“Сонячні кларнети”. Рання творчість Павла Тичини


“Ця чудова книжка була й залишається подією в історії українського письменства… Лірика цієї книжки – щире золото…”
Б. Якубський Ранні твори Павла Тичини були написані на Чернігівщині у чарівному куточку, де поет народився, де минуло його дитинство і юність. Перша збірка творів “Сонячні кларнети” вийшла 1918 року й одразу стала визначною подією в українській літературі. Вона засвідчила прихід великого таланту, ніжного лірика зі своїм неповторним поетичним голосом. Тичина з ніжністю пише про природу рідного краю, щиро співає про неповторну красу і силу першого кохання. Він знаходить свіжі образи, щоб передати найніжніші людські почуття: “Говори, говори, моя мила: твоя мова – співучий струмок”.
До збірки “Сонячні кларнети” ввійшло 44 поезії. Лірика з пейзажними і любовними мотивами. Це поезії “Гаї шумлять”, “О панно Інно…”, “Сонце” та багато інших. Перша збірка П. Тичини написана ніби на одному подиху, стільки в ній енергії, бадьорості, захоплення світом, його гармонією. Передусім це характерно для пейзажних мініатюр, у яких звучить мотив замилування людини природою з її грою звуків, барв, тонів і відтінків. Ліричний герой залишається наодинці з нею і всесвітом, за ними вивіряє душевні порухи, найтонші, найніжніші. Його внутрішній світ відкритий навстіж сонцю, радості, багатогранної мінливостінастроїв гаїв, полів, світанків.
Гаї шумлять – я слухаю. Хмарки біжать – милуюся. Поєднання у них слухового і зорового образів разнює думку про єдність людини і природи. Відтворюючи гармонію, поет вживає точні і влучні порівняння “купаючи мене, мов ластівку, “, “горить-тремтить ріка, як музика” . П Тичина в цій поезії щедро використовує персоніфікацію. Дзвін “думки пряде”, “мріє гай над річкою”, який ще більше посилює відповідність пейзажного малюнка настроям ліричного героя. Природа мінлива і рухлива, душа, яка вкрай схвильована, чекає на щось незвідане, тому й мова поета – уривчаста, у ній спостерігаємо поєднання інколи різнорідних або ж безпосередньо не пов”язаних між собою понять. Поезія “Гаї шумлять” вражає і музикальністю, і повною гармонією почуттів людини й настроїв природи.
Тривожним чеканням і сподіванням оновлення є вірш “Арфами, арфами…”, в цілому побудований на оптимістичних акордах. Поет відчуває себе в обіймах світу, і його ліричний герой прагне пізнати себе, своє місце в житті, свій нерозривний, органічний зв”язок з природою. Емоційно промовиста персоніфікація весни, закосиченої квітами, з перлами роси, співом жайворонка, дзвоном струмків і музикою гаїв доповнюється протилежністю – тогочасного громадського життя:
Буде бій Вогневий! Сміх буде, плач буде… Перламутровий… Подібна настрої – оптимістичне сприйняття світу й очікування чого нового, незнайомого – притаманні й поезії “Там тополі у полі…”:
Йду в простори я, чулий, тривожний (Гасне день, облітає, мов мак). В моїм серці і бурі, і грози, Й рокотання – ридання бандур… Образ тополі, такий поширений у народнопоетичній творчості, у цьому вірші символізує високість людського духу, його поривання до волі, до щастя. Поет звертається до цього образу й у вірші “Світає…”:
Так тихо, так любо, так ніжно у полі. Мов свічі погаслі в клубках фіміаму, в туман загорнувшись, далекі тополі в душі вигравають мінорную гаму. У цих рядках відчувається певний дисонанс: чому лагідність і привабливість літнього ранку, картина його народження викликає сум, мінорні настрої, такі несподівані? Поет пояснює цев останній строфі поезії, оригінально використовуючи образ мечів: “Проміння схід ранить ніч, мов мечами” – таким поетичним виразом П. Тичина малює “роботу” сонця, – володаря дня, порівнюючи його проміння з мечами.
Не можна не згадати ще одну поезію раннього П. Тичини – “Ой не крийся, природо…” Ця лірична мініатюра присв”ячена осені. Ця пора року в народній поезії, і у свідомості звичайної людини уособлює зрілість і непоправну втрату сил буяння, розквіту, молодості; щедрість – відмирання усього живого, перехід в інший стан. Поет використовує ці контрасти, коли протиставляє осінь і літо з його бурями, громами і купальськими ночами. Натомість – безгоміння, сон, смуток осінній, позолота кривава, тумани, які породжують тугу. І раптом зміна настрою:
Тільки зірка упала… Ой там зірка десь впала, як згадка. Засміялось серце у тузі! Плачуть знову сичі… О, ридай же, молись: Ходить осінь у тузі. Так, осінь – це смуток, але й ласкава пора роздумів і надій.
Багато творів П. Тичини присв”ячені ніжному почуттю – коханню: Я Ваші очі пам’ятаю, Як музику, як спів. Зимовий вечір. Тиша. Ми. Я Вам чужий – я знаю. А хтось кричить: ти рідну стрів! І раптом – небо… шепіт гаю… О ні, то очі ваші. – Я ридаю. Сестра чи Ви? – Любив… Павло Тичина добре грав на кларнеті і гобої, у дитячі роки співав у кращих хорових диригентів, навчаючись у семінарії, працював диригентом хору. Музична обдарованість знадобилася йому у поетичній творчості, адже у багатьох віршах поет застосовує музичний спосіб літературного письма:
О панно Інно, панно Інно! Я – сам. Вікно. Сніги… Сестру я вашу так любив – Дитинно, злотоцінно. Любив? – Давно. Цвіли луги… О панно Інно, панно Інно,
Любові усміх квітне раз – ще й тмінно. Сніги, сніги, сніги… Отже для П. Тичини неосяжний духовно-емоційний світ людини співзвучний світу природи. І в зображеннях цієї гармонії поет оригінальний, він шукає свіжих тропів, довершеної форми, музичних мелодій та інтонацій. “Ця чудова книжка була й залишається подією
В історії українського письменства… Лірика цієї книжки – щире золото…” Б. Якубський Ранні твори Павла Тичини були написані на Чернігівщині у чарівному куточку, де поет народився, де минуло його дитинство і юність.
Перша збірка творів “Сонячні кларнети” вийшла 1918 року й одразу стала визначною подією в українській літературі. Вона засвідчила прихід великого таланту, ніжного лірика зі своїм неповторним поетичним голосом. Тичина з ніжністю пише про природу рідного краю, щиро співає про неповторну красу і силу першого кохання. Він знаходить свіжі образи, щоб передати найніжніші людські почуття: “Говори, говори, моя мила: твоя мова – співучий струмок”.
До збірки “Сонячні кларнети” ввійшло 44 поезії. Лірика з пейзажними і любовними мотивами. Це поезії “Гаї шумлять”, “О панно Інно…”, “Сонце” та багато інших. Перша збірка П. Тичини написана ніби на одному подиху, стільки в ній енергії, бадьорості, захоплення світом, його гармонією. Передусім це характерно для пейзажних мініатюр, у яких звучить мотив замилування людини природою з її грою звуків, барв, тонів і відтінків. Ліричний герой залишається наодинці з нею і всесвітом, за ними вивіряє душевні порухи, найтонші, найніжніші. Його внутрішній світ відкритий навстіж сонцю, радості, багатогранної мінливості настроїв гаїв, полів, світанків.
Гаї шумлять – я слухаю. Хмарки біжать – милуюся. Поєднання у них слухового і зорового образів разнює думку про єдність людини і природи. Відтворюючи гармонію, поет вживає точні і влучні порівняння “купаючи мене, мов ластівку, “, “горить-тремтить ріка, як музика” . П Тичина в цій поезії щедро використовує персоніфікацію. Дзвін “думки пряде”, “мріє гай над річкою”, який ще більше посилює відповідність пейзажного малюнка настроям ліричного героя. Природа мінлива і рухлива, душа, яка вкрай схвильована, чекає на щось незвідане, тому й мова поета – уривчаста, у ній спостерігаємо поєднання інколи різнорідних або ж безпосередньо не пов”язаних між собою понять. Поезія “Гаї шумлять” вражає і музикальністю, і повною гармонією почуттів людини й настроїв природи.
Тривожним чеканням і сподіванням оновлення є вірш “Арфами, арфами…”, в цілому побудований на оптимістичних акордах. Поет відчуває себе в обіймах світу, і його ліричний герой прагне пізнати себе, своє місце в житті, свій нерозривний, органічний зв”язок з природою. Емоційно промовиста персоніфікація весни, закосиченої квітами, з перлами роси, співом жайворонка, дзвоном струмків і музикою гаїв доповнюється протилежністю – тогочасного громадського життя:
Буде бій Вогневий! Сміх буде, плач буде… Перламутровий… Подібна настрої – оптимістичне сприйняття світу й очікування чого нового, незнайомого – притаманні й поезії “Там тополі у полі…”:
Йду в простори я, чулий, тривожний (Гасне день, облітає, мов мак). В моїм серці і бурі, і грози, Й рокотання – ридання бандур… Образ тополі, такий поширений у народнопоетичній творчості, у цьому вірші символізує високість людського духу, його поривання до волі, до щастя. Поет звертається до цього образу й у вірші “Світає…”:
Так тихо, так любо, так ніжно у полі. Мов свічі погаслі в клубках фіміаму, в туман загорнувшись, далекі тополі в душі вигравають мінорную гаму. У цих рядках відчувається певний дисонанс: чому лагідність і привабливість літнього ранку, картина його народження викликає сум, мінорні настрої, такі несподівані? Поет пояснює цев останній строфі поезії, оригінально використовуючи образ мечів: “Проміння схід ранить ніч, мов мечами” – таким поетичним виразом П. Тичина малює “роботу” сонця, – володаря дня, порівнюючи його проміння з мечами.
Не можна не згадати ще одну поезію раннього П. Тичини – “Ой не крийся, природо…” Ця лірична мініатюра присв”ячена осені. Ця пора року в народній поезії, і у свідомості звичайної людини уособлює зрілість і непоправну втрату сил буяння, розквіту, молодості; щедрість – відмирання усього живого, перехід в інший стан. Поет використовує ці контрасти, коли протиставляє осінь і літо з його бурями, громами і купальськими ночами. Натомість – безгоміння, сон, смуток осінній, позолота кривава, тумани, які породжують тугу. І раптом зміна настрою:
Тільки зірка упала… Ой там зірка десь впала, як згадка. Засміялось серце у тузі! Плачуть знову сичі… О, ридай же, молись: Ходить осінь у тузі. Так, осінь – це смуток, але й ласкава пора роздумів і надій.
Багато творів П. Тичини присв”ячені ніжному почуттю – коханню: Я Ваші очі пам’ятаю, Як музику, як спів. Зимовий вечір. Тиша. Ми. Я Вам чужий – я знаю. А хтось кричить: ти рідну стрів! І раптом – небо… шепіт гаю… О ні, то очі ваші. – Я ридаю. Сестра чи Ви? – Любив… Павло Тичина добре грав на кларнеті і гобої, у дитячі роки співав у кращих хорових диригентів, навчаючись у семінарії, працював диригентом хору. Музична обдарованість знадобилася йому у поетичній творчості, адже у багатьох віршах поет застосовує музичний спосіб літературного письма:
О панно Інно, панно Інно! Я – сам. Вікно. Сніги… Сестру я вашу так любив – Дитинно, злотоцінно. Любив? – Давно. Цвіли луги… О панно Інно, панно Інно,
Любові усміх квітне раз – ще й тмінно. Сніги, сніги, сніги… Отже для П. Тичини неосяжний духовно-емоційний світ людини співзвучний світу природи. І в зображеннях цієї гармонії поет оригінальний, він шукає свіжих тропів, довершеної форми, музичних мелодій та інтонацій.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


“Сонячні кларнети”. Рання творчість Павла Тичини

Categories: Твори з літератури

Links