Історичний характер повести А. С. Пушкіна “Капітанська дочка”

В останні роки життя Пушкіна тема селянського повстання була однієї із центральних у його творчості. В 30-х годах XIX століття зросла кількість крестьянских бунтів і збурювань, направленних насамперед проти крепостничества. Ще в 1824 році Пушкін замислюється про роль народу в історії Росії. У драмі “Борис Годунов” поет піднімає важливу проблему – проблему народу й влади.

Потім він знову затрагивает цю тему в незакінченій повести “Історія села Горюхина” і продолжает її в “Дубровском”. До роботи над “Капітанською дочкою”

А. С. Пушкін приступився в 1833 році й закінчив її в 1836 році Тепер писатель акцентує увагу на “думці народному” як активному й навіть вирішующем факторі історії. Оповідання ведеться від імені очевидца, що приймало безпосереднєное участь у подіях тих часів. Але Гринев не безликий засіб перідачі фактів, він людина, що має свою оцінку, своє особисте сприйняття й понімание що відбувається. Тому, наблюдая за подіями через сприйняття Гринева, героя досить типового, ми маємо можливість не тільки представити історичне положення Росії в 70-х роках XVIII століття, але й довідаємося про життя дворянства того часу,
про идеях, поглядах і ідеалах.

У своїй повісті Пушкін відбиває вдачі російського суспільства в епоху Екатерини. Наприклад, малюючи батьків Гринева, він розповідає нам про життя середнього шару дворян, що читають “їжакупридатне одержуваний” “Придворний розжарюванийдарь”, що поважають службу й цінують відданість батьківщині. Добрий Савельич, що терпить панівские несправедливості, але все-таки люблячищий “панське дитя” всім серцем, теж є типовим представником свого часу. Багато селян перешли на сторону Пугачова, повставши проти кріпосництва й своїх панів.

Але було багато й таких, як Савельич, доторие, привикнув, уже ніяк не могли представити себе незалежними від своїхніх хазяїв. Образи Івана Кузмича Миронова і його дружини, що живуть мирно й просто, їхня кума Івана Игнатьича, добродушного дідка, що любить свою службу, наконец, самого Пугачова з його “панами генералами” – всі вони дають нам майже повне подання про життя провинциального дворянства того часу, про його конфлікти із селянами. Белинский називає ці образи “чудом звершенства по вірності, істині содержания й майстерності викладу”. Повість “Капітанська дочка” А. С. Пушкина можна назвати історичної не тільки тому, що в ній добре отрадружина життя селян і дворянства екатерининской епохи.

Досить чітко в ній передані й конкретні исторические факти, зокрема правдиво описаний повстання Пугачова. Головною темою повести для автора бло селянське повстання, а не любовная історія капітанської дочки й офицера Білогірської міцності. Пушкіна питается знайти шляхи зближення дворян і селян Ця проблема, безсумнівно, грає важливу історичну роль, тому що поет бачить можливість зміни політичної структури суспільства тольдо через це зближення.

Але, показуючи, як сприймає все навколишнє Гринев, Пушкін пояснює, що дворяни ще не здатні зрозуміти селян, тому що шляхом зближення для Пушкіна було однакове розуміння загальнолюдських моральних цінностей. У деяких місцях у повісті Гринев не розуміє навіть розмов своїх супутників, він не може пояснити дивну тягу свою до Пугачова, дворянский офіцер лише сліпо кориться боргу й присязі, заради цього йдучи навіть проти свого серця. Пушкіна, швидше за все, не згодний з таким розумінням боргу й честі, але він не береться сперечатися зі своїм головним героєм, даючи нам можливість увидіти, яких ідеалів і підвалин трималося суспільство того часу. Безсумнівно, це знову говорить нам про те, що повість носить історичний характер Підкреслюють історичність произведения й точні дати, зазначені Пушкиним у тексті, і правильна последовательность подій, і згода з кінкретними фактами узяття фортець, облоги Оренбурга. Читач повести А. С. Пушкіна “Капитанская дочка” одночасно стежить за любовним сюжетом повести й углубляется в історичні події, поданийние з розмахом роману.

Саме цим добуток цікаво, а на думку Бєлінського, воно один з найкращих добутків росіянці літератури


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Історичний характер повести А. С. Пушкіна “Капітанська дочка”