Побудова оповідальної частина роману “Євгеній Онєгін” А. С. Пушкіна

Листу Тетяни до Онєгіна відповідає лист Онєгіна до Тетяни, що підготувало розв’язку роману. Сюжет добутку побудований так, що в міру розвитку дії персонаж Тетяни поступово відтискує пер-сонаж Онєгіна з першого місця.

Всі події в романі виникають по певних причинах, немає ниче-го випадкового. Так, наприклад, знайомство Онєгіна з Тетяною пояснюється бажанням Онєгіна побачити Ольгу, наречену Ленского, про яку той так багато й часто говорить своєму другові. У сполученні образів героїв у романі Пушкін прибігає до прийому про-тивопоставления:

Онєгін і Ленский, Тетяна й Ольга, Онєгін і Тетяна. Але вони протипоставлені не по суспільній ознаці, тому що все при-належать до одного класу. Герої різко відрізняються друг від друга душев-ными якостями, характером.

Кожний з героїв діє згідно своєму характеру.

Пейзаж (картина природи) у романі даний сільськ і міський, але переважає сільський.

Картини сільської природи дані в різну пору року: улітку, восени й узимку (глава четверта, XL, XLI, XLII), узимку (глава п’ята, I-II), навесні (глава сьома, I). Пушкіна використовує пейзаж і для характеристики ге-роїв, особливо Тетяни, і для вираження свого настрою: “… раді

ми витівкам матінки-зими”, “як смутно мені твоє явленье, / Весна, весна, пора любові”, “наближалася досить нудна пора: / Стояв листопад вуж у двору”. У той же час пейзаж у Пушкіна надзвичайно точно й правдиво передає фарби природи.

У пейзаж часто включаються людина, тварини:

Зима! Селянин, тріумфуючи,

На дровнях обновляє шлях.

Його конячка, сніг почуя,

Плететься клуса як-небудь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Побудова оповідальної частина роману “Євгеній Онєгін” А. С. Пушкіна

Categories: Нові твори

Links