині знаємо про українську пісню сімнадцятого століття, котра прикрашала оперету, яку 1925 року ставили двісті дев’ятнадцять разів поспіль на сцені Нью-Йоркської опери? Справді, популярність пісні Семена Климовського “їхав козак за Дунай” безпрецедентна.

ЕЗОПОВА МОВА В БАЙКАХ КРИЛОВА

Коли переймати з розумом, тоді не чудо И користь від того знайти; А без розуму переймати – И боже збережи як зле! И. А. Крилов Іван Андрійович Крилов – чудові наші поети-байкарі, що дав

Література в народу, позбавленого суспільної волі

У нашім класі за сім років змінилося не менш десяти вчителів історії. Серед них були непогані, навіть, може бути, гарні, але чому – те ніхто з них мені не запам’ятався по – сьогоденню. З

Побудова оповідальної частина роману “Євгеній Онєгін” А. С. Пушкіна

Листу Тетяни до Онєгіна відповідає лист Онєгіна до Тетяни, що підготувало розв’язку роману. Сюжет добутку побудований так, що в міру розвитку дії персонаж Тетяни поступово відтискує пер-сонаж Онєгіна з першого місця. Всі події в

Іменини Тетяни Ларіній (аналіз епізоду з роману А. Пушкіна “Євгеній Онєгін”)

Ленский умовив Онєгіна поїхати в гості до Лари-Ным, переконавши його в тім, що на іменинах буде присут-ствовать “своя сім’я”. Хто б міг подумати, що це безневинне твердження буде коштувати життя Ленскому! Відчуття трагедії автор

У кожного свій хрест і своя доля (за новелою Василя Стефаника “Камінний хрест”)

Василь Стефаник писав коротко, влучно і страшно. Кожна його новела – це окрема картина трагедії селянського життя. Доля подарувала йому можливість жити серед прекрасної природи Карпат – він народився у селі Русові неподалік старовинного

Твір аналіз поем Ахматовій

Поема Ахматової – складний, багатомірний добуток із широко розгалуженим змістом, що залежить від безлічі асоціативних зв’язків. У композиційній побудові беруть участь ряди епіграфів вступу, присвяти, передмови й післямови, уривок з листа, значимі датування, прозаїчні

Твір-роздум про кохання

Як людина, повна енергії, сили і завзяття, П. Тичина (романтик за своїми переконаннями), жив під безліччю вражень, переживань, уявлень. Часто натхнення приносило як радісні, так і сумні рядки, часто не зрозумілі пересічному читачеві. Поезія

Народ у повісті

Тим часом з епізодів із селянами ми чітко вловлюємо авторську любов до них, захоплене відношення до їхньої самобутності, їхньої мудрості, відданості, вірності, духовному багатству. Звичайно, образи селян у повісті не змальовані так повно й

Іван Франко – ОСЕЛ I ЛЕВ

Був собi раз Осел. Забагато йому стало працi i батогiв у господаря. “Давай,- думає,- втечу в лiс i буду жити на волi! Буду собi пастися по лiсi, i хто менi що зробить?” I, не

Діяльність і спілкування

Діяльність – це форма активності людини, спрямована на перетворення їм навколишнього світу. Обов’язковим елементом у структурі будь-якої діяльності є її суб’єкт, тобто здійснюючий її індивід. Часто для досягнення поставленої мети й одержання необхідного результату

Любов до матері, Батьківщини у поезії В. Симоненка “Лебеді материнства”

Василь Симоненко – поет, патріот, він понад усе любив рідну Україї український трудовий народ. Для поета Україна – святиня, відданість їй – його обов’язок і щастя. Любов до рідної землі, до Вітчизни, матері як

Суперечливість характеру й трагізм долі головного героя роману А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Література – 9 класспротиворечивость характеру й трагізм долі головного героя роману А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”. Читання напам’ять уривка з роману. “панщини стародавньої” “оброком легенею”), але вони не стають внутрішнім змістом його життя. Складні

Балада В. А. Жуковського “Світлана”

Балада В. А. Жуковського “Світлана” є твором романтизму. Тут описані почуття, піднімає людини: “Милий друг далеко; Мені доля померти в смутку самотньою”. Світлана любить, страждає, вірить, боїться, дуже багато почуттів вона відчуває у баладі.

Долі російського села в літературі 1980-х років (В. Распутін “Прощання із Запеклої”, А. Солженицын “Матренин двір”)

Приїжджаючи до них улітку відпочивати, а точніше, працювати, ми своїми очами бачимо, як важке життя селян і наскільки складно нам, міським, пристосуватися до цього життя. Але завжди хочеться приїхати в Село, відпочити від міської

Задум створення історичних романів “Дубровский” і “Капітанська дочка”

Пушкін замислювався над тим, що може стати основою подальшого відновлення Росії: революція, освіта, сильна державна влада? Не все вдавалося вирішити поетові; багато чого було неясним. Але незмінно загальний напрямок його думки – Майбутнє на

Акомодація. Бінокулярний зір

Акомодація – здатність людського ока збільшувати свою заломлюючу силу при перекладі погляду з далеких предметів на ближні, тобто бачити добре й удалину, і поблизу. Крапку зорової осі на мінімальній відстані, з якого око ще

Поетика добутків А. И. Куприна

Поетика добутків А. И. Куприна. Із твоєю любов’ю, з пам’яттю про неї Всіх королів на світі я сильней. У. Шекспір Важко знайти письменника або поета, що обійшов би у своїй Творчості тему любові, як,

Головна лінія роману “Виховання почуттів” Флобера

У романі “Виховання почуттів” Флобер знову вертається до сучасності. І показує духовну спустошеність свого покоління. Фредерик Мор – персонаж частково автобіографічний. Також, як і колись Флобер, він учиться в Парижу на юриста й, зневажаючи

Літературні паралелі у творчості Зощенко

Я хочу почати свій Твір відомими словами з ” Золотого теляти” И. Ильфа й Е. Петрова: “Паралельно великому миру, у якому живуть більші люди й більші речі, існує маленький мир з маленькими людьми й

Українські нації в романі Пантелеймона Кулиша “Чорна рада”

Пантелеймон Кулиш Народився У м. Вороніж Глухівського повіту на Чернігівщині (тепер – Сумська область). Батько походив з козацької старшини, належав до дворянства, але, втративши право на нього, займався сільським господарством, мав власний хутір. Пантелеймон

Поема “Мідний вершник”

Поема “Мідний вершник” була написана Пушкіним в 1833 році. У ній Пушкін уперше в російській літературі протиставив державу, уособлена в особі Петра I, і людини з його особистими й приватними інтересами й переживаннями. Реформи

Проблема роздвоєності особистості у новел і М. Хвильового “Я (романтика)”

У кінці Пушкінської вулиці міста Харкова, за студентським гуртожитком “Гігант” колись знаходилось міське кладовище, лке нині переобладнано на молодіжний парк. За старою церквою залишили для нащадків кілька могил – П. Гулака-Артемовського, драмагурга М. Кропивницького,

Ретроспективний космизм М. Волошина в циклі віршів “Шляхами Каїна”

Спрямованому цілком у Майбутнє “космизму” пролеткультовцев протистоїть ретроспективний космизм М. Волошина, особливо в циклі віршів “Шляхами Каїна” (1924). людину, Що Сприймала, скоріше в його узагальнено-історичній сутності, ніж у безпосередньому, сиюминутном прояві “радостей і прикростей”,

Літературний аналіз поезії “Низький будинок із блакитними ставнями”

Сергій Єсенін провів все своє дитинство і юність у рязанському селі Константинове. Сільські враження сформували світорозуміння поета. Сільські образи назавжди стали частиною його душі, ніколи не притупляючись, не слабшаючи в нього свідомості Низький будинок

Образ Ольги в “Євгенію Онєгіні”

Ах, він любив, як у наші лета Уже не люблять; як одна Божевільна душа поета Ще любити засуджена… Те, що Ольга була предметом любові молодого поета, уже передбачає появу прекрасного світлого образа. “Він був

Щасливий день мого життя (твір-розповідь)

Эй, кошка, без тебя мне все не мило! В моей душе останеться навеки. Ты пробуждаешь нежность в человеке. Парвін Етесамі У дитинстві я мріяла мати хатню тварину, але батьки щоразу заперечували. І щасливим днем

Основні теми сучасної публіцистики

Публіцистика завжди оперативно реагувала на найгостріші питання сучасності, була демократичним і найбільш мобільним видом друкованого слова. Не загубила вона цих якостей і в останнє десятиліття XX століття. Життя стало динамичнее, інформація поширюється в лічені

Тема шкільного твору образ слуги Петра Гринева Савельича

Дуже притягальний у повісті образ слуги Петра Гринева Савельича. Він виписаний найбільше повно й всебічно. Автор намагається показати Савельича в різних життєвих ситуаціях, даючи можливість героєві виявити всі властиві йому якості. Савельич піклувався про

Поважаємо пам’ять предків!

Озираючись на ті далекі страшні часи, ми, громадяни сучасної незалежної держави, повинні радуватися, що здійснилася мрія наших предків, за якої вони проливали свою кров і віддавали душу. Варто сказати про трагічну долю свідомої інтелігенції:

Приклад шкільного твору: Людина й природа у творчості М. Т. Рильська

Синьоока Україна, мальовнича Україна!.. Як тільки не називають наш чарівний край! Природа України приваблива своїм багатством, магічна у своїй чарівності. Деяким пощастило відразу пізнати її таємниці, не всім вона розкриває свої секрети. Лише обдаровані

Степан Васильченко – писатель-новеллист

Жизнь и судьба С. Васильченко. Степан Васильченко – это литературный псевдоним Степана Васильевича Панасенка (1879-1932 гг.). С. Васильченко – человек высокой моральной красоты, на судьбу которого выпало много испытаний. Учась в Глуховском учительском институте,

Досвід читання добутків: повість “Діти підземелля” В. Г. Короленко

Перейнята гострим співчуттям до положення знедолених людей у суспільстві, заснованому на жорстоких законах соціальної нерівності, ця повість хвилює читачів, викликаючи не тільки жалість і смутні роздуми через безвідрадне життя й майже визначеної долі мешканців

Значення другорядних персонажів у драмі Островського “Гроза”

Значення другорядних персонажів у драмі Островського “Гроза” А. Н. Островського по праву вважають співаком купецького середовища, батьком російської побутової драми, російського театру. Його перу належать близько 60 п’єс, з яких найбільш відомі такі, як

У сатирі дійсність як якась недосконалість противополагается ідеалу як вищої реальності

Салтиков-Щедрін – оригінальний письменник російської літератури, що займає в ній особливе місце. Він був і залишається найбільшим майстром соціального викриття. Народжений у поміщицькій сім’ї, що вбрала в себе патріархальний побут глибинки, Михайло Євграфович проте

Імпровізатор любовної пісні (по трагедії А. С. Пушкіна “Кам’яний гість”)

Епоха пізнього середньовіччя: людина стала чільною цінністю. Можна було розкріпачитися, скинути пута надуманих обмежень, і перед людством устала протилежна проблема: де межа особистісної експансії і як визначити розумний баланс між волею й дотриманням суспільних

Художнє осмислення Чорнобильської трагедії у творах українських письменників

Спочатку з’являється заграва. Вона росте, розгоряється, і ось уже сліпучо-біла лавина котиться до міста. Вогонь охоплює будинки, вулиці, спалахують автомобілі. Дерева чомусь займаються швидко, як свічки, хоча зараз розпал весни… Вогняна лавина котиться містом.

Який зміст я вкладаю в поняття “щастя”

Запахло вітрами, запахло росою, запахло, улюблена, твоєї красою… Народна творчість Щастя… Це глибоке й неосяжне слово. Безліч разів люди намагалися дати загальне визначення цього поняття, але це виявилося неможливим: не могли вони повністю охопити

Тема про війну: Ніколи не забудемо

От і ми повернулися, мати. Ти пам’ятаєш, ми зустріли тебе в крові, у сльозах на дорозі на останньому нашім рубежі. Те було восени, на самому початку зими, коли ще тільки “білі мухи” починали носитися

Бєлінський про роман А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Онєгін”, як уважає критик, “є поема історична, хоча в числі її героїв немає жодного історичного Особи”. Далі Бєлінський указує на народності роману. У романі “Євгеній Онєгін” народності більше, Ніж у якому завгодно іншому народному

У чому заслуга Генріха мореплавця?

Після записок Марко Поло починається епоха великих географічних відкриттів. Пізніше ця епоха принесла європейцям успіх у їхніх багатовікових пошуках морського шляху в Східну Азію. Першої виклик прийняла маленька Португалія. Саме там найшлася людина, що

Тема. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. “історія русів”

1. Письменник, що видав у своїй друкарні рукопис “Літопису Са­мовидця”. А Є. Гребінка. Б Т. Шевченко. В П. Куліш. Г І. Нечуй-Левицький. 2. Автором “Літопису Самовидця” вважають… А В. Кочубея. Б К. Зіновієва. В

Професійна армія США

Соціально-економічні аспекти переходу до професійної армії в США. КОМПЛЕКТУВАННЯ збройних сил на добровільній основі – стара американська традиція, що бере початок ще з XVIII століття. У післявоєнний період у структурі спеціальностей військовослужбовців рядового й

Герой роману А. С. Пушкіна “Дубровский”

Але бігти з Д. Маша погоджується, тільки коли їй загрожує шлюб зі старим князем Верейским. У результаті випадковості (яка у творах Пушкіна завжди повна значення) герой спізнюється звільнити наречену до вінця. Д. зі своєю

Міркування про життя людини

За грядою століть, за сивими границями часу бачаться мені мої далекі пращури, “добрі й нехитрі”, які вище всього у світі любили сіяти й ростити хліб, обробляти землю-годувальницю. Не одне сторіччя відокремлює нас від тих

Розвиток модернізму в XX столітті

Модернізм в 20 столітті розвивався активно. Т. к. це явище мінливо, можна тільки намітити тенденції, характерні для новаторської діяльності У закордонній літературі 19 століття символізм подальшого розвитку не одержав. Але досвід успадковували різні письменники

Маргарита у “Фаусті”

Чарівна, чиста, юна, Маргарита (Гретхен) є символом молодості і краси. Проте вона дитя свого часу, свого міста, парафіянка місцевої церкви, втілення філістерського середовища, її легко обдурює піп, який привласнює скриньку з коштовностями, дарунок Фауста.

Нижегородське сказання про Коромисловe вежу

Три дні стояли під Нижнім розбійники-татари; всі жителі міста замкнулися в Кремлі, і на нову-те стіну сподівалися, і татар-те боялися, ніхто не смів вийти за ворота кремлівські. Була тоді в місті одна дівиця-красуня, ім’я

Як я навчилася їздити на велосипеді( твір-оповідання)

Я давно хотіла навчитися їздити на велосипеді, але свого в мене не було, а знайомі хлопці якщо й пропонували мені покататися, то ненадовго. Але ж для того, щоб навчитися хоробро крутити педалі й з

Антифашистська тема в західній літературі

Між кінцем першої світової війни й початком другої не пройшло й 20 років. В 20-і рр в Італії фашизм – державна ідеологія. Влада належить дуче, хоча країна – королівство. Тут явно зв’язок з феодалізмом:

С. Н. Булгаков Героїзм і подвижництво IV

З максималізмом цілей зв’язаний і максималізм засобів, що так сумно виявився в останні роки. У цій нерозбірливості засобів, у цьому героїчному “усе дозволено” (предуказанном Достоєвським ще в “Злочині й покаранні” і в “Бісах”) позначається

Соціальна тема в романі елиот “Адам Бид”

Свій повний розвиток демократична соціальна тема елиот одержує тільки тоді, коли в наступних книгах головними позитивними героями стають сільський столяр Адам Бид і ткач Сайлес Марнер. Основа сюжету “Адама Бида” – суперництво столяра Бида

Про мій берег дитинства

Куди Би не вели нас життєві дороги, ми завжди будемо пам’ятати той чарівний мир природи рідного краю, у якому виросли, батьків, рідних і близьких нам людей. Дитинство! Саме в дитинстві формується майбутня людина. Яким

Пісня про Гайавате

“Пісня про Гайавате” – це чудесна епічна поема про легендарного вождя північноамериканських індіанців, написана відомим американським поетом Г. Лонгфелло по ретельно зібраному їм фольклорному матеріалу. На відміну від більшості інших народностей індійський народ завжди

” ЩОПЛЕКАЄ ДУШУ ГУМАННІСТЬ” У ПОЕЗІЇ А. С. ПУШКІНА

Про лірика Пушкіна говорити важко. Як об’єднати разом кілька сотень таких різних у всіх відносинах віршів? Віршів, поєднуваних, здається, лише одним – ім’ям автора – Пушкіна? Вирішити це завдання допомагає сам Пушкін. Є в

Кутузов і Наполеон у романі Л. Н. Толстого “Війна й мир”

Роман Л. Н. Толстого ” Війна й мир” є, на думку відомих письменників і критиків, “найбільшим романом у світі”. “Війна й мир” це роман-епопея, що оповідає про знаменні й грандіозні події з історії країни,

Сучасні дискусії про соціалістичний реалізм

У розпал перебудови – у травні 1988р. – на сторінках “Літературної газети” були опубліковані матеріали “Круглого стола” за назвою ” чиВідмовлятися нам від соціалістичного реалізму?”, що поклали початок тривалої дискусії. Як відзначав В. Ковский,

Як я організую свійій робочий день

Свійій робочий день я намагаюся вкрай заповнити. Я не люблю, коли хоч одна мінута прожита дарма. Змалку мене привчили батьки жити наповнено, цікаво й корисно. Корисно не тільки для себе, а й для інших.

Інтелектуальна гра: Інстинкт самозбереження показує істинну сутність людини

У стресовій ситуації в людині інколи прокидаються надлюдські можливості: мати, що рятує свою дитину, може перекинути автомобіль, підняти величезне дерево. Відомі випадки, коли підлітки, що не відрізнялися особливою фізичною силою, рятували тих, хто тонув,

Зося Норейко й Антон (по повісті “Піти й не повернутися”)

Василь Володимирович Биків – письменник-фронтовик. Він прийшов у літературу з військовою темою, розповідаючи про пережитому, побаченому, вистражданому. Герої його повістей – звичайні мирні люди, волею долі оказавшиеся утягненими у війну. Письменник розкриває психологію їхніх

Твір по літературі на тему: Співаючий поет Юрій Визбор

Хто перший взяв гітару й, підійшовши до мікрофона, став не читати вірші, а співати їх? Хто був першим бардом, що співає поетом нашого часу? Багато хто думають: Окуджава. Ще частіше говорять: Висоцький. У людей

Мій улюблений вірш А. С. Пушкіна. “Не дай мені бог збожеволіти…” (Сприйняття. Тлумачення. Оцінка.)

У цьому вірші, що здається простим і зрозумілих і зрозумілим, як і багато інших утворів великого класика, легко можна побачити переживання творця, щирого, вільного розумом поета – переживання й мрії про волю. А в

Ой, весна, весна, удень червона

Коли ми вивчаємо українські обряди до різних свят, вражає їхню велику кількість, розмаїтість і насиченість діями. Наприклад, весняні свята стосувалися, насамперед, птахів, які першими верталися з теплих країн. Далі відомі обряди, пов’язані з весняним

Короткі сюжети драм Гюго

Гюго вважав, що “особливість драми – це реальність”. Тому, всупереч твердженню классицистов, що потрібно зображувати лише “приємну” природу, Гюго переконував: “…Усе, що є в природі, є й у мистецтві”. Він призвав зруйнувати границі між

Повість А. И. Куприна “Двобій”: сюжет і герої

Повість А. И. Куприна “Двобій” – один із кращих добутків письменника. Засноване на автобіографічних мотивах, воно втілило в собі всі враження автора від навчання в кадетському корпусі й чотирьох років військової служби. Однак автобиографични

Розмова з другом

У багатьох поетичних творах, починаючи з раннього періоду, в літературознавчих і публіцистичних працях М. Рильський розкриває могутній благотворний вплив природи на всі ділянки людського життя. Природа – це мати, яка дає щедрі матеріальні і

Справжній конфлікт у драматичному добутку

Іноді мотиви подібних тверджень є результатом гіпнозу величезних успіхів науки й техніки XX століття, що поширюють свій вплив на всі області життя. Безперечно, наприклад, що технічні досягнення створюють нові можливості художнього освоєння миру й

Твір-Міркування про війну: День Перемоги

Іноді говорять, що нам не варто пишатися перемогою у Великій Вітчизняній війні. Мов, вона була несправедливої не тільки з боку Німеччини, але й Радянського Союзу. Що ж, імовірно, у цьому історики праві. Але коли

У лісі мого дитинства( твір-опис)

Навіть коли я був зовсім маленький, мої батьки вибирали час улітку або ранньою осінню, і ми всією сім’єю відправлялися в Славяногорск. За час життя в маленькому наметовому містечку я встиг дуже добре довідатися й

Герой трагедії У. Шекспіра “Антоній і Клеопатра”

Антоній фігурував серед персонажів першої “римської” трагедії Шекспіра “Юлій Цезар”, але спритний демагог, що мистецьки грав на страстях юрби, не має майже нічого загального з безтурботним і великодушним полководцем другої п’єси, хоча в обох

Роль художніх деталей в оповіданнях А. П. Чехова

У Творчості Антона Павловича Чехова оповідання займає особливе місце. Він був одним з улюблених жанрів письменника. Характерною рисою оповідання як літературного жанру є його порівняно невеликий обсяг, що робить досить скрутним застосування великих описів.

Зачарування людини в добутках М. А. Шолохова

“Німецький снаряд потрапив у стовбур старого дуба, росшего на березі безіменної річечки. Рвана, зяюча пробоїна висушила полдерева, але друга половина, пригнута розривом до води, весною дивно ожила й покрилася свіжим листям. І до сьогоднішнього

Мова Рабле: розкутість язикової стихії й гротеск

Ренесансна життєрадісність Рабле, що хлится через край, знаходить вираження в потоках здавалося б марних слів, у словесній еквілібристиці, що відбиває насправді звільнення мовлення від сковуючого її контролю. Як приклад такої розкутості можна привести уривок

Творча практика Флобера

З погляду художнього методу науковість, об’єктивність і безпристрасність Флобера також досить суперечливі. З одного боку, вони начебто характеризують великий реалістичний стиль. Адже й Бальзак, наприклад, називав себе доктором соціальних наук. Коли енгельс писав Минне

Театр корифеїв Карпенка-Карого

Його діяльність була пов’язана з іменами братів Тобілевичів – Іваном Карпенком-Карим, Миколою Садовським і Панасом Саксаганським та їхньою сестрою – Марією Садовською-Барілотті, Марком Кропивницьким і Михайлом Старицьким, Марією Заньковецькою, Любов’ю Ліницькою, Ганною Затирке-вич-Карпинською та

Электра героїня трагедії Эсхила “Хоэфоры”

Сюжет драми – обставини цього вбивства. Клитемнестра, налякана сном, наказує Э. віднести жертви на могилу Агамемнона. Для неї важко це доручення, і хор бранок-плакальниць – активна діюча особа драми – спонукує її діяти й

Образ Софії Київської в романі П. Загребельного “Чудо”

Екзаменаційні добутки по українській літературі. З раннього дитинства, подорожуючи історичними місцями української землі, ми захоплюємося архітектурними спорудженнями, фресками, картинами й завжди в нас виникає безліч питань: хто створив ці шедеври? Як збереглися вони, створені

Оце така любов

Я люблю бо я жива, Я люблю – це не слова. Я люблю усе що є, Я люблю і це моє. Я люблю бо треба жить, Я люблю бо час біжить. Я люблю саму

Зображення народу й Пугачова в повісті А. С. Пушкіна “Капітанська дочка”

Головним історичним персонажем у повісті є Омелян Пугачов – проводир селянського повстання. Він – випадний донський козак “років сорока”, що видає себе за покійного царя Петра III. Образ Пугачова розкривається Пушкіним неоднозначно, суперечливо й

Поетична мова Пушкіна в романі “Євгеній Онєгін”

У своєму романі Пушкін з великою майстерністю з’єднав оповідання й лірику. Він створив особливу строфу, внеся розмаїтість у звичний чотиристопний ямб, додавши йому виняткову гнучкість і ємність. Вірші тут розбиті на невеликі групи рядків.

Зміст заголовка роману М. Горького “Мати”. Образ Ниловны

В 1909 році М. Горький записує: “Я не знаю образи більше світлого, чим мати, і серця більше ємного для любові, чим серце матері”. Ці слова можна було б використовувати епіграфом для всього добутку. Вибираючи

Подвиг під час війни заради життя дітей

Про війну написано так багато, що не вистачить цілої книги, якщо згадувати тільки назви добутків. Дата 9 Травня наповнює серця гордістю за подвиг багатонаціонального радянського народу, що виграв битву з фашизмом, і сумом: мільйони

Середньовічна латинська література

Середньовічна латинська Література – література народів Західної Європи латинською мовою, що існувала після розвалу Римської імперії. “Була сполучною ланкою між античністю й новими національними літературами. У раннє середньовіччя вона була єдиної, у зріле середньовіччя

Роман Жуля Верна “П’ятнадцятирічний капітан”

Юність Жуля Верна промайнула в 40-і роки XIX ст. Це був непростий час для багатьох країн Європи – час буржуазних і буржуазнодемократичних революцій. Вибухнула революція і у Франції. Буржуазія, скориставшись із перемоги народу, зробила

Історичний план написання “Капітанської дочки”

Характерна риса цього плану – перенесення подій у провінцію, у краї, близькі до місця повстання. Це дозволяло описати зустріч молодого Шванвича з повсталими: “Шванвичь зустрічає розбійника вожатого – вступає до Пугачова”. Мотивується й перехід

Притчі

Особливість притчі полягає у її генетичній спорідненості з писемною літературою, звідки вона була запозичена усною народною традицією. Звідси – паралельне існування народних та авторських притч, які перегукуються образно-тематично, а також будуються за спільними законами.

Чеховські характери і ситуації у творах пісменников

Просвітництва і якому протистояла богошукаюча частина російських класиків: “Русская классическая литература противостояла такому самовозвеличению ума достаточно последовательно, хотя и не все избежали рассудочного соблазна. Рассудок слишком ограничен, чтобы положиться на него. Вера выше разума

Порівняльна характеристика Андрія Болконського і П’єра Безухова

Чому П’єр Безухов і Андрій Болконський ставляться до числа улюблених героїв Лева Толстого? Адже натури цих персонажів зовсім різні. Уже в салоні А. Шерер Андрій нагадує нудьгуючого Онєгіна, якому світські вітальні набридли. Якщо П’єр

ЛІРИЧНІ ВІДСТУПИ І ЇХНЯ РОЛЬ В ОПОВІДАННІ (на прикладі одного або декількох добутків російської літератури – А. С. Пушкін “Євгеній Онєгін”)

Роман в Віршах А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін” Писався сім років ( 1823-1830). Це плід “незрілих И зів’ялого років, розуму холодних спостережень і Серця сумних замет”. Для мене А. С. Пушкін – Людин з

Огляд під Браунау. (Аналіз епізоду з роману Л. Н. Толстого “Війна й мир”

До створення “Війни й миру” Толстой прийшов від задуму повести “декабристи” початої в 1860 році декабристська тема визначала на ранньому етапі роботи композицію задуманого монументального добутку про історію російського суспільства. На початку 60-х років

Поезія вагантов форма твердження й реалізації мислення

Поезія вагантов була однієї із самих ранніх літературних форм твердження й реалізації нетрадиційної розкутості дитячого мислення, логічно з’ясовного вибуху фантазії. Ваганти переносять ці якості в літературу більше дійшлої вік. Справді, ну навіщо “Регенсбургским кравцем”

Львов

Львов – крупный город, областной центр Украины. Расположен в живописной местности на р. Полтаве. Население – 700 тысяч человек. Город делится на пять городских районов, Львов возник в 13 веке, как замок, построенный Даниилом

Герой комедії Н. В. Гоголя “Одруження”

Образ Подколесина продовжує ланцюг “незвичайних” героїв письменника. Розвиваючи “ідею нісенітниці, укладену в самому акті шлюбу, з’єднання навічно двох людей” (И. П. Золотусский), письменник показує на перший погляд звичайної нерішучої людини, досить великого чиновника, що

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

Важливу роль у формуванні філософського мислення Гете матеріалістичний пантеїзм Спінози допоміг поетові сформувати власний погляд на життя. Понад 50 років Гете цікавився питаннями історії церкви, її догматами та політичною роллю і врешті дійшов висновку,

Мотив недовіри до миру в повістях Дж. Крюса

Украй показовий для літератури мотив недовіри до миру дорослих, живучих по несправедливим, “недитячим” законах. Звідси бунт маленької Довбні-Яги Пройслера, бунт Эмиля і його друзів і “хлопчика із сірникової коробки” Кестнера. Ті ж мотиви ми

“Хто розгадає вас!” (загадка Софії в комедії А. С. Грибоєдова “Горі від розуму”.)

У численних критичних статтях і замітках із приводу комедії А. С. Грибоєдова “Горі від розуму”, написаних і виданих протягом останніх ста сімдесятьох восьми років, єдина думка простежується найбільше чітко і ясно: добуток це вкрай

Полісемія слова. Розвиток лексичного значення слова

Слово характерізується насамперед одним чи кількома лексичними значеннями. Лексичне значення слова – це його реальний зміст, тобто те, що це слово називає. Наприклад, лексичне значення слова портрет – це “зображення або опис людини чи

Приклади творів по оповіданнях Л. Толстого на селянську тему

Герой Автобіографічного оповідання “Ранок поміщика” Дмитро Нехлюдов щиро бажає полегшити життя своїх селян, але зіштовхується з нерозумінням і неприйняттям будь-яких його речень. Головний конфлікт добутку полягає й зіткненні двох соціальних психології – поміщицьке й

Приєднаймося до спілки вагантів!

Поняття “середньовіччя” вже давно стало синонімом обскурантизму, неосвіченості, темноти. У нашій свідомості одразу ж спливають образи жорстоких аутодафе, тортур, кривавих убивств та репресій “заради Божого Імені”, страшних епідемій чуми (яка збирала багатий врожай, викошуючи

Діалог із сестрою про походження слова “школа”

Багато слів, так само, як і люди, люблять подорожувати. Не сидиться слову на місці, от і кочує воно із країни в країну, немов птах, перелітає через границі, перепливає моря й океани. А за час

Елліністичний роман II-III вв

ОЛЕКСАНДРІЯ елліністичн-елліністичний роман II-III вв., що оповідає про життя й діяння македонського царя й полководця Олександра (356-323 р. до н. е., цар з 336 р.). Получивший поширення у всіх середньовічних європейських літературах, цей роман

Виклад: “Принцип Абрамовича” Дорофеева й Костылевой

“Принцип Абрамовича” – книга на стику двох нехудожніх жанрів: з одного боку, це щось начебто біографії відомої особистості, з іншого боку – її можна розглядати як своєрідний посібник для бізнесменів. І саме так автори

Творчість Олександра Межирова

Олександр Межиров народився в 1924 році. Будинок, у якому він народився й виріс, тепер коштує на березі Москв-ріки, вікнами на кремлівську набережну й Лебедячий провулок. Батько поетів – юрист за професією, був всебічно освіченою

Приколи зі шкільних творів. Частина друга

Тургенєв убиває (!) свого героя наприкінці роману, занесучи (!) йому інфекцію в рану на пальці “…у заді в Шевченко палав вогонь…” “…він увійшов у роман, як красень на коні.” “В XXXX року Лейбниц винайшов

Повести про тварин Джека Лондона

Лондон створює в них численні барвисті “тварини” образи, кожний з яких має свою індивідуальність. Запам’ятовуються Кичи й Одноокий – батьки Білого ікла, підступний Шпіц – суперник Бэка. Але, звичайно, особливо виразні і ярки Біле

На фінішній прямій

Що змушує людину “сідати” за спогади? Мабуть, у кожного є свої мотиви, серед яких – і неусвідомлені. Але є й очевидні спільні: ностальгія; бажання зафіксувати й зберегти для нащадків знаковий світ свого власного, як

Історизм і реалізм роману “Євгеній Онєгін”

У величезному залі все тремтіло, Особливо велика увага при окресленні типів сучасного йому суспільства Пушкін приділяє таким факторам їхнього розвитку, як виховання, освіта. Він докладно розповідає, як Онєгін виховувався, що він читав, які джерела

Образ російського солдата в добутках про Велику Вітчизняну війну

Пройшов вуж більше напівстоліття із часу закінчення Великої Вітчизняної війни, а пам’ять знову й знову повертає нас до тих героїчним і трагічним дням. Відзначаючи рік назад п’ятдесятиліття Великої Перемоги, наша країна ушановувала своїх ветеранів,

Містерія Т. Шевченка “Великий льох”

Слово “містерія” означає таїнство. Містерія в літературі – масова драматична вистава на сюжета релігійних легенд. Як же зрозуміти назву поеми Т. Шевченка “Великий льох”? Як збагнути творчий задум автора? Адже так важко переказати зміст

Зображення “вульгарності вульгарної людини” у розповідях А. П. Чехова

У пору свого вищого творчого розквіту Чехов пише ряд розповідей про інтелігенцію. Слідом за Горь-Кім, що боровся у своїх добутках з ” интел-лигентами”, нічого не залишили після себе на зем-ле, крім сміття, Чехов б’є

Твір на тему Богом бути важко. Практично неможливо

Як, втім, немислимо складно заглянути в Майбутнє й довідатися, що там відбувається на нашій Землі, такий маленьким і беззахисної перед Всесвітом. Ніщо так сильне не цікавить людини, як майбутнє його сім’ї, дітей, країни, цивілізації.

Призначення поета в лірику Пушкіна

Ким і яким повинен бути поет? Що повинен він нести людям? Ці питання задавали всі теперішні пииты різних епох і народів. Не залишився до цієї проблеми байдужий і Олександр Сергійович Пушкін. Тому в його

Армія й безпека в сучасному світі. Нові пріоритети

Серцевиною проблеми безпеки є питання фізичного виживання суспільства й держави, забезпечення охорони границь перед особою погрози застосування збройного насильства з боку інших суб’єктів міжнародних відносин. У сучасних умовах це завдання означає в першу чергу

Античні мотиви і їхня роль в “Війні й світі”

У всіх добутках російських і закордонних письменників можна зустріти античні мотиви. Античні письменники залишили найбагатшу спадщину у вигляді різних легенд про богів і героїв, а також про древні війни. Товстої, як і Гончарів, Тургенєв

Рання лірика Ахматової й Цветаевой

На початку XX століття в ряді блискучих імен жіночої поезії з’явилися два яскравих імена – Ганна Ахматова й Марина Цветаева. Чи буде перебільшенням сказати, що в цю пору “срібне століття” російської поезії знайшов своїх

Проблеми культури, природи, людину й шляхи їхнього рішення

Щоб себе й мир урятувати, Нам потрібно, не втрачаючи роки, Забуто всі культи И ввести Непогрішний культ природи. В. Федоров. Я в мир прийшов не свянуть, не упокоритися, Не потонути в тьмі людських боліт.

Еволюція людини

Еволюційне відділення галузі, приведшей до появи сучасних людей, відбулося за різним даними, від 15 до 6 млн. років тому. Порівняльно-анатомічні й ембріологічні дослідження дозволяють віднести вид Людин розумний ( Homo sapiens ) до наступних

Виклад повести Валентина Распутіна “Останній строк”

Чекає не дочекається Ганна Таню з далекого Києва. А поруч із нею в селі завжди був син Михайло разом із дружиною й дочкою. Зібравшись навколо баби ранком наступного після прибуття дня, діти, бачачи матір,

Пауло Коэльо: Історії проникають у нас

Пауло Коэльо – один з тих авторів, які сприймаються читачами “полярно”. Половина з тих, хто знаком з його книгами, розхвалює їх і самого автора до небес, поки друга половина плюється й вивергає прокльону. Ті,

Твір “Дон Кіхот”: за і проти

В’ється дорога поміж іспанських селищ, а по ній повільно пересувається кінь – жалюгідна шкапа з гучним ім’ям Росинант. На ньому ледве тримається старий, дуже худорлявий чоловік, який здається старовинною статуєю з каменю. Це останній

Гідність

Скільки людина існує як цивілізована особистість, стільки, мабуть, існує і усвідомлення нею своєї ваги в суспільстві, свого громадянського обов’язку, а також її повага до себе. Усе це називається гідністю, і саме ця якість вирізняє

“Вибір” Б. Олійника й мій вибір

“Життя – ні кінця, ні початку”, – пише Борис Олійник у своєму вірші. У своєму вірші поет говорить про вибір – світогляду, життєвої позиції, філософії. Зрештою, антитеза в цій поезії проста: Одного завбачливо ока

Сучасна література Польської Республіки

Сучасна література Польської Республіки представлена добутками різних видів і жанрів словесної творчості: романи, п’єси, малі прозаїчні форми – оповідання й нариси, різноманітні поетичні жанри. У них знайшли відбиття соціальні зміни, що происшли в країні

Столичне й помісне дворянство в романі А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Там, де дні обла чны й короткі, Народиться плем’я, якому вмирати не боляче. Петрарка Епіграф до шостої глави розбиває всі наші надії. Так безглузда й – зовні, у всякому разі, – незначна сварка Онєгіна

Протиріччя історичних поглядах у творчості Джойса й Томаса Манна

Поданню Джойса про безглуздість історії протистоїть манновская концепція її глибокого змісту, що розкривається в міру розвитку культури. Ця концепція художньо реалізована за допомогою образів біблійної міфології. Т. Манн прагне показати, прибігаючи до тих же

Протистояння Добра і зла в новелі М. Хвильового “Я (Романтика)”

Тема протистояння добра і зла не нова в літературі. Але всі Твори тьмяніють перед українською трагедією в новелі Миколи Хвильового “Я (Романтика)”. Микола Хвильовий починає свій твір із ліричного зачину, в якому постає образ

Протистояння Фауста і Мефістофеля

Твір За трагедією Й. Гете ” Фауст “. У основу твору “Фауст” покладено народну книжку про Фауста, що з’явилася у XVI столітті. До цього сюжету неодноразово зверталися й раніше (Марло, Відман та інші), але

Влада грошей в сучасному світі (твір-роздум)

Кожен із нас хотів би здобути певну матеріальну незалежність та соціальний і сатус. І в цьому, зрештою, немає нічого поганого: що поганого в бажанні людини забезпечити безбідне існування собі та своїй родині? Але питання

У яких поезіях Шевченко звертається до своїх визначних попередників?

Свої літературно-естетичні погляди Шевченко виклав у поезії “На вічну пам’ять Котляревському”. Твір побудований за принципом паралелізму. Вітер іойдає гніздечко соловейка, що колись тут щебетав. Замовк і Котляревський, сиротами покинувши і гори, і море. Свого

Угорська мова

Велике переселення народів, що почалося в перших століттях нової ери, завершилося лише в IX столітті. Угорці, або як вони називають себе самі, мадяри, останніми прийшли зі Сходу й осіли в Європі. Угорське королівство утворилося

Життя та доля Володимира Винниченка

В. Винниченко – один із найталановитіших українських письменників першої половини XX століття із складною життєвою та творчою долею. Автор 14 романів, 14 п’єс і понад 100 оповідань, автор першого в історії української літератури соціально-утопічного

Вивчення поезії Пушкіна

Хлопчик з кучерявим волоссям, смуглявим обличчям і великими жвавими очима – таким був у дитинстві і юності найгеніальніший з російських поетів – Олександр Сергійович Пушкін. (Бажано показати учням портретгравюру, виконаний Є. І. Гейтманом у

Особенности озёр Рица и Искандеркуль

Озеро Рица – жемчужина Кавказа, своеобразный эталон красоты горного пейзажа. Местные жители с гордостью показывают это удивительное творение природы своим гостям. Представляется довольно странным, что название озера не упоминается в исторических хрониках. Не говорится

Ахматова А. – Коли в тузі самогубства

Замість передмови У страшні роки ежовщины я провела сімнадцять місяців у тюремних чергах у Ленінграді. Якось раз хтось “пізнав” мене. Тоді варта за мною жінка, що, звичайно, ніколи не чула мого ім’я, опам’яталася від

Поема “Катерина” Історична основа

Поема “Катерина” написана 1838 p., її автограф невідомий. Уперше вона була надрукована в “Кобзарі” 1840 р. За жанром це реалістична соціально-побутова поема з елементами романтичної поетики про долю простої селянської дівчини, яку збезчестив офіцер-дворянин.

Образи головних героїв у романі “Гаргантюа й Пантагрюель”

Рабле вірить у те, що “держави тільки тоді будуть щасливими, коли королі стануть філософами, або філософи – королями”. Із другої книги роману ми довідаємося, що Пантагрюель, що відправився за знаннями в Париж, “учився досить

Дослідження життєвих колізій Марусі Чурай

Скарбу, відомі людині, класифікуються на дві групи: ті, що намертво лежать у землі, і ті, що йдуть від роду до роду, огортаючи глибинним чудом людську душу. До таких скарбів належить і народна Лірична пісня.

Емілія Галотти героїня трагедії Г. Э. Лессинга

Образ запозичений з римської історії. Тит Лівії описав долю дівчини Віргінії, що заколов рідний батько, щоб урятувати від зазіхань патриція Аппия Клавдія. Лессинг переніс дію в Італію XVII століття. Подібні колізії письменник спостерігав і

Анатолій Андрійович Димаров: багатогранні добутки

Анатолій Андрійович Димаров народився 5 травня 1922 року в Миргороді на Полтавщині в сім’ї вчителів. Після закінчення середньої школи був мобілізований в армію. У цей час почалася Велика Вітчизняна Війна, письменник воював на Південно-Західному

“Чорна рада” – перший історичний роман в українській літературі

Пантелеймон Куліш — надзвичайна постать в українській літературі. Коли я читав біографію письменника, мене дуже вразило те, наскільки різноманітною була діяльність П. Куліша. Уявіть тільки, ця людина поєднала у собі поета, прозаїка, історика, етнографа,

Філософська проблематика в поемі І. Франка “Іван Вишенський”

Поема Івана Франка “Іван Вишенський” – це Твір на історичній основі, але твір насамперед філософський: автор ставить непросту проблему вибору, співвіднесення індивідуального та суспільного, самопожертви та саморозвитку. Іван Вишенський – реальна історична постать, відомий

Рецензія на оповідання А. Солженицына “На зламах”

Рецензія на оповідання А. Солженицына “На зламах” Підійшло до кінця 20-е сторіччя, що було відзначено трагічними подіями, що вплинули на життя країни й на судь-би живучих у ній. Століття революцій, воєн, зламів, катаклізмів, так

Проектна діяльність у навчанні російській мові

Метод проектів у російській і закордонній педагогіці й лингводидактике відомий з минулого століття. Про заняття по методу проекту, на яких учні працюють над намічуваними для них завданнями й у певний строк звітують про виконання

Патріотична лірика Пушкіна

Чи не центральне місце у Творчості Пушкіна займає патріотична тема. Батьківщина для поета – це не тільки його рідні, друзі, знайомі; батьківщина – це весь російський народ. Із самого раннього дитинства Пушкіну були знайомі

Як Скалозуб став полковником

И дійсно Скалозуб став полковником не воюючи, а просто так. Служити Скалозуб початків з 1809 року – мирного року. А коли Скалозуб говорить: “У тринадцятому році ми вирізнилися із братом У тринадцятому єгерському, а

Аналіз вірша “Арион”

Для вираження своїх думок і почуттів Пушкін використав давньогрецьку легенду про поета й музиканта Арионе. Арион плив на кораблі у відкритому морі. Корабельники хотіли вбити його, щоб заволодіти його багатствами. Арион упросив їх дозволити

Журден у п’єсі “Міщанин-шляхтич”

Визначальна риса образу Журдена – марнославство (пихатість, гонористість). Мріючи бути таким, як дворяни, Жур-ден ладен багато заплатити за те, щоб люди ставилися до нього як до благороднонародженого. Яскраво це показано у сцені з кравцем

“ЖИТТЯ ПАНА ДЕ МОЛЬЄРА”

Народження майбутнього драматурга Якась акушерка… прийняла 13 січня 1622 року у люб’язної пані Доклей” вродженої Крессе, першу дитину – недоношеного Малюка чоловічої статі. З упевненістю можу сказати, що якби мені вдалось пояснити поважній повитусі,

Сумна клоунада головного героя роману Г. Белля “Очима клоуна”

Г. Белль вибрав собі героя, що знаходився в положенні самотнього судді напколишнього світу. Погляд на світ “Очима клоуна”- це погляд на світ незалежного уудожника. Бо хто ж, як не клоун, творча особистість, може сказати

Зображення визвольної боротьби у поемі Джорджа Байрона “Паломництво Чайльд-Гарольда”

Видатний англійський поет-романтик. Провідними мотивами його є “світова скорбота” і самотність, бунтівний дух і нескореність а у життєвих битвах. Саме в Творчості Байрона окреслюється той тип героя – самотній, вільнолюбний бунтар з вразливою душею,

Літописна повість про першу зустріч росіян з татарами. Битва на ріці Калке

У рік 6732 (1223). Прийшло нечуване військо, безбожні моавитяне, називані татарами; прийшли вони на землю Половецьку. Половці намагалися пручатися, але навіть найдужчий з них Юрій Кончакович не міг їм протистояти й біг, і багато

Трагедія художника в навколишньому світі (По романі Джека Лондона “Мартін Иден”)

“Ви говорили: “Джек Лондон, гроші, любов, пристрасть”, – іронічний рядок Маяковського надзвичайно точно доносить саме той стереотип відносини до американського прозаїка. І тепер, через час, добре видно, що у Творчості Лондона бути тільки даниною

Антивоєнний пафос у творчості письменників XX сторіччя

XX сторіччя принесло людству можливість усвідомлення себе єдиним цілим, або небачений раніше технічний прогрес. Але окрім цього саме воно породило нове жахливе явище – світові війни, трагедії вражаючого масштабу, що зачіпали відразу сотні мільйонів

Магматическая интрузивная порода

КЛИНОПИРОКСЕН РОГОВООБМАНКОВО БИОТИТОВЫЙ ГРАНОДИОРИТ Главные минералы породы в изучаемом шлифе представлены: плагиоклазом, биотитом, кварцем, калиевым полевым шпатом, роговой обманкой. Второстепенные: клинопироксен. Акцессорные: сфен, циркон, апатит, рудный минерал. Вторичные: серицит и сосюрит по плагиоклазу, каолинит

Історії кохання Григорія Печоріна. Аналіз розділу “Княжна Мері”

Повість “Княжна Мері” складається із окремих журнальних записів Печоріна, які дозволяють зазирнути у найпотаємніші куточки серця героя. Пейзажні замальовки природи Кавказу свідчать про здатність Печоріна захоплюватись прекрасним, про його високу внутрішню культуру та розвинені

Твір по повісті В. Распутіна “Живи й помни”

У літературі багато прикладів, коли обставини виявляються вище сили волі героїв, але образ Андрія дуже достовірний і переконливий. Виникає таке відчуття, що автор особисто був знаком із цією людиною. Непомітно письменник як би розмиває

Богдан Хмельницький – центральна фігура літопису С. Величка

У літописах відображена боротьба за порятунок українського народу проти польської шляхти. Очолював її Богдан Хмельницький. Тому С. Величко й ставить його у своєму літописі центральною фігурою. Автор указує на характер цієї боротьби, дає їй

Історична п’єса Бернарда Шоу “Цезар і Клеопатра”

Події п’єси розвертаються в Єгипті, у місті Олександрії, наприкінці царювання XIII династії, в 48 р. до Різдва Христова. Легіони Цезаря вступають у Єгипет. У місті паніка. Зникла цариця Клеопатра, шістнадцятирічна дівчинка. Її ніде не

Мій улюблений добуток А. С. Пушкіна

Мені подобаються вірші, поеми Пушкіна. Але більшою мірою він залучає мене як прозаїк. Я зараховував до дір “Повести Белкина”, захоплювався “Дубровским”. “Капітанська дочка” потрясла мою уяву й залишилася улюбленим добутком. Зараз, якщо я чую

Два лики любові в романі И. А. Гончарова “Обломів”

Роман И. А. Гончарова “Обломів” – класика російської літератури. У цьому романі перед нами з’являється два лики любові. Перший – любов Обломова й Ольги, другий – любов Штольца й Ольги. Як же вони різні!

Бертольт Брехт “Матінка Кураж та її діти&amp

1.Які визначення дав своєму новому театрові Бертольт Брехт? Відповідь: “Епічний”, “раціональний”, “‘неаристотелівський” та ін. 2.Назвіть найяскравіше художнє відкриття “епічного театру” Бертольта Брехта. Відповідь: “Ефект очуження”. 3.Відомо, що класична аристотелівська Драма була спрямована на почуття

Урок по повісті Л. С. Пушкіна “Станційний доглядач”

Епіграф: “Куди несе нас доля подій?..” А. С. Пушкін Устаткування: текст повести “Станційний доглядач”; ілюстрації до добутку М. В. Добужинского, А. В. Ванециана, Д. А. Шмаринова; Біблійна енциклопедія; тлумачний словник російської мови. Підготовка учнів

Хордові

Хордові – численна група високоорганізованих тварин у двосторонньою симетрією тіла. Всі вони на різних стадіях свого розвитку мають осьовий кістяк – хорду, щільний опорний тяж. Центральна нервова система представлена нервовою трубкою, розташованої на спинній

Материнське слово

…Тихо вкриває землю вечір, його тепла ковдра лягає на моє ліжко, відокремлюючи мене від турбот згасаючого дня. Знаю, що закрию зараз ока, і пам’ять подарує чудо: захитається наді ною колискова пісня, зринувши із самих

Підтримайте або спростуйте думку: “Міцна нація починається з міцної родини”

На моє глибоке переконання, щаслива й безсмертна та нація, у якій шанується сім’я, у якій родина є осередком виховання й передачі всього того доброго й мудрого, що надбане попередніми поколіннями. Український народ може пишатися

Викриття вульгарності у творчості В. Маяковського(по добутках “Про дряни”, “Нате!”, “Вам!”, “Агов!”, “Набридло”)

Обплутали революцію обивательщини нитки. Страшнее Врангеля обивательський побут. В. Маяковський Поезія Маяковського в літературі – явище абсолютно нове, нетрадиційне, дивне. Поет пробував свої сили в безлічі жанрів і тим, яскраво виявив він себе й

“Прославляння в одах М. В. Ломоносова Батьківщини, миру, науки й освіти”

Поетична діяльність М. В. Ломоносова протікала в ту епоху, коли всі європейські літератури перебували в більшому або меншому ступені під владою класицизму. І, звичайно, поет не міг певною мірою не підкоритися впливу цього могутнього

Еволюційні фактори

1. СПАДКОВІСТЬ – властивість організмів повторювати в ряді поколінь подібні типи обміну в-в і індивід. розвитку в цілому. Забезпечується самовідтворенням матеріальних одиниць Н. – генів, локалізованих у специфич. структурах ядра клітини (хромосомах) і цитоплазми.

Так, жалюгідний той, у кому совість нечиста (по драмі “Борис Годунов”)

Борис Годунов змальований Пушкіним всебічно. Він прекрасний батько, що бажає щастя своїм дітям, справедливий і турботливий правитель, що думає про благо народу, але чому ж скрізь він терпить поражениенет щастя його дітям: Я, може

Аналіз епізоду “Чичиков у Ноздрева”(по поемі Н. В. Гоголя “Мертві душі”)

Висміюючи пагубний вплив кріпака ладу не тільки на селян, але й на самих кріпосників, Н. В. Гоголь у поемі ” Мертві душі ” створює целую галерею образів поміщиків, де кожна особа виступає як яскравий

Бєлінський і Захист “натуральної школи”

Новітня ж російська Література покликана не просто повторювати пушкінські традиції, але йти значно далі, орієнтуючись уже більшою мірою на Лермонтова й особливо на Гоголя. Його художні принципи, з погляду Бєлінського, були особливо актуальні й

Сюжет роману Уэллса “Острів доктора Моро”

1 лютого 1887 р. зазнало катастрофи судно “Леді Вейн”. Один з його пасажирів, Чарльз Эдвард Прендик, якого всі вважали загиблої, був підібраний у море на шлюпці через одинадцять місяців і чотири дні. Він затверджував,

Лірика вагантов

Лірика вагантов – особливе коло європейської латиноязичной поезії XI-XIII вв. Її творці – школярі-клірики, своєрідна соціальна група, що пережила в XII в. свій розквіт у Західній Європі. Це були по перевазі студенти й випускники

Дослідження з російського фольклору

Даль в “Тлумачному словнику” пише: “Лісовик ньому, але голосистий”. Це твердження здивувало поета К. Бальмонта, і він прокоментував його в такий спосіб: “Що ж стосується цього смарагдового самодура лісів, що любить кружляти прямолінійних людей,

Сестри Ларіни в романі “Євгеній Онєгін”

Але зовнішня привабливість і чарівна життєрадісність Ольги не можуть сховати бідності її щиросердечного миру. Її натура позбавлена тої самобутності й глибини, які характеризують Тетяну. Ольга живе бездумно, керуючись у своєму житті сталими у дворянському

Що засуджує Н. В. Гоголь у комедії “Ревізор”?

Написана в 1836 році комедія “Ревізор” завдала нищівного удару по всій адміністративно-бюрократичній системі царської Росії 30-х років XIX століття. Автор виставив на загальне осміяння не окремі одиничні випадки, а типові прояви діяльності державного апарата.

Твір доповідь про значення творчості А. С. Пушкіна

Серед різноманіття явищ поетики Пушкіна вбачаються глибинні й постійно діючі принципи, які можна прийняти за универсалии. Звернемося до однієї з таких универсалий і назвемо її инверсивностью, або принципом инверсирования. Те, що називається інверсією в

Людина має жити за законами справедливості (за твором “Злочин і кара”)

Федір Достоєвський – класик філософської реалістичної літератури. Ця думка приходить сама собою, коли починаєш замислюватися над даною темою. Філософія починається одразу, бо невідомо, який розділовий знак поставити в кінці… Це могло бути й запитальне

Тема життя й смерті в лірику А. С. Пушкіна

У своїй творчості А. С. Пушкін не раз зверталася до Теми життя й смерті. Багато хто його добутки піднімають цю проблему; як кожна людина, поет намагається зрозуміти й осмислити навколишній світ, осягти таємницю безсмертя.

Чи Чжэнь збірника “Продовження нових оповідань у палаючого світильника”

Записки про ширму із квітами лотоса. Молодий чиновник по імені Ин відправлявся водним шляхом до місця служби. Човняр поласився на їхнє добро, скинув Ина в ріку, перебив слуг, а вдову, пані Ван, задумав видати

ТЕма. І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ “ЕНЕЇДА”. ОБРАЗИ ЕНЕЯ, ТРОЯНЦІВ

Варіант 1 1. Кому з героїв поеми належить думка: “То радощі заденежать / Коли давало сп’ятакуеш”? А Юноні. Б Енею. В Сівіллі. Г Анхізу. 2. Троянці остерігалися Цірцеї, бо вона… А Накликала на людей

Євген Плужник: власний погляд на навколишній світ

Серед тих, кому судилося “Розстріляне Безсмертя”, постає талановитий поет Євген Плужник. Доля подарувала йому всього 38 років (1898-1936). Тяжко хворий на сухоти, він був заарештований і засланий до концтабору на Соловки, там і помер.

Драматургія Дарио Фо

Син робітника й селянки, Фо народився на півночі Італії в маленькому альпійському сільці Сан Джано провінції Варезе, де в ті часи ще існували деякі форми усної народної Творчості, близького по естетиці до італійського театру

Ідейний зміст повести В. Г. Распутіна “Живи й помни”

Дружина Гуськова випробовує складні почуття й переживання: її любов до чоловіка наповнена жіночою самовідданістю, відданістю, але в той же час їй соромно “і перед Андрієм, і перед людьми, і перед собою”. Були в Гуськова

МАЙСТЕРНІСТЬ МОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ДРАМІ А. Н. ОСТРОВСЬКОГО “ГРОЗА”

В 1845 році Островський працював у Московському комерційному суді канцелярським чиновником стола “для справ словесної розправи”. Перед ним розкривався цілий мир драматичних конфліктів, звучало все різноголосе багатство живої великоросійської мови. Доводилося вгадувати характер людини

Київ у минулому і сьогодні

Київ… Місто, оспіване багатьма поетами й письменниками, ком­позиторами й художниками. Археологи вважають, що місто виникло приблизно в V столітті. Отже, його вік сягає 1500 років. Пізніше, з утворенням давньорусь­кої держави – Київської Русі, Київ

Зміст вірша Єсеніна – Русь

Потонуло Село у вибоїнах, Заслонили избенки лісу Тільки видно, на купинах і западинах, Як синіють навкруги небеса Виють присмерком довгі, зимові, Вовки грізні з худих полів По дворах у погорающем інеї Над застрехами храп

Старий чорт Савельич

Повість А. С. Пушкіна ” Капітанська дочка ” підносить нам надзвичайного героя – старого Савельича, що був слугою Гринева. На перший погляд, просто слугою. Але якщо задуматися… Савельич був прихильником усього російського й супротивником

Порівняльний аналіз віршів “Царскосельская статуя” А. Пушкіна й А. Ахматовій

Вірша А. Пушкіна й А. Ахматовій однаково названі й звернені до одного адресата: скульптурі Єкатерининського парку в Царському Селі “Молочарка з розбитим глечиком” роботи П. Соколова 1816 року. Статуя-Фонтан простий: дівчина тримає розбитий глечик;

Засоби комічного у творі “Кайдашева сім’я”

Сміх над сторінками “Кайдашевої сім’ї” – це своєрідний виклик абсурдності тієї домашньої війни, яка, по суті, знищує людину. Змальовуючи цю “війну”, прозаїк раз у раз вдається до гумору ситуацій, у яких невідповідність, контраст форми

Театри Іспанії в 1844 році

Щоб дати найбільш точне поняття o стані мадридських театрів за перший час після регентства Эспартеро, ми приводимо тут витримку із записок Ксавье Дюрьэ, одного з тих деяких французів, які довго жили в Іспанії й,

Герой роману Ф. К. Сологуба “Творить легенда, що,”

Незадовго до описуваних подій тут оселився дивний пан, Георгій Сергійович Триродов відставний приват-доцент, вчений-хімік, поет. Т. перебудовує занедбану садибу в чудо винахідницької думки, а по сусідству організує дитячу колонію, вихованці якої живуть весело й

Уроки історії в літературі

Говорять, якими б звивистими й тернистими шляхами не йшла Історія, але рано або пізно завершує вона свій суд по правді, приходить до тої істини, що колись заплуталася в часі й просторі. Минуле нашого краю

Світлий поет Росії назвав – Фляків

Поезія Миколи Рубцова стискає серце якоюсь пронизуючою її щемливою нотою, що спонукала В. Дементьєва вжити слово “передвечірнє”. Мені здається, можна говорити про більший: про тої неутолимой і неодолимо терпкого суму, що породила в частини

Половці (історична довідка)

Половці (кумани, кипчаки) – народ тюркського плем’я, що ніколи становив одне ціле з печенігами й торками (коли жив у степах Середньої Азії); у паперах Петрарки зберігся словник половецької мови, з якого видно, що Мова

Структурування твору

Особливість структурування як послідовного етапу навчання твору полягає в тім, що воно встановлює взаємозв’язок структури твору і його головної думки, що не існує поза цією структурою. Вихідним для формування даної дії є розуміння структури

Тематика й художні особливості “Казок” М. Е. Салтыкова-Щедріна

Відомо, що Салтиков-Щедрін почав писати свої політичні казки ще в шістдесяті роки й що саме ці невеликі по обсязі добутку стали вершиною його Творчості, підсумковим добутком. В “Казках для дітей неабиякого віку” Салтыков відбив

ОБРАЗ НАТАШИ РОСТОВОЙ У РОМАНІ “ВІЙНА Й МИР”

Наташа Ростова центральний жіночий персонаж роману й, мабуть, самий улюблений в автора. Товстої представляє нам еволюцію своєї героїні на п’ятнадцятирічному, з 1805 по 1820 рік, відрізку її життя й протягом більш ніж півтори тисячах

“Чим менше жінку ми любимо…”

Роман “Євгеній Онєгін” – роман характерів і вдач. Його головний герой – аристократ по походженню й вихованню, індивідуаліст і егоїст по своєму моральному вигляді. Онєгін народився в багатої, але дворянській сім’ї, що розоряється. Його

Театр Стоппарда

В 1999 вийшов уже фільм “Помни” про людину, що втратила здатність запам’ятовувати.) Розенкранц і Гильденстерн миттєво забувають навіть те, що відбувалося кілька секунд назад. У повторенні миру немає особливого змісту, як немає його й

УЛЮБЛЕНА ГЕРОЇНЯ Л. Н. ТОЛСТОГО

УЛЮБЛЕНА ГЕРОЇНЯ Л. Н. ТОЛСТОГО. Мова йтиме про улюблену героїню Толстого, виходить, про Наташе Ріс-Товой? Немає. І не про Ганну Карениной, що автор все-таки осуж-дає. Автор, помітьте, а не читачі, їм цього права автор

Виклад трагедії Расина “Береника”

Джерелом трагедії послужив життєпис імператора Тита в книзі римського історика Гаю Светония Транквилла “Життя дванадцяти цезарів”. Імператор Тит хоче женитися на палестинській цариці Беренике, однак римські закони забороняють шлюб з неримлянкою, і народ може

Релігійність часів атеїзму: “Сентиментальна історія” Миколи Хвильового

Одним з живучих марновірств сучасних людей є фанатична віра в “прогрес” – технологічний, соціальний, моральний. Багато освічених і мислячих людей уперто ігнорує доказу всебічної деградації світового співтовариства. Те ж саме стосується й кожної людини.

Подвиги геракла. Золоті яблука гесперид

На західному краї землі, в Океану, де день сходився з Ніччю, жили прекрасноголосие німфи геспериди. Їхній божественний спів чули лише Атлант, що тримав на плечах небесний звід так душі мертвих, що сумно сходили в

Добуток на тему: Туга за Україною в поэзиях Т. Шевченко

Ім’я видатного українського Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченко, відомо далеко за межами України. Він як теперішній патріот своєї Вітчизни, був завжди разом з нею й навіть тоді, коли був далеко від її. Думки Кобзаря

Романи про Середньовіччя й про виникнення національних монархій (“Айвенго”, “Квентин Дорвард”)

Вальтер Скотт використає досвід “антикварного” і пригодницького роману ХVШ століття, театр Шекспіра, фольклор – у першу чергу жанр балади. Якщо в ХVШ столітті людська Природа розглядалося як єдина за всіх часів, а зміни в

Другорядні персонажі повести “Капітанська дочка”

Ще більш важливу, прямо-таки вирішальну роль у долі Гринева грає випадково зустрівся йому в Оренбурзькому степу під час бурану вожатий, оказавшийся згодом не ким іншим, як самим Пугачовим. У первісних планах цей епізод викладався

“Скорбна мати” – апофеоз скорботи, реквієм над тисячами невинних жертв революції

Вже понад вісім десятиріч звучить у світовій літературі могутній, титан – , ний голос Павла Тичини. Його рання лірика полонила читачів душевно-ліричними картинами природи, незвичайними барвами, музичністю. Душа поета то мчить на вітрилах віри

Виклад глави пояснення між Наташей Ростовой і Андрієм Болконским

Важко припустити, що все-таки відбулося б, якщо б Андрій не послухався батьківської ради. По Толстову, усе в житті людини визначається не стільки особистим його бажанням і волею, скільки збігом обставин і сукупністю воль всіх

Мова – скарбниця духовності народу

Мова народу – найкраще з квітучого його духовного життя, що ніколи – не в’яне й вічно знову розпускається. Ще В. Сухомлинський писав, що рідна Мова – то неоціненне духовне багатство, в якому народ живе,

Чарівний жіночий образ у романі Олександра Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Ні красою сестри своєї, Ні свіжістю її рум’яної Не залучила вона очей. Але наприкінці роману Тетяна з’являється перед нами знатною дамою Петербурга й, сидячи за столом поруч із красунею того часу Ніною Воронской, нічим

Герой оповідання А. П. Чехова “Ионыч”

Дмитро Ионич Старців, земський лікар. Його Історія – поступове перетворення внутрішньо рухливої, живої людини в монстра байдужості. Життя И. простежується паралельно з історією самої в місті С. “утвореної й талановитої” сім’ї Туркиних: батько-дотепник (“Здрастуйте

Гуманізм як ціннісна основа діалогу віруючих і не віруючих

Реформація (від лат. reformatio – перетворення) , суспільний рух у Західній і Центральній Європі в 16 столітті, спрямоване проти католицької церкви. Початок Реформації поклало виступ в 1517 році в Німеччині М. Лютера. Ідеологи Реформації

Коментар до сюжету про Володимира й Рогнеду

Для сучасного недосвідченого читача може здатися дивним, що, оголосивши війну київському князеві Ярополку, Володимир раптом задумався про весілля. А справа в тому, що в середньовіччя самий надійний військово-політичний союз завжди здобував форму династичного союзу.

Порівняльна характеристика образів Поета й Бертольда

Твір-роздум за твором Лесі Українки “Давня казка”. На мою думку, Леся Українка недаремно назвала свою поему “Давня казка” Усі ми з дитинства любимо Казки, бо вони оповідають про цікаві події, захоплюючі пригоди та протистояння,

“Тут у світі розширювати науки изволила Елисавет” (по творчості М. Ломоносова)

М. В. Ломоносов жив у Російській імперії, створеної Петром I. Росія на початку XVIII в. стала великою світовою державою. Але її промисловість, наука, культура, освіта багато в чому перебували ще в рамках середньовіччя, у

Весільна обрядовість, її виникнення та становлення

Весільна обрядовість – це система драматично-ритуальних дій та пов´язаних з ними пісенно-поетичних текстів, що виконуються з нагоди шлюбу хлопця та дівчини як початку їх спільного життя з метою створення сім´ї. Весілля як зародження нової

Істина полягає в тім, що ми перемогли

Мир не повинен забувати жахи війни, розлуку, страждання й смерть мільйонів. Це було б злочином перед полеглими, злочином перед майбутнім, ми повинні пам’ятати про війну, про героїзм і мужність минулими її дорогами, боротися за

Скандали, як факт повсякденного життя

Скандали… Щодня засобу масової інформації переказують нам дії відомих людей, які скандализируют суспільство. Навіть сьогодні, незадовго до того, як я почав писати, всі російські ЗМІ навперебій переказували скандал, учинений колоритнейшим представником російської політичної субкультури

Україні потрібні її діти (За новелою В. Стефаника “Марія”)

Свої життя і творчість В. Стефаник присвятив Україні. На власні очі він бачив, як найкращі сини рідної землі поклали голови за незалежність і державність своєї Батьківщини. Та чому ж молоді галичани з піднесенням і

Драма “Мессинская наречена” Шиллера

Шиллер здійснив тут задум, що виношував багато років: відродити грецьку трагедію на рівні, що відповідає його часі. Відповідно він і обрав сюжет не з настільки добре знайомого йому миру богів і героїв античності, а

Антиутопія в добутках Маканина

Художник із загостреним почуттям втрати, Маканин не міг не прийти до пошуку особливих шляхів попередження про небезпеку. І в цьому пошуку письменник безпомилково вийшов до жанру антиутопії, що расцвели в російській літературі на рубежі

Екзистенціалізм і його місце у французькій літературі середини XX століття

Ідейна проблематика й особливості її відбиття в добутках екзистенціалістів. Екзистенціалізм (від позднелат. existentia – існування) – літературна течія XX сторіччя, що виявляє з достатньою виразністю, головним чином, у Франції напередодні, під час і відразу

Людина майстер власного образа (розкриття цитати)

Перефразовуючи висловлення Екзюпері, можна вивести образно формулу народження власного образа: людський дух (прагнення, воля, бажання), торкнувшись безформної, біологічної оболонки, творить із її Людини Людини – творця, мислителя, майстри. У тому випадку, якщо людина усвідомила

Сюжетна лінія Онєгін і Ленский у романі А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Якщо коротенько охарактеризувати Євгенія Онєгіна в період знайомства з Володимиром Ленским, те можна сказати, що це був парубок, рано насладившийся всіма принадностями столичного життя, що розчарувався порожнім блиском столичної мішури, а тому холодний, розважливий

Художнє втілення проблеми українізації у комедії Куліша “Мина Мазайло

Українізація – короткочасний і малодосліджений період в історії нашої країни. Це була слабка спроба протиставити хоч щось повальній русифікації, яка тривала в Україні кілька століть, починаючи з царських часів і до радянських. Віками утверджувана

Смішне й смутне в новелах О. Генрі

О. Генрі – чудовий майстер гумору в американській літературі. Переважна більшість оповідань О. Генрі, по суті, присвячено самим звичайним явищам життя. Його герої спонукувані почуттям любові, дружби, прагненням робити добро, здатністю до самопожертви, тоді

Письменники Німеччини: Л. Фейхтвангер

Л. Фейхтвангер належить до найвідоміших письменників німецької й всесвітньої літератури. Він народився 7 липня 1884 року в сім’ї фабриканта в Мюнхені. Після закінчення гуманітарної гімназії він учився в Мюнхенському, а потім у Берлінському університетах.

Поема Володимира Друка “Телецентр&amp

Друк Володимир Якович (р. 1957) – поет. В 80-і рр. – член групи “Задушевна бесіда”, член московського клубу “Поезія”. Автор книги “Комутатор” (1991), виданої на засоби друзів поета. Відносить себе до постреализму; з поеми

Словацька дитяча література

Словаччина з давніх часів була селянською країною. Її економічний розвиток свідомо затримувався австрійськими й угорськими поміщиками. Випробовуючи подвійний гніт – соціальне й національний, словацьке селянство протягом багатьох століть було неписьменним, злиденним, безправним. Найчастіше селянам

Ольга Кобилянська “Земля”

В укр. літ. є небагато жінок – письменниць, які зробили своєю творчістю помітний внесок в її розвиток. До таких належить Ольга Кобилянська, що привнесла живий романтичний струмінь в укр. прозу кінця дев’ятнадцятого століття. Поза

Виклад змісту комедії Афра “Свекруха”

Юнак Памфіл був досить небайдужий до гетери Вакхиде. Але під натиском батьків, скрепя серце, женився на сусідці – добропорядної Филумене. Вона любить молодого чоловіка. Але серце того, імовірно, ще належить гетері… Непередбачений випадок: при

Весняні пісні про Воскресіння

З утвердженням християнства на слов´янських землях весь цикл весняних свят переосмислюється. У час колишніх язичницьких покло нінь та на противагу їм християни починають святкувати Воскресіння Ісуса Христа. Разом з цим з´являється новий жанр –

Вірші, поеми й думи

У літературному русі 10- 20-х років XIX століття важливе місце займає творчість поетів-декабристів – Рилєєва, Одоєвського, Кюхельбекера, Раєвського й багатьох інших, чиї імена ввійшли в історію російської літератури як імена найближчих спадкоємців Радищева. Найбільш

Твору Василя Стефаника в системі світової новелістики

Творчість Василя Стефаника яскраво підтверджує прийняття українською прозою самих нових досягнень європейських літератур. Творчість письменника затвердило в нашій літературі такий епічний жанр, як новела. Новела, так само, як і оповідання, належить до малих епічних

Тризуб

Найдавніші археологічні знахідки тризуба на українських землях доводяться на I сторіччя нашої ери. Очевидно, він міг бути символом племені, що проживало тоді, символом влади. Як називалося це плем’я – невідомо, імовірно, воно згодом влилося

Опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі. Запрошує шкільна бібліотека

Наша шкільна бібліотека перебуває на першому поверсі. Після уроків приємно відвідати її. Бібліотекар Надія Іванівна з радістю зустрічає нас і допомагає знайти потрібну книжку. Приміщення бібліотеки складається із двох кімнат. Перша – це великий

Не дозволяй душі лінуватися!

Де доброта, де людяність? Серед людей діє вовчий закон. Краще той, хто сильніше, точніше, той, хто в стані скривдити, образити, принизити людини нізащо, просто так… Ця трясовина вульгарності, вульгарності затягує в себе все більша

Поезія миннезингеров

Миннезанг, німецька середньовічна лицарська лірика, складався із другої половини XII в. під впливом лірики провансальських трубадурів. Миннезингери, як правило, самі складали музику до своїх віршів, але теперішніми розповсюджувачами їхньої Творчості ставали звичайно мандрівні актори-шпільмани.

“Син росте швидко, але якось убік” (по романі “Справа Артамоновых” )

Ціло, як цвіль у льосі, – своєю силою росте. М. Горький Олексій Максимович Горький у романі “Справа Артамоновых” показав наростання демократичного руху в Росії. На прикладі сім’ї Артамоновых письменник показав, як у надрах капіталізму

Ліричний герой Лермонтова

Особливістю лірики Лермонтова, на мій погляд, є внутрішня єдність ліричного героя. Герой поступово міняється, “рухається”, але рух це значно вповільнено в порівнянні з розвитком ліричних героїв інших поетів XIX століття. До кінця Творчості в

Письменники Німеччини: Эрих Кестнер

Эрих блискуче вчився в школі. Школа розбудила в ньому бажання стати вчителем. В 14 років молодий Эрих вступив у вчительську семинари в Дрездене. В університеті він вивчав німецьку мову й літературу. Тут він зважився

Герой повести Толстого “Крейцерова соната”

Повість написана після пережитого Толстим духовної кризи, внаслідок якого відбулася, за словами письменника, перебудова “діяльності, що називається художньої”. Це спричинило трансформацію поетичної системи, стилістики й структури літературних героїв. Позднишев – єдина головна особа цього

Тема вірності та зради в повісті М. Гоголя “Тарас Бульба”

М. Гоголя дуже цікавила Історія рідної йому України, він захоплювався народними героями-запорозькими козаками, які у XVI-XVII століттях самовіддано боролися проти гнобителів українського і російського народів – польської шляхти. Письменник шукав у минулому великі справи

Значення поезії у віршах Пушкіна

Поет не вільний у своїй творчості. Це – перша эстетическая аксіома. Так звана “воля творчості” не має нічого загального з так называемою “волею волі”. Як ясно з геніально-простого свідчення Пушкіна, творчість вільно ніяк не

Гротеск, його функції й значення в зображенні міста Глупова і його градоначальников

Творчість Салтыкова-Щедріна, демократа, для якого самодержавно-кріпосницький лад, що панує в Росії, був абсолютно неприйнятний, мало сатиричну спрямованість. Письменника обурювало російське суспільство “рабів і панів”, бешкетування поміщиків, покірність народу, і у всіх своїх добутках він

Томас Мюнцер

З найбільш радикальним викладом мистики ми зустрічаємося в навчанні вождя народної революції в Німеччині Томаса Мюнцера (1490-1525) – церковного проповідника, ідеолога крестьянско – плебейського табору Реформації. Він відійшов від мещански обмеженого лютеранства, критикував його

Класики американської літератури – О. Генрі (1862-1910)

Один із кращих оповідачів (авторів оповідань) у світовій літературі, поряд із Чеховим, Мопассаном. Теперішнє ім’я Вільям Портер. Життя його була сумна. Рано від туберкульозу вмерла його кохана дружина. Сам він будучи касиром у банку

Пушкін – наше все

Олександр Сергійович Пушкін – великий російський поет, основоположник російської реалістичної літератури. Коли читаєш його вірші, уже з перших рядків поет захоплює нас за собою, змушує забути всі життєві дрібниці й турботи, викликає в нашій

Mикoлa Kyлiш “Mинa Maзaйлo” i “97”

Iм’я Mиколи Kyлiшa тiльки вiднeдaвнa cтaлo вiдoмим cyчacнoмy читaчевi. 3 30-x poкiв його п’єcи нe пepeвидaвaлиcь i нe йшли в paдянcькиx тeaтpax. Tвopчicть цьoгo письменника – не тiльки cвoєpiднe явищe дpaмaтypгiї 20-x poкiв, aлe

Пам’ятник Кобзареві в Харкові ( твір-опис)

Пам’ятник Великому Кобзареві в Харкові був закладений у дні святкування 120-летия від дня народження поета в березні 1934 року. Для будівництва пам’ятника на конкурсній основі був обраний проект ленінградців – архітектора Лангбарда й скульптора

Однак що таке “норма” в мистецтві?

Скажімо, хто краще відчуває “нормативність” і красу: українець чи японець? Коли європеєць купує розкішний букет, то зазвичай вимагає в продавця, аби квіти в ньому були абсолютно однаковими. А японець, навпаки, оцієї “однаковості” терпіти не

Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творчості Олени Теліги

Олена Теліга (Шовгенева у дівоцтві) – яскрава постать у розвитку України як у мистецькому, так і в історичному контексті. Це насамперед людина-патріот, бо свідомо обирає шлях боротьби за незалежність рідної землі. Перебуваючи за кордоном

Естетика символізму в поезії Павла Радимова

Характерний щодо цього збірник Павла Радимова ” Село ” (1926), певний у свій час критикою як морально-поетична енциклопедія селянського побуту, що сходить до традицій античних ідилій. Прямим попередником цього автора в російської поезії можна

“Даль вільного роману”. Задум і творча історія “Євгенія Онєгіна”

Долинина Н. Прочитаємо “Онєгіна” разом. Спб.: “Ліцей”, 1998. Лотман Ю. М. Роман Пушкіна “Євгеній Онєгін”: Коментар. Спб., 1995. Михайлова Н. И. “Собранье строкатих глав”: Про роман А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”. М., 1994. Що

Бажання бути письменником по творчості Гете

З Італії Гете повернувся у Веймар, назад у тісний мирок німецької провінції. Але тепер поет не стане тягти на собі весь вантаж неповороткої колимаги урядових справ. Гете вже не перший міністр, у його веденні

Чацкий – “інший” у світі Фамусовых

Навіть назва комедії Грибоєдова говорить саме за себе. Здавалося б, хіба може бути горі від розуму? А насправді може. І ця тема актуальна й у наш час. Головний герой комедії – Олександр Андрійович Чацкий.

Рідний звичай старовини в поетиці Пушкіна

Початку волі увесь час підтримувалися й підігрівалися, з якої сторони не подивитися. Кавказ – це боротьба горців за волю. Бессарабія – це, часто майже наочна, діяльність членів таємних суспільств або людей, близько до них

Герої поеми поета Шота Руставели “Витязь у тигровій шкірі”

Тандил і Тинатин герої епічної поеми грузинського поета Шота Руставели “Витязь у тигровій шкірі”. Сюжет поеми, видимо, бере початок у перському фольклорі. Про це говорить насамперед сам Руставели: “Ця повість із Ірану занесена давно”.

Проблема взаємодії природи й культури у творчості В. В. Набокова

Серед дослідників творчості В. В. Набокова поширен думка про нього як про автора, що з’єднує в собі “словесну обдарованість зі здатністю писати… ні про що “. Але при розгляді системи романів Набокова через гру

Життєві ідеали Марусі Чурай (за однойменним романом Ліни Костенко)

В історії української культури є чимало недосліджених сторінок, нерозкритих таємниць. Про поетесу та співачку Марусю Чурай ще в минулому столітті в Україні ходило чимало переказів та легенд, які дають підстави стверджувати, що ця чудова

Суперечливий образ Анни Кареніної

Твір за однойменним романом Л. Толстого. Майже всі образи, які ми зустрічаємо у романах Л. Толстого, хвилюють нас та торкають найглибші, найтонші струни душі. Чому так відбувається? Чим особливим наділив письменник своїх героїв? Роман

ІВАН ЯКОВИЧ ФРАНКО (1856-1916)

Іван Франко народився 27 серпня 1856 р. в присілку Гора села Нагуєвичі Дрогобицького повіту в Східній Галичині (тепер Львівська область) у родині коваля Якова Франка та Марії Кульчицької-Франко. Раннє дитинство його минуло Під впливом

Петербург у творчості А. С. Пушкіна

Кілька поколінь дослідників при розгляді петербурзької Теми в російській літературі наполегливо й категорично затверджували, що ввів її Гоголь. Такий цикл повістей, як “Невський проспект”, “Записки божевільного”, “Портрет”, “Ніс” і, нарешті, “Шинель”, здавалося, переконливо підтверджували

Які мотиви лірики Лермонтова я бачу в “Герої нашого часу”

Які мотиви лірики Лермонтова я бачу в “Герої нашого часу” М. Ю. Лермонтов поет покоління 30-х років XIX століття. “Очевидно, писав Бєлінський, що Лермонтов поет зовсім іншої епохи й що його поезія зовсім нова

Образи жінок у творі Марка Вовчна “Інститутка”

Марко Вовчок у багатьох своїх творах показала тяжке підневільне життя жінок-кріпачок. Не стала винятком і повість ” Інститутка “, де письменниця змалювала правдиві образи Устини, Катрі, бабусі. Життєрадісною вдачею, волелюбністю й оптимізмом приваблює Устина.

Російська природа у ліриці Сергія Єсеніна

У своїй ліричній спадщині Сергій Єсенін залишив нам яскраві, світлі образи російської природи. Самобутність його поетичного слова бере джерела у красі, звичаях і фольклорі Рязанщини – батьківщини поета. “Рязанські поля, де мужики косили, де

“Любов із цього дня піла на спад…”(по оповіданню Л. Н. Толстого “Після балу”)

Великий росіянин письменник Лев Миколайович Толстой, як ніхто іншої, цікавився проблемою соціального зла. Багато хто з його добутків відрізняються високим пафосом. Нерідко в основі його створінь були реальні факти. Так було й з оповіданням

Ліричність поезії В. Симоненко

Ліричної поезії взагалі протипоказаний занадто причепливий аналіз, старання пояснити кожний троп, кожний образ, часто й так цілком зрозумілий навіть дітям. Розбирати досить докладно поезію В. Симоненко, прозору щодо форми, засобів образності, особливо небажано. Поетично,

Моральна сила людини (по оповіданню М. Шолохова “Доля людини”)

Оповідання М. Шолохова “Доля людини” – це оповідання про просту людину на війні. Російська людина винесла всі жахи війни і ціною особистих втрат завоювала перемогу, незалежність своєї батьківщини. Кращі риси російського характеру, завдяки силі

Образ Кирили Петровича Троекурова в повісті “Дубровский”

Дворянське суспільство в повісті “Дубровский” представлено поруч персонажів, одні йз яких зображені всебічно й повно (Троекуров, Дубровский), інші – менш докладно (князь Верейский), про третій – пригадується мимохіть (Ганна Савишна й інші гості Троекурова).

П’єса Оскара Уайльда “Віяло леді Уиндермир”

Дія п’єси розвертається протягом доби в Лондоні, у будинку лорда Уиндермира і його чоловік і жінка, і на холостяцькій квартирі, займаної лордом Дарлингтоном, на початку 1890-х гг. Головну героїню п’єси – Маргарет, леді Уиндермир

Світосприйняття героїв крізь “лінзу” кохання

Живучи у світі природи, герої К. Гамсуна і М. Коцюбинського є мешканцями їх власного світу Кохання. Завдяки потужному імпульсу любовних переживань, світовідчуття Івана й Томаса стають гострішими й більш повними, “лінза” кохання значно коректує

Охорона природи

Охорона природи – система заходів, оптимизирующих взаємини людського суспільства із середовищем його перебування, у тому числі раціональне природокористування, удосконалювання встаткування, технологічних процесів у промисловості, сільському господарстві й транспорті з метою виключення або зниження шкідливих

Духовний зв’язок письменника з його літературним героєм (по творчості А. И. Куприна)

Над вимислом слізьми обіллюся… А. С. Пушкін Відомо, що в героях літературних творів завжди присутні деякі риси характеру самих письменників. У вуста інших героїв письменники вкладають свої наболілі думки. Але особистість письменника залишається схованої

Чому мені подобаються детективи

Детектив один з розповсюджених жанрів, що охоплює широке коло читачів. Люблять як класичні детективи Эдгара По, Артура Конан Дойла, Агати Кристи й ін., так і сучасні детективні романи Дар’ї Донцовой, Олександри Марининой, Тетяни Устинової…

Спіритуалістична прагнення іспанської філософії

Цей короткий огляд історичної літератури в Іспанії показав нам, що ми дарма стали б шукати тут самостійного розвитку тих галузей знання, які досягаються шляхом строгої умоглядної логіки й великою розумовою силою. Іспанські мислителі, обдаровані

Твір мініатюра: Перший сніг

Пізньою осінню випадає перший сніг. Він майже завжди приходить зненацька. Прокинешся ранком – всі навкруги біло. Земля немов нарядилася в сліпуче-біле святкове плаття. Перший сніг робить чудеса. Як він перетворює всі навкруги! Побачиш ріку

Весна йде! (твір-опис)

У нашому березняку береза моє улюблене дерево. На вигляд береза начебто пухнаста. Тато сказав, що це такий вид беріз. На цю березу ми набрели випадково, Гуляючи пізньою осінню в лісі. У лісі ми були

“Мартін Ідеї” найсильніший твір Лондона

Відповідно до задуму Лондон приводить Идена до табеля. На його думку, це закономірна загибель индивидуалиста-ницшеанца. Але смерть Идена не сприймається як покарання за ницшеанские гріхи. У романі показаний крах романтичної мрії героя, що приходить

Жовчнокам’яна хвороба

Жовчнокам’яна хвороба (ЖКБ) – захворювання, обумовлене утворенням каменів у жовчному міхурі або жовчних протоках, а також можливим порушенням прохідності проток внаслідок закупорки каменем. За даними Л. Глоуцала, у Європі й Америці у віці старше

Історія англійської мови в США

Незважаючи на те, що розходження між англійською мовою в США й Англії вже давно обертали на себе увага дослідників, у лінгвістичній літературі немає робіт, присвячених систематизованому зіставленню цих двох основних варіантів англійської мови. Як

Тема новели “Цвiт яблунi”

Тема новели “Цвiт яблунi” – питання смертi дитини й мистеський хист – Коцюбинський не потребує позичати з творiв тих часто зазначуваних авторiв. Ця тема психологiчної роздвоєностi людини була не нова, i її треба розглядати

Бурмистер (короткий виклад)

Недалеко від мого маєтку живе молодий поміщик, офіцер у відставці, Аркадій Павлович Пеночкин. Людина він розважливий і вихований, про підданих своїх печеться й карає їх для їх же блага. Росту він невеликого й собою

Вірш О. Т. Твардовського “Брати”

Творчість Твардовського цілком і повністю належить радянській епосі. Його доля – відбиття того суперечливого часу. Поет сполучив у собі віру в ідеали соціалізму із трагедією своєї сім’ї, віру в людину, у волю її духу.

На схід, за Гафізом

Схід – сторона світу, з якої сонце починає свій хід над землею; сторона, з якої приходить темрява. Землі Сходу принесли у світову скарбницю глибоку мудрість, відчуття ритмів всесвіту (пам’ятаєте, “пустеля – це піщинка. А

Поетичне новаторство В. Маяковського

Я не вірю віршам, які – ллються. Рвуться – Так! М. Цветаева В 1928 році Маяковський в автобіографії “Я сам” пише про свої перші поетичні досвіди: “Перечел все новітнє… Розібрала формальна новизна. Але було

Міркування про любов, дружбу, військовий борг на основі роману “Біла гвардія”

Мати сказала дітям: – Живете. А їм доведеться мучитися й умирати. М. Булгаков Михайло Опанасович Булгаков прийшов у російську літературу, здавалося б, із традиційними темами – любов, дружба, сім’я, але дав їм своє самобутнє

Мораль казок Андерсена

Мораль вростає в образну систему. По зауваженню Н. А. Добролюбова, у казках Андерсена “немає й найменшого резонерства. У це-те й видно мистецтво й талант оповідача: його оповідання не мають потреби в повчальному хвостику”. Свиня-скарбничка,

Повість Тодося Осьмачки “Старший боярин”

Тодось Осьмачка заявив про себе як поет-символіст у бурхливу пору розвитку української-літератури початку XX ст. “З усієї групи поетів, причетних до символізму, чи не найцікавіший либонь наймолодший з них Тодооій Осьмачка” (С. Єфремов). Особливо

Людська доля й любов до рідної землі у творчості А. Малишко

Андрій Малишко – поет, схожий на птаха, що, злетівши в небо, глянула на землю й завмерла від подиву, радості й розпачі. З початку свого життя поет ішов “Дорогою під яворами”, що вивела його на

Чого навчає гіркий досвід Чіпки Варениченка?

Із великим напруженням прочитала нещодавно відомий роман Панаса Мир ного ” Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. До глибини душі вразила мене трагедія Чіпки – головного героя твору. З перших сторінок роману письменник докладно

Фольклорні мотиви в ліриці Федеріко Гарсіа Лорки

Цей спів… глибинний за всі колодязі та всі моря світу, набагато глибший, ніж те серце, що його творить, і голос, що його співає, тому що глибина його майже безмірна. І йде він з далеких

Ськазання про бій печенежського воїна з киянином кожемякой

Під’їхав князь печенежський до ріки, викликав Володимира й ськазав йому: “Випусти ти свого чоловіка, а я свого – нехай поборються. Якщо твій чоловік кине мого на землю, то не будемо воювати три роки; якщо

Эрнест Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй народився в сім’ї лікаря, у пригороді Чикаго Оукпарк. В. 1917 року Хемингуэй влаштувався на роботу в газету “Канзас дейли старий” і з тих пор завжди вважав себе журналістом. Проробивши там сім місяців,

Оноре де Бальзак Євгенія Гранді

Євгенія Гранді вважалася самою завидною нареченою в Сомюре. Батько її, простий бондар, розбагатів у часи Революції, ськупивши за безцінь конфіськовані церковні володіння – кращі в Сомюрськом окрузі виноградники й кілька ферм. При Консульстві він

Жан Кальвін

Після спаду першої хвилі Реформації (1531) піднімається друга хвиля, пов’язана з особистістю французького теолога Жана Кальвіна (1509-1564), що більшу частину свого життя провів у Швейцарії. Герой його ранніх творів (як і в Лютера) –

Розкриття образа в романі: доля Мармеладова

Одна з головних особливостей творів Достоєвського – це те, що персонажі є героями-ідеологами. Так, наприклад, Родіон Розкольників захоплений теорією, суть якої в поділі людей на “право имеющих” і “тварин тремтячих”. Про те, що “ми

Яків Федорович Головацький (1814-1888)

Яків Федорович Головацький який у 30-х роках навчався у Львівській духовній семінарії та університеті, в духовній академії в Кошіце й університеті в Пешті, був насамперед ученим-славистом – фольклористом, етнографом, літературознавцем, істориком, мовознавцем, бібліографом. Серед

Росіянин бунт у повісті “Дубровский”

Коли повітовий суд виніс рішення про перехід у власність Троекурова селян Дубровского, природно, що вся двірська челядь Дубровского обурилася. Люди знали про самоправність Троекурова й не хотіли йти від колишнього хазяїна. Дубровский зупинив своїх

Що означає сьогодні бути джентльменом? (Твір-роздум)

Понеділок, кажуть, день важкий, але саме цей день став для нас пам’ятним, і наш класний керівник Інна Юріївна оголосила понеділок… Днем джентльмена. Вона пояснила, що джентльмен – це людина вихована, ввічлива, з гарними манерами.

Рання лірика Єсеніна

Головною темою лірики Єсеніна завжди була любов до Росії. Причому не абстрактне замилування красами природи, властиве міським жителям, а тепла, живаючи любов до села, до сільської природи. Його рання лірика носить релігійний характер, і

Наступність російської літератури. (Оди “Вільність” А. Н. Радищева й А. С. Пушкіна)

Я те ж, що й був і буду все моє століття: Не худоба, не дерево, не раб, але людина! А. Радищев Радищев, виношуючи революційні ідеї скинення самодержавства, створює оду “Вільність”. Як послідовний він був

Вони горою за Батьківщину стояли

Цього року виконується 65 років від дня перемоги над фашистською Німеччиною. І ні, напевно, у Росії такої сім’ї, де хоча б одна людина не виконала б свій борг перед Батьківщиною, не захистив би неї.

Чому не зостарився дотепер грибоедовский Чацкий, а з ним і всією комедією?” (И. А. Гончарів)

Природа-Мати! Коли б таких людей Ти іноді не посилала миру, Стихла б нива життя… Н. А. Некрасов А. С. Грибоєдов – один з геніїв землі росіянці, письменник, дипломат, композитор… Щоб прославитися, йому не потрібно

Що я знаю про своєму родоводу

Уперше я задумався над цим питанням в 6 класі, коли вчителька попросила нас намалювати генеалогічне древо. Вона все пояснила, як це робити. Пам’ятаю, я тоді сказав сусідці по парті: “Що може бути легше!”. Я

Трагізм образа матері в поемі Т. Г. Шевченко “Батрачка”

Немає у світовій літературі іншого поета, який би так ніжно, з такою любов’ю оспівав у своїй Творчості жінку-матір, охоронницю, продовжувачку роду, як Т. Шевченко, і який би так перейнявся її нещастями. Він зібрав воєдино

Кам’яний хрест як художній символ трагізму життя бідняка

Життя взагалі складна річ, а особливо життя селянина-бідняка. Тягне він її, начебто коня на гору, спотикаючись і ледь дихаючи. І все-таки таки живе й хоче жити на рідній землі – там, де народився, де

Алегоричний смисл поеми “Божественна комедія” Данте Аліг’єрі

Поема ” Божественна комедія ” – вершина Творчості відомого італійського поета, основоположника італійської літератури Данте Аліг’єрі. Сучасники поета вважали, що Данте побачив потойбічний світ і розповів про його устрій у своєму творі. Але насправді

Легенди: Кара-Даг – Чорна Гора

Кара-даг – гірський масив (погаслий вулкан) у Криму, розташований між Судаком і Теодозією. Назва цієї гори походить від тюркських слів: “кара” – чорний і “даг” – гора. От як про походження гори говориться в

Національний характер поезії В. Вітмена

Образ життя відомого американського поета Волта Вітмена чимось схожий на життя багатьох його колег: він рано змушений був кинути школу, заробляючи на життя, працював розсильним, учнем друкаря, учителем у сільській школі, був Імпортером і

Магазин “Усе для щастя” (добуток-роздум)

Зайшла Я один раз у магазин “Усе для щастя”. З подивом розглядала всякі товари, які тіснилися на його полках, і, зрештою, вибрала собі аж чотири речі. Зараз я розповім вам про їх. Перша річ

Загальна для всього циклу повістей концепція людського життя

Після придушення повстання декабристів лихоліття наступили для представників творчої інтелігенції. Герцен писав, що “глибокий сум опанував душою всіх мислячих людей… тільки дзвінка й широка пісня Пушкіна лунала в долинах рабства й мучень”. Саме в

Логічно-інтелектуальна схема: про французький символізм XIX столітті

Щоб краще зрозуміти тему про французький символізм XIX столітті, я створив малюнок-схему про його розвиток. Мені довелося всього-навсього використати підручник – нічого особливого, але моя гора “Парнас” здивувала мене. Постараюсь описати це на словах.

Роль учителя у нашому житті

Доля дарує кожному з нас Учителя. Так, саме Учителя – з великої букви. Це може бути твій перший учитель; можливо, ти зустрінеш його вже у старших класах. Але це буде та людина, яку ти

Квіти в саду Галинки (твір-опис)

Нет ничего прекраснее цветов, Пришедших в палисадники и жилища. Они пришли из глубины веков, Чтоб сделать жизнь возвышенно – красивой. С. Красик Я живу в багатоповерховому будинку, і в мене немає присадибної ділянки, зате

Процес формування політичної карти миру

Процес формування політичної карти миру нараховує кілька тисячоріч. Пройшло чимало історичних епох, тому можна говорити про існування періодів у формуванні політичної карти миру. Можна виділити: древній, середньовічний, новий і новітній періоди Древній період (від

Творчість Марка Твена

Американська Література 2 половини 19 століття розвивалася активно. В 60-і рр. (громадянська Війна між С и Ю, на бавовняних плантаціях працювали раби – негри і їхні нащадки – соціальна нерівність). Це час двоїстого відношення

Роман Леонгарда Франка “Учні Ісуса”

Події роману ставляться до 1946 р. і розвертаються у Вюрцбурге-на-Майне, зруйнованому американською авіацією після того, як есесівське командування, незважаючи на волю неспроможного населення, відхилило вимогу американців здати місто без бою й підписало наказ про

Есе “Рука об руку з моїм учителем”

“Дитинство – величезний край, звідки приходить кожний”, писав Антуан де Сент-Екзюпері. Ця метафора вірна. Саме в дитинстві формується характер людини, його відношення до навколишнього світу. Більшу частину дитинства ми проводимо в школі. І від

Виклад повести Григорія Бєлих “Республіка Шкид”

Шкид або Шкида – так “детективні” вихованці скоротили назву свого навчального закладу – Школи соціально-трудового виховання ім’я Достоєвського. Шкида виникла в 1920 р. у Петрограді. Її засновниками були Віктор Миколайович Сорокін-Викниксор і його дружина

Любов до рідного краю

Далеко міцнішу любов до рідного краю ми бачимо у думах про неволю чоловічу. У думі про Івана Богуславця, що пробував у неволі десять років, коли вдова козловського паші закохалася у одного з своіх невольни-ків

Ліричний герой збірки Миколи Вінграновеького “Цю жінку я люблю”

У пору “хрущрвської відлиги” в мистецтві відбувся несподіваний вибух, пов’язаний зі стрімким розвитком суспільної свідомості. Мистецтво повертало собі власну сутність. З тої пори родом і Микола Вінграновський – один із найпомітніших у плеяді шістдесятників.

Святослав Федоров знаменитий хірург

Зір – один із самих коштовних дарунків природи людству. Л лікарі, які повертають зір, воістину, повертають людям саме життя. Святослав Федоров – знаменитий хірург офтальмолог – повернув до життя десятки тисяч око Як і

Творчість Д. Дефо. Аналіз роману “Робинзон Крузо”

Літературну діяльність Д. почав рано політичними памфлетами (анонімними) і газетними статтями. Виявив себе як талановитий сатирик-публіцист і видатний ідеолог буржуазії. Писав на різні політичні теми До художньої Творчості Д. звернувся пізно. На п’ятдесят восьмому

Древні повісті “Яньский спадкоємець Данина”

Данина, престолонаслідник царства Янь, жив заручником у країні Цинь. Тамтешній князь знущався з нього, не відпускав додому. Ображений Данину задумав помститися кривдникові. Вирвавшись нарешті з полону, він прийнявся сзивать храбрейших воїнів для походу на

Соціально-правовий статус військовослужбовців США

Згідно з військовим законодавству США соціально-правовий статус військовослужбовців охоплює 3 області: загальногромадянські права й волі військовослужбовців, військово-службові права, а також їхня організація, військово-службові обов’язки й пов’язану з ними юридичну відповідальність. Американське законодавство чітко закріплює

Сюжет повести Лєскова “Леді Макбет Мценского повіту”

Катерина Львівна, “по зовнішності жінка дуже приємна”, живе в заможному будинку купця Ізмайлова із вдовим свекром Борисом Тимофійовичем і літнім чоловіком Зіновієм Борисовичем. Дітей у Катерини Львівни ні, і “при всьому достатку” життя її

“Будинок, де розбиваються серця” – сама сумна з п’єс Шоу

Дія драми відбувається під час першої світової війни. Події розвиваються в будинку, що належить колишньому шкіперові Шотоверу й побудованому на зразок стародавнього корабля. В основі сюжету – Історія одруження, що не відбулося, ділка Менгена

Поява Луки в нічліжці. (Аналіз сцени першого акту п’єси М. Горького “На дні”.)

З появою в нічліжці Луки ще в декількох нічліжників з’явилася віра в краще життя. Лука дав їм крапку відліку, ідею, а вони навколо цієї ідеї створили свій образ ідеального миру. Лука треба принципу “неправда

Композиція комедії “Нелюдим”

Головним героєм цієї комедії є Кнемон, з яким зв’язані всі дії інших персонажів, які із самого початку ставляться до нього різко негативно. Деспот у сім’ї, людиноненависник, поганий характер якого не витримує навіть дружина, уїдливий

Виклад сюжету – Тітка Егориха Повість

Дія повести відбувається в 1928 р. Оповідання ведеться від першої особи; оповідач згадує своє дитинство через багато років. Десятилітній Санька – сирота: батько загинув на громадянській війні, мати вмерла від тифу. Він живе в

Тема поета й поезії у творчості А. С. Пушкіна

А. С. Пушкін – великий поет і письменник першої половини 19 століття. У його віршах є те, що повинен осмислити кожна людина. Основний рід його Творчості – це лірика, головними темами якої є волелюбність,

ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН У РОМАНІ А. С. ПУШКІНА “ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН”

Дія роману протікає в період підйому суспільного руху проти кріпосництва. Пушкіна розповів про долю парубка, показавши розчарованим, незадоволену життям натуру, якої є Євгеній Онєгін. Онєгін – представник передової дворянської інтелігенції епохи декабристів. По своєму

У чому щастя Золушки?

В 1697 році у Франції вийшов перший збірник казок Шарля Перро. Виявляється, ця державна людина, поет і критик, академік Французької академії, захоплювався народними оповіданнями й розважала ними королівський двір. Але Шарлю Перро здавалося, що

Концепт “щастя” у семантичному просторі ліричної поезії М. Ю. Лермонтова

Проблема семантичного простору тексту широко обговорюється в сучасній лінгвістиці, тому його визначення здобуває більшу значимість. Семантичний простір – втілення мотивів, намірів і інтенцій його автора; цей простір реконструируемое, що відповідає тої ментальної моделі, що

Прилади спостереження

Бінокль польової є основним оптичним спостережливим приладом для всіх пологів військ і призначається для спостереження за полем бою, відшукання й вивчення цілей, виміру горизонтальних і вертикальних кутів і коректування стрілянини. Комплект бінокля складається з

Противоречивость и трагичность образа Понтия Пилата

Пилат – олицетворение власти. Понтий Пилат – пятый прокуратор Иудеи – человек государственный. В силу своих обязанностей он вынужден находиться в Ершалаиме, который ненавидит. Пилат жестокий, его называют “злым чудовищем” и он этим еще

У чому сенс життя? (по оповіданню М. Горького “Баба Изергиль”)

На мій погляд, із всіх ранніх творів Максима Горького оповідання “Баба Изергиль” самий романтичний і поетичний. Його герої – сміливим, сильні духом люди. На їхньому прикладі письменник міркує про добро й зло, про зміст

Що втратив і що знайшов Гобсек?(по повісті О. де Бальзака “Гобсек”)

У ньому живуть дві істоти, скнара й філософ, підла істота й піднесене. :’ О. де Бальзак. Гобсек Яку неоднозначну особистість зумів створити Оноре де Бальзак у своїй повісті “Гобсек”! Яка дивна й, можна сказати,

Читати казки Пушкіна в оригіналі п’ятикласники не вміють

Я сільська вчителька, викладаю російську мову і зарубіжну літературу. Як і кожний свідомий українець, звичайно ж, переймаюсь проблемами патріотичного виховання нашої молоді. Сама в міру моїх сил і можливостей працюю над розв’язанням цієї проблеми,

Створення Карамзина

Головна книга Карамзина, над якою він працював більше двох десятиліть, що зробила величезний вплив на російську літературу XIX сторіччя, практично дотепер невідома сучасному читачеві, ” Історія держави Російського”. Історія хвилювала його з юності. Тому

Землі рідної минула доля. (Історичні добутки А. С. )

) Тема історичного минулого батьківщини завжди хвилювала Пушкіна, як поета, так і прозаїка. Їм були створені такий добутки, як “Пісня про віщого Олега”, “Бородінська річниця”, “Полтава”, ” Мідний вершник “, ” Борис Годунов “.

“Євгеній Онєгін” – “енциклопедія російського життя”

У своєму віршованому романі – у властиво оповідальній його частині й у численних ліричних відступах, які Пушкін назвав “балаканиною”, – поет зображує російське життя з небувало широким, справді енциклопедичним розмахом, але в той же

Ну що вам за брехню сказати?

Хотіли б ви того чи ні, Але давно вже треба Поставить пам’ятник брехні Великий, аж до неба Не сумнівайтесь у житті Брехня велика сила І пам’ятник такий собі Вона лихвою заслужила Все починалося з

Скромність є свідомість свого людського достоїнства

Можна посперечатися, який квітка гарніше: горда орхідея, зарозуміла троянда або непримітна у своїй простоті незабудка. До якому з них більше тягнуться душі людей? Можна довго міркувати про те, який людина привлекательнее: одягнений по останній

Богдан Хмельницький

Богдан Хмельницький – син українського шляхтича Михайла, що був урядником у місті Чигирині й недалеко від Чигирина мало невеликий хутір Суботин. Ще зовсім молодим Богдан вступив у козацьке військо. Зовсім незабаром усі помітили, що

Ранні “античні” і “італійські” п’єси Ролана

Народився в сім’ї нотаріуса. В 1881 р. сім’я перебралася в Париж, де Ролан закінчив ліцей Людовика Великого й надійшов у нормальну школу. У студентські роки Ролан познайомився з культурним життям столиці, багато читав. Особлива

Справа не тільки Артамонових

Лише в 1924-1925 роках, уже добре знаючи кінець, даний революційною дійсністю Жовтневих днів, Горький зміг здійснити план задуманої книги, у якому неважко вгадати риси майбутньої повісті “Справа Артамонових”. Хронологічні границі первісного задуму звузилися, зникла

Екологічна тривога (міркування)

Людина невіддільна від природи, він її часточка. Природа дає нам життєві сили, вона очищає й облагороджує наші душі. Спілкуючись із природою, ми стаємо добріше, открытее, естественнее. Вона має велику силу, здатної морально відродити людини.

Із прози епохи Тан Чэнь Сюанью “Життєпис Жэнь”

Цю історію чув я від одного з її учасників, князівського онука Иня, і запам’ятав її майже дослівно. Був в Иня родич, чоловік його двоюрідної сестри. Кликали його Чжэн. Дуже він був охоч до вина

Мир мистецтва

Для мене мир мистецтва чарівний. Я люблю малювати, люблю слухати музику, читати захоплюючий дух романи. Мистецтво – це в загальному-те все, що нас оточує. У літературі прекрасне передається через слово, у скульптурі – через

Вплив тоталітарного режиму на людину в повісті “Один день Івана Денисовича”

У сучасній літературі його добутку займають особливе місце. У них автор відкриває “залізну завісу”, розповідаючи правду про період сталінських репресій у країні. Одним з таких добутків є повість “Один день Івана Денисовича”, написана в

“Гарна любов” свідомості Емми Бовари

Роман Г. Сервантеса “Дон Кихот” породив концепт “донкіхотства”, роман Флобера “Мадам Бовари” породив концепт “боваризма”. “Донкіхотство” і “боваризм” мають загальні риси: обоє ці явища пов’язані з відірваністю мрії від реальності. Але Дон Кихот, незважаючи

Поема “Энеида” И. Котляревского – теперішня енциклопедія українознавства

“Энеида” Івана Котляревского “гриміла” на всю Україну, слухи про неї дійшли у свій час і до Росії. Вона начебто зосереджувала в собі теперішній український колорит з усіма улюбленими народними звичаями, іграми, танцями, стравами, одягом,

Трагедія людини, відірваного від рідної землі, у драмі “Бояриня” Лесі Українки

Леся Українка через важку хворобу змушена була протягом тривалого часу перебувати далеко від рідної землі: вологий клімат України шкодив її здоров’ю. В одному з листів до сестри поетеса висловилася про чужину гранично просто: “…Одна

“Вишневий сад” – драма, комедія або трагедія?

П’єса “Вишневий сад” була написана А. П. Чеховим в 1903 році. Не тільки суспільно-політичний мир, але й мир мистецтва відчував потребу у відновленні. А. П. Чехов, будучи талановитою людиною, що виявила свою майстерність у

Любов як трагедія неабиякої особистості

На рубежі XIX і XX століть російська Література переживала період особливого розквіту. У поезії він був названий “срібним століттям”. Але й проза збагатилася багатьма шедеврами. На мій погляд, чимало сприяв цьому й А. И.

Охарактеризуйте образи-символи поеми Тараса Шевченка “Кавказ”

Поема “Кавказ” (1845) була написана під безпосереднім враженням від звістки про загибель підчас кавказької війни Якова де Бальмена, полтавського поміщика, приятеля Шевченка. Однак емоційна реакція на смерть друга поєдналась у поемі з роздумами про

Соціально-психологічна повість О. Кобилянської “Земля”

Повість О. Кобилянської “Земля” написана під впливом глибокого потрясіння від трагедії, що сталася в селі Димки на Буковині. Відштовхнувшись від життєвого факту жахливого братовбивства, письменниця зображує в повісті широку картину тогочасного селянського життя, розкриваючи

Загадка Гомера

Усім нам притаманний інтерес до важливих подій минулого, нас захоплюють героїчні постаті давніх часів, ми співчуваємо їм, вболіваємо за них, обурюємось через несправедливість… Події ж Троянської війни, відображені в античній літературі так званого троянського

А. П. ЧЕХОВ І ЙОГО МІСЦЕ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

А. П. ЧЕХОВ І ЙОГО МІСЦЕ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ В галереї портретів російських письменників серед бородатих, могутніх у ліпленні й глибоко оригінальних фігур Тургенєва, Толстого, Плещеєва, Мея, Некрасова, Добролюбова, Достоєвського фігура, а точніше фігурка

Виклад сюжету п’єси Бенавенте “Гра інтересів”

П’єсу випереджає вимовний одним з акторів перед завісою пролог, що являє собою похвальне слово фарсу як жанру. У пролозі повідомляється, що пропонована глядачам п’єса – фарс, більше схожий на лялькову комедію або на комедію

“Маруся”. Григорій Квітка-Основ’яненко (1778 – 1843)

Григорій Квітка-Основ’яненко перший український письменник-сентименталіст, одним із перших почав писати народною мовою не тільки про смішне, а й про серйозне. Т. Шевченко вважав Г. Квітку-Основ’яненка засновником нової української прози. Г. Квітка-Основ’яненко писав, що Українська

Моє враження від новели Рея Бредбері “Посмішка”

Коли я читаю новели Рея Бредбері, у мене виникає якесь тяжке відчуття. Він спонукає мене замислюватися над багатьма проблемами нашого земного існування і майбутнім планети Земля та її “хазяїв”. Письменник, намагаючись уявити Майбутнє планети

КАТЕРИНА В КОЛІ ГЕРОЇВ П’ЄСИ “ГРОЗА”

А. Н. Островський у п’єсі “Гроза” поділив людей на дві катего-рии. Одні гнобителі “темного царства”, інші забиті ними люди. Почну із гнобителів. Вони теж дуже різні люди й по-різному ставляться до ближнього. Дикої людина

“Різдвяна пісня у прозі”. Що в житті людини найцінніше?

У “Різдвяній пісні у прозі” Ч. Діккенса показаний старий жадібний чоловік. У нього немає власної родини, дітей, і він зовсім не радіє найкращому святу – Різдву. У Скруджа є все. Він багатий, у нього

Як я довідалася щиру цінність речей ( твір-замітка в газету)

На все літо батьки відправили мене відпочивати до бабусі. Я довго не могла звикнути до ритму життя невеликого села: встають зі сходом сонця, як вони говорять “з першими півнями”, виганяють на пасовище домашня худоба,

Байки

Дехто з українських дослідників-фольклористів 19 ст. не розмежовував понять “казка” та “байка”. Так, Ф. Колесса під байкою розумів “оповідання, де головні дієві особи звірі: люди виступають у них рідше і тільки в підрядних ролях”256,

У чому ж полягає чарівництво казок?

Насамперед, казка виховує. Для цього вона й створювалася, тому й живе століттями, не застаріваючи. Відкриває дітям вічні істини. Дає їм уроки життя. Учить терпінню, слухняності, відповідальності за свої вчинки. Досить, наприклад, згадати казку “сестриця

Творчість Леоніда Миколайовича Андрєєва (1871-1919)

Творчість Леоніда Андрєєва – яскрава сторінка в історії російської літератури початку XX століття. Сама особистість письменника викликала й викликає пильний інтерес своєю складністю й суперечливістю, що відбилися в його добутках. Його високо цінували Л.

Прадавня українська література

Особливості: Своєрідність та синкретизм жанрів (органічне злиття епосу, лірики, драми); популярність панегіриків – творів, у яких прославлялося життя поважних людей або розшифровувався зміст родових гербів; Обов’язкове звернення до Бога на початку творів; письменник свою

Герой травесті П. Скаррона “Тифон, або Гигантомахия”

У грецькій космогонії Тифон молодший син Геї й Тартару, хтоническое чудовисько із сотнею зміїних голів, що вивергають полум’я. Запекла сутичка синів Землі з богами-олімпійцями знайшла відбиття у творах Гесиода, Гомера, Софокла, Еврипида, Овідія й

Сюжет новели Акутагави Рюноскэ “Ворота Расемон”

Один раз надвечір якийсь слуга, звільнений хазяїном, перечікував дощ під воротами Расемон. Сівши на верхній сходинці, він раз у раз торкав чиряк, що вискочив на його правій щоці. Хоча ворота стояли на центральній вулиці,

“Зажурилась Україна”

За жанром Твір “Зажурилась Україна ” є історичною піснею, яка відноситься до найдавнішої тематичної групи – про боротьбу українців із турецько-татарськими загарбниками. Ідеєю твору є показ безчинства ворога, виголошення заклику до опору, до боротьби.

Аналіз роману Гюго “Собор Паризької Богоматері”

Творчість Гюго – шалений французький романтизм. Він охоче піднімав соціальні Теми, стилістика підкреслена-контрастна, відчувається гостре неприйняття дійсності. Роман “Собор…” відкрито протипоставлений дійсності Дія роману відбувається під час правління Людовика XI (XIV-XV). Людовик прагнув до

Політичне красномовство Цицерона (“Про змову Катилины”)

З мовлень, вимовлених Цицероном у посаді консула, найбільшою популярністю користуються чотири мовлення проти Катилини. Щоб згуртувати всі стани на захист держави, скористався примарою анархії. 63 м – розкрив змову Луция Сергия Катилини. 8 листопада

Чому Тетяна -“милий ідеал” А. С. Пушкіна?

Щоб зрозуміти, чому вона стала ідеалом Пушкіна, необхідно розглянути особливості її особистості. Тетяна – єдина героїня роману, що ідеально сполучить у собі близькість до російських національних традицій і вплив європейської культури. З одного боку,

Наше завдання – зберегти й примножити природні багатства рідної Землі

Протягом всієї історії свого існування людина активно вторгалася в природні процеси, що відбуваються в природі. Особливо активно це вторгнення проявлялося в XX столітті. Людина щогодини добуває тонни корисних копалин, зводить із особи землі гектари

Цивілізація й культура

Спробуємо зрівняти три найважливіших поняття в житті людини: цивілізація, формація й культура. Поняття цивілізації тісно сполучено з поняттям культури, причому не тільки в негативному змісті, але й у позитивному плані, тобто протиставляється культурі, як

Французька література XIX століття

В XIX столітті у Франції, як і в інших країнах Європи, Література вступила в новий період свого розвитку. До цього часу книги були доступні порівняно невеликої частини утворених людей. Лише окремі видатні добутки (роман

Основні теми й ідеї лірики Ф. И. Тютчева

Видатний росіянин лірик Федір Іванович Тютчев був у всіх відносинах протилежністю своєму сучасникові й майже ровесникові Пушкіну. Якщо Пушкін одержав дуже глибоке й справедливе визначення “сонця російської поезії”, то Тютчев – “нічний поет”. Хоча

Визначте основну ідею “Слова про Ігорів похід” і те, за допомогою яких образів вона розкривається у творі

Найвизначнішою пам’яткою давньоруської літератури є “Слово про похід Ігорів”. В основу сюжету цього твору покладено події невдало завершеного походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича з його братом Всеволодом, сином Володимиром і племінником Святославом на кочівників-половців.

Розвиток грецької літератури в період становлення античного суспільства

Драма ділиться на трагедію, комедію й драматичну сатиру. Трагедія в перекладі із грецької мови “цапина пісня”. Всі учасники постановок були в масках, жінки не допускалися до участі. Технічне оснащення постановок було примітивним. У трагедіях

Сюжет комедії Шекспіра “Сон у літню ніч”

Дія відбувається в Афінах. Правитель Афін має ім’я Тесея, одного з популярнейших героїв античних переказів про скорення греками войовничого племені жінок – амазонок. На цариці цього племені, Іполитові, і жениться Тесей. П’єса, видимо, була

Сила узагальнень в образах казок Салтикова-Щедріна

Всі письменники через свої добутки намагаються донести до нас, читачів, власні таємні думки. Теперішній письменник, у силу свого таланта й особливостей внутрішнього миру, що відбуваються навколо події завжди почуває гостріше й переживає глибше, ніж

Любите книгу, вона полегшить вам життя

Казковий дитячий мир мрій і фантазій. Добра посмішка матері, її ніжні руки, загадковий голос, що веде мене в дивне й прекрасне. Зустріч із книгою Пушкіна відбулася легко й щасливо, вона стала моєю подругою, порадницею…

Якби я був режисером, про що б зняв фільм?

Звичайно ж, про людей. По-перше, нічого цікавіше у світі однаково не існує. А по-друге, такі вуж ми є: про що б не почали говорити, однаково звертаємо увагу на самих себе. І якщо книга вийшла

Суспільно-побутові кАзки

Суспільно-побутові Твори – велика група соціально-побутових казок, тематика та проблематика яких стосується не особистого й родинного життя, а суспільного. Тому, на відміну від родинно-побутових творів, головні персонажі тут – представники різних суспільних верств та

Печорин (“Герой нашого часу”)

Лермонтовский роман – добуток, породжений після декабристської епохи. Спроба “ста прапорщиків” змінити суспільного лада в Росії обернулася для них трагедією. В “Герої нашого часу” одержали переломлення напружені роздуми письменника про загальні закономірності розвитку людства

Оцінка поеми А. С. Пушкіна “Мідний вершник”

Дихав листопад осіннім хладом… Одне речення – і ціла картина хмурого осіннього міста, що як би причаївся чекаючи негоди. Але ж перед цим урочисте сприйняття поетом славної столиці великої Російської імперії, символу її моці

Герої й жанри романів Моэма

Моэм називав себе письменником-самоучкою. Він багато працював, аби тільки досягти вершин професійної майстерності; і він досяг успіху: у нього з’явилося відчуття, що він “став чутливий, начебто фотоплівка” і за допомогою уяви міг кожного, з

Володин: Театр! Чи любите ви театр

“Театр!.. Чи любите ви театр, як я люблю його, тобто всіма силами душі вашої, з усім ентузіазмом, з усім несамовитістю, до якого тільки здатна палка молодість, жадібна й жагуча до вражень витонченого? Або, краще

Аналіз восьмої глави роману “Євгеній Онєгін”

Онєгін (знову займуся їм), Убивши на двобої друга, Доживши без мети, без праць До двадцяти шести років, Нудячись у бездіяльності дозвілля Без служби, без дружини, без справ, Нічим зайнятися не вмів. Їм опанувало занепокоєння,

Сповідь і проповідь у поезії М. Ю. Лермонтова

И зірки слухають мене, Променями радісно граючи. М. Ю. Лермонтов Поезія М. Ю. Лермонтова – сповідь незалежного й вільного духом людини. У пору свого творчого розквіту М. Ю. Лермонтов створює ряд віршів про дружбу,

Як відповідає Н. Г. Чернишевський на питання, поставлений у заголовку роману “Що робити?”

Якщо є на світі “крилаті” фрази, те повинні бути й “крилаті” питання. Вічно ширяють вони в повітрі, яким дихає людина розумний. Мені здається, що вміння правильно порушити питання так само важливо, як відповісти на

Шкільний добуток на тему: Пісенна творчість сучасних поетів

Відповідно до традицій, закладеним Тарасом Шевченко, з’явилася поема “Заглядаюся у твої очі”. Вірш написаний у формі монологу ліричного героя, зверненого до матері Україні. У світі буденної суєти, між тривогами й битвами за своє життя,

Засоби спілкування – лист, телефон, інтернет

Людству на порозі нового тисячоліття дозволено обирати, чим| користуватися, як і де. З новими технологічними та науковими досягненнями надається дуже широкий вибір. Обирай: Інтернет, телефон, листи… Багато хто думає, що найкращим є Інтернет –

Запорозька Січ у повісті М. В. Гоголя “Тарас Бульба”

Яскраво, виразно, правдиво зумів опи – і сати Запорозьку Січ у своїй повісті ” Тарас Бульба ” Микола Гоголь. Пепед очима головних героїв цього твору – Тараса Бульби та його синів Остапа і Андрія

Виклад сюжету повести “Останній дюйм”

До своїм сорока трьох рокам Бен був досвідченим льотчиком, але польоти як і раніше робили йому приємність. На жаль, із цим було кінчено: після сорока про теперішню літну роботу випливало забути. Ктому ж у

Савельич у повісті “Капітанська дочка”

В образі Савельича втілені багато привабливих рис, характерні для простої російської людини: вірність боргу, прямота, здатність до глибокої прихильності й самопожертви. Все краще в Гриневе виховано переважно Савельичем. Савельич глибоко прив’язаний до Гриневу. Свій

Вона була, як голос України (за романом Л. Костенко “Маруся Чурай”)

Творчість Ліни Костенко, безкомпромісної письменниці, хвилює кожного, бо завжди актуальна, сучасна. Сучасна навіть тоді, коли поетеса веде нас таємними стежками минувшини, адже пов’язує її з проблемами сьогодення. Вона турбується про духовний світ співвітчизників, які

Героїчний епос: Виклад сюжету “Рамаяна”. Книга п’ята “Прекрасна”

Радник мавпячого царя Сугриви, могутній Хануман, наділений даром довільно змінювати свій вигляд, миттєво збільшився в росту, набрав у груди повітря, відштовхнувся й стрибнув у піднебесся. Він полетів на острів Ланку. Нарешті він побачив острів,

Хронопи головні персонажі збірника “Життя хронопов і фамов”

Хронопи “зелені, вологі й щетинисті фитюльки”, “танцюють як стояк, так і коровяк”, постійно засмучуються, бояться спізнитися, “дозволяють спогадам з веселими лементами носитися по всьому будинку”, у них “всі нагору дном і постійно ляскають двері”.

Чорнобильська тема

Лину думками в сиву давнину… Бачу квітку “чорнобиль” – духмяну, запашну, що має чудодійну лікарську силу. Наші прадіди шукали її, щоб рятувати себе від хвороб, нещасть, щоб дати собі довголіття. Квітка, “чорнобиль”…, там, де

Образ жінки в димку срібного століття (есе)

На рубежі XIX-XX століть загадковий і витончений стиль модерн, з його прихильністю до текучих форм, блідим акварельним тонам, створив ідеал нової жінки – тендітної, вишуканої, таємничої. Поети срібного століття дуже вплинули на створення такого

Живий куточок Твір-опис

Влітку багато дітей гостять у своїх родичів: хто в селі, хто в іншому місті. Я часто відвідую свою тітку, і цього літа я гостила у неї близько місяця. Дні тягнулися поволі і одноманітно, здавалося,

Рукописні книги

У той час не знали ще ськоропису й кожну букву старанно вимальовували; деякі переписувачі писали дуже мистецьки. Заголовні й початкові букви по більшій частині рисувалися особливо ретельно, і надавався їм іноді дуже вигадливий вид.

Роздуми про дружбу та кохання в зарубіжній літературі XX століття

Тема дружби та Кохання, їх співвідношення і впливу на долю як одної людини, так і людства в цілому не переставала цікавити письменників протягом усього розвитку художньої літератури як мистецтва. По-новому цю проблему освітлено в

Добуток на тему: любовна лірика Дмитра Павличко

Світова література знає чимало зразків любовної лірики. Згадаємо сонети Петрарки, поезію Пушкіна, неповторну “Зів’яле листя” И. Франко, поезію А. Малишко, В. Сосюри. Тема любові, болісної, жагучий, драматично гострої – одна з характерних для Д.

Мій улюблений герой у романі “Євгеній Онєгін” (Тетяна Ларіна)

Дика, сумна, мовчазна, Як лань лісова боязка… Замисленість, її подруга Від самих колискових днів, Теченье сільського дозвілля Мріями прикрашала їй. Можна писати ще й ще, але образ Тетяни залишиться незбагненним, малоуловимым і таємничим. Душа

Приклади текстів з елементами опису обстановки

У КАЮТІ БАТЬКА. Володя вже не раз бував на морських суднах, але ніколи ще не попадав на такий великий корабель. Він з інтересом розглядав гарну каюту, де все блискало, усе здавалося гладким, чистим, що

Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень, з обрамленням

Якось, гортаючи сімейний альбом, я звернув увагу на фотографію, на якій був мій батько приблизно у такому ж віці, як зараз я: він сидів на лавці зі своїми однокласниками. На всіх хлопцях була спортивна

Незламний характер Робінзона

Твір За романом Даніеля Дефо ” Робінзон Крузо”. “Робінзон Крузо” – книга, відома усьому світові. Вона дуже швидко стала популярною у читачів усіх країн, була перекладена майже на всі мови світу. Пройшло багато років

Опис персонажів: Фома Гордєєв

Яскраво, з непримиренною ненавистю малює Горький мир “хазяїв життя”, наживи, що прирікає мільйони людей на вбогість, голод і безправ’я. Але цей мир уже розколюється зсередини, він не монолітний, як хотілося б його мешканцям У

Аналіз оповідання И. А. Буніна “Пан із Сан-Франциско”

Аналіз оповідання И. А. Буніна “Пан із Сан-Франциско”. Дія оповідання відбувається на великому пасажирському кораблі, що робить подорож з Америки в Європу. І під час цієї подорожі головний герой оповідання, літній пан із Сан-Франциско

Генетичний код героя як мотиваційний чинник у романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Панас Мирний та Іван Білик створили епохальний в українській літературі соціально-психологічний роман ” Хіба ревуть воли, як ясла повні?” і довели, що характер людини – це результат відповідних соціально-історичних умов життя, велику роль відіграє

В. Г. Бєлінський: творчий шлях

В. Г. Бєлінський, що поклав початок формуванню революційно-демократичного напрямку в російській суспільній думці XIX в., у багатьох відносинах випередив свою епоху. Він був типовим різночинцем не тільки по походженню (онук священика, син повітового лікаря),

Любов вірші животворить

Російська поезія… Це висока правда про людину, про його життя, про життя його душі; це наше духовне надбання, наша національна гордість і любов. Усяке сильне переживання людини шукає виходу в слові – майже всі

Новела В. Стефаника “Новина”

Справді, лаконізм вираження М. Горького, що став назвою цього добутку, дотепер викликає у В. Стефаника найважчі відчуття. За ними пропасти людського горя, страждань, переживань. Кожне вираження письменника це пружина, що вистрілює правдою. Читаючи новели

“Я увесь світ змусив плакати над долею країни моєї”

Міркування над сторінками роману Б. Л. Пастернаку “Доктор Живаго” Що ж за “капость” зробив своїй країні ця людина? Чому за ним “шум погоні”? Виявляється, він посмітив опублікувати за рубежем давно написаний роман “Доктор Живаго”,

Аналіз ліричних балад Шиллера

У численних баладах на міфологічні й легендарні сюжети з античності й середньовіччя (“Кубок”, “Рукавичка”, “Поликратов перстень”, “Порука”, “Ивикови журавлі” і ін.) Шиллер оспівує мужність, шляхетність, самовідданість, подвижництво, тобто ті якості, які він хотів би

Філософський характер фантастики Р. Брэдбери

Творчість Рея Брэдбери – один з дивних проявів американської культури сучасності, цього складного конгломерату, у якому вигадливо й суперечливо перемішалися заколотники із мракобісами, провісники добра з апологетами насильства, талант із вульгарністю. Брэдбери – видатний

Ідея духовного багатства людини в романі Олеся Гончара “Собор”

Коштує собор, мовчить… Німий свідок історії? Ні, він свідок спустошення, падіння людських душ. Своїм мовчанням кидає людству докір. Кінець XX сторіччя – епоха економічного, “морального” прогресу. Не хочемо визнати, що деградує майже кожними, поглиненими

Твір роздум про роль козацтва в історії України

Я глибоко переконана, що козацтво відіграло велику роль в історії України, справило вплив на формування специфічних рис культури, самосвідомості та національного характеру. На мою думку, вже самим фактом свого існування воно надихало українців на

Аналіз вікового складу населення

При аналізі вікового складу населення прийнято виділяти три основні вікові групи: Діти ( 0-14років) Дорослі ( 15-64роки) Літні (65років і більше). Особливості вікового складу населення окремих країн тісно пов’язані з типом відтворення населення, характерними

Романтична любов Лермонтова

Я не можу любов визначити, Але ця пристрасть найсильніша! – любити Необхідність мені, і я любив Всією напругою щиросердечних сил Ці рядки з віршів “1831-го, червня, 11 дня” – немов епіграф до лірики Лермонтова,

Зображення природи в лірику А. С. Пушкіна

Зображення природи займає особливе місце у Творчості А. С. Пушкіна. Поет відкрив для читачів дивні картини природи середньої смуги Росії, південного краю, вроду морських стихій. Росія була частиною життя поета. Він народився, виріс і

Виклад роману Диккенса “Крихта Доррит”

ВОспоминания дитинства ніколи не залишали Диккенса. Ми знаємо, він навіть написав роман-“спогад” “Дэвид Копперфилд”. І ми знаємо також, що в цьому романі він розповів про негоди свого дитинства. Дэвид залишається зовсім самотній, коли містера

Русь у період феодальної роздробленості

Період феодальної роздробленості на Русі тривав з першої половини XII до кінця XV століття. Один з літописців записав у своїй хроніці під 1132 роком: “И раздрася вся Російська земля…”, коли після смерті великого князя

У пошуках ідеалу (за поезіями Лесі Українки)

Творчість Лесі Українки стала однією з вершин художньої свідомості українського народу в його історичному поступі й водночас видатним явищем світової літератури, адже криє в собі невичерпні джерела високих людських ідеалів добра та справедливості, сповнена

Проблеми моральності

Ситуація з пожежею в повісті дозволяє авторові досліджувати сьогодення й минуле. Горять склади, товари, яких люди не бачили на прилавках (ковбаси, японські ганчірки, червона риба, мотоцикл “Урал”, цукор, борошно). Частина народу, користуючись плутаниною, розтаскує,

Мое отношение к поступку родителей Екатерины (Т. Шевченко “Екатерина”)

Сюжет поэмы “Екатерина” – это трагическая история девушки, которая поверила словам соблазнителя-офицера, который покинул и ее, и сына. Единым и настоящим источником была сама жизнь. В газетах середины XIX столетия писалось о самоубийстве девушек-крепостных,

Відкриваю свого Павла Тичину

Говорять, поети розцвітають раз у століття. Якщо вважати так, то Павло Тичина розцвів у молоді роки, коли з’явилися “Сонячні кларнети” (1918), “Замість сонетів і октав”, “Плуг” (1920), “У космічному оркестрі” (1921), “Золотий гул” (1922),

В чем заключается жанровое и тематическое разнообразие творчества И. Карпенка-Карого?

Драматическое наследство И. Карпенка-Карого – это восемнадцать оригинальных пьес. За жанрами это социально-бытовые, социально-психологические и исторические драмы и социально-сатирические комедии. Заслуга драматурга в том, что он с большой разоблачительной силой показывает типичные явления развития

АНАЛІЗ П’ЄСИ “ЖИТТЯ – ЦЕ СОН”

Кальдерон – одна з центральних фігур у європейській художній культурі XVII століття. Його творча спадщина постійно переглядалася й по-різному оцінювалася не тільки сучасниками, але й дослідниками залежно від естетичних і етичних норм і концепцій,

Авторська позиція в “Богдані Хмельницькому” Мериме

В “Богдані Хмельницькому” Мериме займає набагато більше проросійську позицію. Він, навіть, наділяє мовлення Хмельницького на вирішальній Раді такими словами: “З Московией ми є однією церквою, одним тілом, головою якого є Ісус Христос”. Наслідку об’єднання

Що мав на увазі П. Кулиш “Ні в кого з народу не було такої сім’ї, як у тебе”

Тривалий час селяни могли мати в будинку для читання лише церковні книги – Часослов, Псалтир і “Житія святих”. Їх читали, поважали, але не зовсім розуміли. І вперше поетичне українське слово відвідало селянський будинок з

Україно схаменися

Україна вимирає. Самостійна вже конає. З кожним днем це відчуває. Її народ всяк залишає. Та від рідненької тікає. І світ за очі забігає. Але більше вимирає. Терпіти далі сил не має. Знущання влади не

Людини ведуть на плаху

Самі різні книги, на будь-які Теми, для великого кола читачів можна знайти зараз на книжкових полках магазина. Але майже кожної людини цікавлять книги на моральну тему, які містять у собі відповіді на споконвічні питання

Гумилев Л. Н. Апокрифічний діалог

У Древній Русі негативне відношення літописців до татар виявилося не в XIII в., а сторіччя через, тоді, коли узурпатор Мамай став налагоджувати зв’язки з католиками проти православної Москви. Пізній антитатарський фольклор зв’язаний не з

Центральний персонаж роману Ф. М. Достоєвського “Брати Карамазовы”

Смердяков слуга поміщика Федора Павловича Карамазова, його незаконнонароджений син від міський юродивой Лизавети Що Смердить (звідси відбувається й прізвище, що визначило в якімсь ступені головні моральні риси цього персонажа). Дослідники Творчості Достоєвського вважають, що

Опис екскурсії: Карпатський національний парк

Заснований в 1968 р. Розташований у Закарпатській і Івано-Франківській областях України, у Східне Закарпаття. Площа 12 672 га, у тому числі 11 657 га – покриті лесом, 453 га займають луги й 51 га

Твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Збереження моральних цінностей сьогодні є надзвичайно актуальним. Чому? Та тому що нехтування ними відбувається на кожному її році. У школі, в цьому осередку добра й тепла, теж відчувається це нехтування. Навіть вираз такий можна

Дослідження казкової прози

Першими дослідниками, що започаткували збирання народних казок на поч. 19 ст., були Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський, Л. Боровиковський, М. Костомаров, О. Бодянський та ін. У 30-х роках 19