Система уроків “Дамаскин” Милорада Павича

Тема. Перший письменник третього тисячоліття серб Милорад Павич. Оповідання “Дамаскин”: риси постмодернізму в ньому.

Мета: ознайомити з М. Павичем як особистістю, його світосприйняттям та творчою манерою, розкрити художньо-стильові особливості літератури постмодернізму, зокрема оповідання “Дамаскин”, як новий підхід до художнього освоєння світу, ознайомити з нелінійністю сюжету твору і фактами візантійської та поствізантійської культури, історичними фактами та особами, що знайшли відображення в тексті; виховувати естетичні

смаки.

Обладнання: зображення храмів; ікона “Троєруч-ниця”, духовний спів. Епіграф.

Гадаю, що Бог осипав мене безмежною милістю, подарувавши мені радість писання, але тією ж мірою і покарав мене, либонь, що через ту ж таки радість.

Милорад Павич

Хоч я і робив усі свої переклади з цікавістю і задоволенням, все ж це забрало в мене не один рік молодості й чимало енергії. Людина це закрита посудина, і те, що з неї витече, назад уже не увійде. Тому я не раджу письменникам перекладати. Це – втрата крові.

…Головним нашим критерієм у процесі вибору текстів ‘ для читання, текстів нашої любові, взагалі

не є питання літературнихжанрівчиформ. Проблема значно глибша | і складніша… Насправді важливо тільки те, чи потрібен вам цей текст, чи ні. Ви увійдете в нього і побачите, чи вирішує він ваші проблеми, тобто чи тамує ваш інтелектуальний авітаміноз…

… Література – це складова частина одного більшого феномена, це частина краси у світі.

… Майбутнє має одну велику перевагу – воно ніколи не буває таким, яким ви собі його уявляєте.

…письменник не повинен бути пророком. Я не люблю пророків. Найбільше зла завжди бувало від різних пророків, які вели людство до так званого кращого майбутнього.

Бесіда.

-Які з цих висловлювань та думок Павича вас найбільше зацікавили? Чому? Прокоментуйте їх. Вислов іть своє судження.

-Які думки та асоціації вони викликали у вас? Розкажіть про них.

Запис у зошит основних фактів біографії письменника.

Робота з підручником (читання статті підручника про письменника).

Слово вчителя про особливості постмодернізму (визначення, базові філософські положення про світ, істину, людину, пізнання. Погляди постструктуралістів: ! Ж. Лакана, Ж. Делеза. М. Фуко, Ж. Дерріда, Р Варта). ; Основні риси літератури постмодернізму:

Нове поняття тексту – інтертекстуальність;

Стирання різниці між текстом та контекстом! мовою та метамовою;

Нелінійний принцип організації тексту асиметричність, поліфонічність;

Відмова від права на істину множинність не істин;

Використання реконструйованого знаку-симулякра (подоби, видимості):

Смерть автора (скриптор) та ін,

Літературознавча робота. З’ясування понять: сюжет, композиція, лейтмотив, поліфонія, текст, інтертекст

Гра “Створіть структуру тексту”. “Скласти” всі можливі варіанти побудови тексту із ком

Понентів та розподілити за розділами становлення героя: в експозиції(1 – 6 розділи), зав’язці, розв’язці, епілозі, конфліктах – із собою, з іншими; у гармонії з собою, зі

Світом. Врахувати авторську позицію або її відсутність, фінал або його відсутність.

Захист учнями своєї ідеї побудови тексту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система уроків “Дамаскин” Милорада Павича

Categories: Нові твори

Links