Коротка характеристика твору “Петро Перший” Толстого А. Н

Робота над романом “Петро Перший” почалася в 1929 р. і тривала до кінця життя письменника в 1945 р. Роман залишився незавершеним. Книга про Петре Першому – це широке історико-епічне полотно. Звідси його сюжетно-композиційна багатоплановість, многогеройность, всеосяжність авторського бачення. Толстой бачить в Петре І національного героя, що підпорядковує усе своє життя і діяльність долі Росії. Петро – особа, що стягує до себе усі сюжетні лінії, усіх дійових осіб.

Фігура Петра масштабна, він розкривається в усій грандіозній суперечливій

натурі – великодушний і жорстокий, відважний і нещадний до ворогів державний діяч, геніальний реформатор. Разом з невигаданими героями – князями, боярами, воєначальниками – у романі яскраво і опукло показані вигадані герої з різних соціальних шарів: селяни, стрільці, купці, священнослужителі.

Сюжет і композиція роману обумовлені багатоплановим авторським задумом – створення трьох книг. Перша книга насичена такими, що швидко змінюють одна іншу картинами російського життя, в ній з’являються три плани: 1) царівна Софья, що управляє країною; 2) юний Петро, що поступово зростає в одноосібного правителя;

3) важке життя народу. Центральне місце в першій книзі – боротьба між Софьей і Петром. Друга книга менш насичена історичними подіями.

“Кінчалася візантійська Русь”, почалася преобразовательная діяльність Петра, що сколихнув все, що було сильного і здорового на Русі. В той же час росте невдоволення в народі. Третя книга залишилася незавершеною. Петро в ній з’являється мудрим і далекоглядним політиком, що навчився перемагати.

Образотворчі прийоми письменника : лаконічні портретні описи, мовна характеристика, сама мова роману, що поєднує літературну мову, архаїзми, живу народну мову, документи, листи. Художньою своєрідністю роману є виняткове багатоголосся, уміння помічати і описувати жести, голос, погляд, пози, рухи тіла, одяг. Багатоликий образ народу : народна маса говорить голосами епохи, що ожила, минуле з’являється відчутно, народжується образ часу. А.

Толстой відтворює правдивий образ Петрівської епохи і самого царя, допомагає читачеві “фізично бачити читане”. А. М. Горький писав А. Толстому: “Петро” – перший в нашій літературі історичний роман, книга – надовго”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Коротка характеристика твору “Петро Перший” Толстого А. Н

Categories: Скорочені твори

Links