“Толстовський” з’їзд російських журналістів. 1908 рік

1908 рік проходив під знаком вшанування Л. М. Толстого – 28 серпня виповнилося 80 років. Ювілей великого письменника, мислителя, публіциста, голосу якого прислухався увесь світ, перетворився на велике громадсько-політичний подія. У у Петербурзі створили Комітет почину для вшанування Л. М. Толстого. У М. М. Ковалевського збиралися письменники, журналісти, громадські діячі, об’єднані прагненням відзначити ювілейну дату великого сучасника. Жваво відгукнулися цього починання журналісти Петербурга; було влаштовано збори, яке обрало представників

з 27 органів друку, у толстовський Комітет почину. У Комітеті брали участь Л. М. Андрєєв, М. А. Стахович, І. Є. Рєпін, Ф. І. Родичев, У. Р. Чорткове, З. А. Муромцев, Д. М. Овсянико-Куликовский, А. А. Столипін, З. А. Венгеров, Є. У. Аничков, редактор газети “Слово” М. М. Федоров, редактор журналу “Минулі роки” У. Я. Богучарський. Редакцію журналу “Російське багатство” представляли У. Р. Короленка, М. Ф. Анненський, “Сучасний світ” – Ф. Д. Батюшков, “Вісник Європи” – М. М. Стасюлевич і Ко. До. Арсеньєв, “Російську думку” – П. Б. Струве, “Російське слово” – Р. З. Петров. Такі комітети були організовані

у Москві й у провінції. Особливі ювілейні комітети для вшанування Л. Толстого створювались і по закордонах – у Парижі, Берліні, Лондоні, Празі й у інших столицях і світу. Газети писали у тому, що “й уся Європа, та й лише вона”, зійшлися у бажанні вшанувати “від імені Льва Толстого однієї з духовних вождів людства”. Але плани грандіозного всесвітнього вшанування були публічно відхилені Л. М. Толстим, і наприкінці березня Комітет почину завершив своєї діяльності. На що відбулося з цього приводу зборах представників столичної влади та провінційної друку було вирішено скликати з’їзд уповноважених всіх періодичних видань розробки плану їхньої участі у ювілейних заходах. Головою бюро друку був обраний М. М. Федоров, його членами – М. Ф. Ан-ненский, До. У. Аркадакский, До. До. Арсеньєв, У. Я. Богучарський, І. У. Гессен, Р. До. Градовский, А. А. Ізмайлов, А. А. Столипін. Газети проінформували, що “у редакції газети “Слово” відбулося судове засідання бюро з організації вшанування Л. М. Толстого. Ухвалено порушити клопотання перед міністром внутрішніх справ про дозвіл скликати всеросійський з’їзд літераторів для детальної розробки програми вшанування. До клопотанню вирішено докласти вже вироблену бюро програму”. Покладену на тимчасове бюро друку доручення було виконано: згоду міністра внутрішніх справ на скликання з’їзду представників періодичної преси отримали. Для чого негайно пішла репліка чорносотенної “Старій Москви”: “Редактору-издателю затятій кадетської газети “Слово” міністром внутрішніх справ дозволено скликання у Петербурзі 30 березня всеросійського делегатского з’їзду погодинної друку до обговорення питання про засоби вшанування погодинної печаткою 80-річчя грн. Толстого… Нам залишається тільки цьому дуже дивуватися!”. 18 березня 1908 року було видано циркуляр № 64505 Міністра внутрішніх справ П. А. Столипіна, адресований генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам і начальникам губернських жандармських управлінь і охоронних відділень: “Замечаемое останнім часом посилене обсужденіе періодической печаткою питання про способахъ і формахъ чествованія 80-тилетней річниці рожденія одного изъ виднейшихъ представників російської літератури графа Л. М. Толстого, въ зв’язку съ всемірною популярністю цього письменники та тими особливими условіями, въ которыхъ онъ стоитъ, завдяки своимъ произведеніямъ, къ Православної Церкви і існуючому въ Имперіи державному ладу… Въ этихъ видахъ Міністерство считаетъ нужнымъ роз’яснити, що майбутнє чествованіе… повинно бути поводомъ къ принятію із боку местныхъ административныхъ органовъ будь-яких репресивних меръ до техъ поръ, поки ті чи другія форми і знаходять способи цього чествованія не будутъ виходити изъ пределовъ законності і вчасно приймати попутно характеръ демонстративний по отношенію къ існуючому державному ладу… Тому місцева администрація… має лише уважно стежити за темъ, щоб попередня газетна агитація та інші… не супроводжувалися нарушеніемъ существующихъ законовъ і распоряженій урядової влади… Особливо пильна вниманіе… має спрямувати къ прекращенію всякихъ попытокъ къ использованію із боку неблагонадежныхъ элементовъ населенія настоящаго событія въ целяхъ протиурядовій агитаціи, каковыя спроби темъ можливіші, що проповедуемыя графомъ Л. М. Толстымъ ідеї представляютъ до такої агитаціи самий широкій просто
ръ”. Отже, було визнано необхідним скликати всеросійський з’їзд представників друку, щоб спільно вирішити, “як відзначити 80-ту річницю народження видатного з сучасників”, яку “неспроможна замовчати як рідна йому Росія, але й освічена людство”. Потім бюро розподілило між своїми членами окремі завдання програми вшанування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


“Толстовський” з’їзд російських журналістів. 1908 рік

Categories: Твори з української літератури

Links