Армія й безпека в сучасному світі. Нові пріоритети

Серцевиною проблеми безпеки є питання фізичного виживання суспільства й держави, забезпечення охорони границь перед особою погрози застосування збройного насильства з боку інших суб’єктів міжнародних відносин. У сучасних умовах це завдання означає в першу чергу запобігання війни – як ядерної, так і звичайної. Забезпечення безпеки не зводиться лише до нейтралізації військової погрози. Розуміння безпеки включає доступне, надійне надання громадянам необхідних умов для розвитку й самовираження, для збереження й збільшення основних

духовних і моральних цінностей нації й суспільства. Соціальні, економічні й екологічні аспекти безпеки, наявність оптимальних умов, що забезпечують розвиток цивільного суспільства й демократичних державних структур, являють собою її істотні компоненти

Наше відставання від багатьох країн в економічній і соціальній сфері стає по ряду параметрів великою погрозою для країни, позначається на нашім престижі, зовнішньоекономічних можливостях і на здатності належним чином забезпечувати розвиток Збройних Сил

Росії необхідно мати досить потужні й ефективні Збройні Сили, що відповідає оборонну промисловість,

що опираються на великий резервуар ідей і досягнень науки й техніки, забезпечення високого професійного рівня особового складу, і в першу чергу офіцерського корпуса й сержантів, їхньої відданості Росії, вірності Конституції країни

При скороченні витрат на армію й флот, при зменшенні чисельності особового складу вкладення на кожного солдата, сержанта, прапорщика й офіцера повинні значно збільшуватися

Збройні Сили не повинні бути обтяжні для суспільства. Коштує питання про військову реформу. Базою для реформи повинен бути аналіз нових тенденцій у розвитку нашого суспільства, держави й армії

Оборонна достатність або ядерне стримування?

Вищі партійні, державні діячі вважають, що застосування військового шляху для рішення будь-якого спірного питання вважається неприпустимим

У документі: “Про військову доктрину держав – учасників Варшавського Договору” сказано, що ніколи, ні за яких умов не почнуться воєнні дії проти якого б не було держави або сполучника держав, якщо самі не стануть об’єктом збройного нападу, не застосують першими ядерна зброя

У тому числі й Росія нікому не загрожує, не почне війни, не збирається ні на кого нападати й уважає збереження миру вищим загальнолюдським завданням, що сприяє зміцненню міжнародної безпеки. Росія не зв’язує своє сьогодення й Майбутнє з військовим рішенням міжнародних проблем, відкидає війни як засіб дозволу міжнародних суперечок і протиріч

У сучасній військовій доктрині розробляється новий підхід до визначення складу збройних сил, їхньої структури, військовому будівництву в цілому. Вона охоплює питання технічного оснащення збройних сил, визначення форм і способів відбиття можливих агресій, до відбиття якої агресії варто готуватися російським військовим

Найбільш радикальним кроком міг би стати відмова ядерних держав Заходу від доктрини ядерного стримування ще до повної ліквідації зброї масового знищення

Зокрема Росія була й залишається твердим прихильником ліквідації ядерного й іншого видів зброї масового знищення на земній кулі й не може Росія ні по військових, ні по політичним, ні по чисто моральних міркуваннях прийняти доктрину “Мінімального ядерного стримування”. Країни-Учасниці Варшавського Договору прийняли оборонну доктрину

Військова міць – яка, навіщо?

Серед нескінченної безлічі проблем, особливе місце займає переоцінка того, що зроблено й що робиться нами в сфері військових готувань

Недавно нас переконували: чим більше військова міць, тим краще, спокійніше, надежней.

Нове політичне мислення зажадало нових підходів до проблеми безпеки пов’язаної з визначенням ролі й місця військового фактора у всьому комплексі зовнішньої й внутрішньої політики

Виникає багато питань про військову міць країни, чи забезпечує вона Безпека Росії?

Кількісні параметри її досить значні: у нас досить озброєння, що б дати відсіч ворогові й військовій моці ще довгий час залишиться необхідним елементом, життєво важливим для забезпечення національних інтересів нашої країни

Необхідно, як уважають фахівці, продовжувати перебудову наших збройних сил відповідно до концепції оборонної достатності. По різному ставляться політики до однобічного скорочення армії й звичайних озброєнь

Сучасна й перспективна техніка вимагає зростаючого професіоналізму

До захисту Батьківщини повинні готуватися всі громадяни, щоб не була порушена соціальна справедливість. Потрібна глибока військова реформа. Ціль її в тім, щоб наша військова міць забезпечувала безпеку країни з мінімальними витратами. Зараз завдання складна: вихід країни з економічної кризи й цей фактор необхідно враховувати при здійсненні військового будівництва. Економіка стала найважливішої складової стратегічного батальйону

Мова йде про те, що в Росії треба забезпечити якісні й кількісні параметри військової моці, які вписуються в концепцію оборонної достатності. Причому оборонна достатність, побудована не тільки на нових оцінках необхідного числа дивізій, техніки й т. п., але в якій перебудування збройних сил повинне перебуває в повній єдності з найважливішою реальністю нашого часу

Військова міць – скільки, як, навіщо?

– Не більше рівня, необхідного для захисту життєвих інтересів країни відповідно до характеру реальних погроз і економічних можливостей

– Гнучка, мобільна, із чітко вираженими пріоритетними напрямками розвитку, здатна швидко реагувати на зміну ситуації

Новим напрямком політики безпеки є політика профілактики конфліктів і підтримки миру. Одним з напрямків військового будівництва стає перетворення нашої Армії в сучасну військову організацію – високопрофесійну, здатну вирішувати завдання захисту Батьківщини

Дії по зниженню військової напруженості повинні здійснюватися по двох паралельних напрямках, головним з яких є процес контролю над озброєннями й роззброюваннями, а умова – це оцінка існуючої погрози і її характеру – політичного, економічного, ідеологічного або релігійного


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Армія й безпека в сучасному світі. Нові пріоритети

Categories: Нові твори

Links