Українські нації в романі Пантелеймона Кулиша “Чорна рада”

Пантелеймон Кулиш Народився У м. Вороніж Глухівського повіту на Чернігівщині (тепер – Сумська область). Батько походив з козацької старшини, належав до дворянства, але, втративши право на нього, займався сільським господарством, мав власний хутір. Пантелеймон Кулиш учився в Новгород-Сіверській гімназії. Якийсь час працював приватним учителем. Учився як вільний слухач у Київському університеті, але не закінчив його. Учителював у Луцьку, Рівне, Києві, займався фольклористичной діяльністю. В 1845 р. переїхав у Петербург, де викладав словесність

у гімназії, університеті, самостійно вивчав іноземні мови. Під час наукового відрядження у Варшаві в 1847р. був арештований за участь у Кирило-Мефодіївськім суспільстві й потім відправлений у Тулу, де він служив дрібним чиновником. З 1850 р. живе в Петербурзі, активно займається суспільною діяльністю. Згодом, залишивши казенну службу, живе на хуторі Мотроневка, подорожує за кордон, займається видавничою й літературною діяльністю

Пантелеймон Кулиш служив українській національній ідеї. Так, у листі до Г. Рентель (1862) він писав: “Кращого від українців в ідеї немає нічого, але… небагато в нас людей гідних, більшість

– дурноляпи, можливо, більше шкідливі, чим корисні для поширення в суспільстві рятувальної для майбутнього української ідеї”.

Чим же коштовний для нас Кулиш? Саме він написав новаторський добуток “Чорна рада”, піднявши їм українську літературу до світового рівня. Саме він почав український історичний роман. П. Кулиш був художнім новатором в області перекладу світової літератури українською мовою, так ще й у той час, коли видані були укази про заборону рідної мови, вона перший перевів Біблію, створив перший український правопис на фонетичній основі (“Кулишевка”), створив “Граматику” для українських шкіл. У своїх добутках піднімав важливі проблеми, які є актуальними й сьогодні: батьки й діти, любов і подружнє життя, патріотизм і незалежність держави, відношення влади до народу, народна мораль, добро й зло

Всю Свою життя Кулиш служив українській національній ідеї, у ній – його єдина мета, у ній він був послідовний. Так И. Франко писав: “Кулиш все життя своє шукав шляхи, палаючи пристрастю сказати якесь велике слово. У цей момент твердо переконаний у правоті своєї думки, він все-таки незабаром відкидав неї, щоб знову з такою ж самовпевненістю захищати яку-небудь іншу. Ці питання становили трагедію його життя, але вносили фермент у літературне життя України…” Важливим є те, що письменник широко відтворив життя різних сфер тодішнього суспільства й типових представників всіх соціальних шарів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Українські нації в романі Пантелеймона Кулиша “Чорна рада”

Categories: Нові твори

Links