Комічні образи у творах Миколи Гоголя

Комічні образи закодованого реалізму Гоголя, зокрема у “Мертвих душах”, є і страшними в своїй основі. “Соотечественники! Страшно!” – робив висновки письменник зі своєї художньої правди, з відтворених уявою суворих реалій дійсності, з пророчих передбачень причин апокаліптичних часів. Цікавий аспект пророцтва великого класика! Предметом торгів і спекуляцій з метою утвердження в багатстві і владній перспективі та силі стають виморені голодом та соціальними утисками люди. Чи міг якоюсь надсвідомістю своїх пророчих візій глибоко

християнський письменник Гоголь відчути через столітні бар’єри духовне поневолення суспільства торгами загублених душ у війнах, соціальних катаклізмах, екологічних катастрофах і голодних морах для здобуття владних олімпів, у боротьбі за світове панування в апокаліптичну епоху різних предтеч та апологетів головного лжемесії – власне Антихриста? Це одна із багатьох загадок пророчого таланту письменника, його містичнорелігійного реалізму!

Цікаво, що, не сприймаючи “передові” світоглядні орієнтири нової епохи з її назріваючими революціями (були складні суспільні напруження та ексцеси

40х років XІX століття), письменник, який жив тоді за кордоном, все більше проникається релігійними настроями, намагається взяти на себе роль християнського проповідника.

Це неабияк тривожило революційну та ліберальну демократію Росії. “Бог знает, куда заведут его друзья”, – з жалем і занепокоєнням відзначав відомий західник і нетрадиційний за своїми християнськими, на перший погляд, концепціями філософ П. Чаадаєв, який вірив у повернення на землю “втраченого раю”, в існуючу в католицизмі ідею християнського соціалізму, у можливість перевиховання людства шляхом соціального прогресу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Комічні образи у творах Миколи Гоголя