“Роль і місце балади в художній літературі” на прикладі російських поетів

Балада – є одним із найулюбленіших лірико-епічних жанрів українських і російських романтиків, який дозволяє повністю відійти від реальності, створити власний фантастичний світ, протиставлений світу реальності. До цього жанру зверталися такі великі поети, як Жуковський, Пушкін і Лермонтов.

В. А. Жуковський, якого по праву вважають основоположником російського споглядального романтизму, першим звернувся до балади. Розвиток цього жанру був дуже важливим для самовизначення російського романтизму. Більшість балад поета перекладні ( “Людмила”

, ” Лісовий цар” , ” Івікови журавлі ” та інші), але вони справляють враження оригінальних.

Для багатьох балад Жуковського характерна поетика жахливого, атмосфера таємниці. У зв’язку з цим виникають постійні образи: місяць, ворони, сови, труни, савани, мерці.

“Тьмяно світиться місяць

У сутінках туману…”.

“Світлана”

“Будинок твій – труна;

Наречений – мрець”.

“Людмила”

“Ворон каркає: сум!”

“Світлана”

Дія балад часто розгортається з опівночі. Герої постійно перебувають у стані жаху і страху. Світ балад будується

на антитезі: добро – зло. Наприклад, в ” Світлані ” добро здобуває перемогу над силами зла, всі жахи і кошмари виявляються лише сном. А героїня іншої балади, Людмила, карається за ремствування на долю. Тут необхідно зазначити, що в баладах Жуковського присутній деякий моралістичний елемент, але дидактизм не зменшує їхній романтичний пафос.

Важливим є мотив фатуму, що проходить через усю творчість поета. Так, в баладах життя показане як постійне протиставлення долі, як поєдинок людини і обставин, в них ми бачимо неминучість відплати. Основою баладного сюжету є подолання перешкоди між реальним і потойбічним світом.

Жуковський часто звертався до образів феодального Середньовіччя і античності, що дозволяло йому піднятися над навколишньою дійсністю і перенестися у світ фантастики, таким способом він відходив від реальності, як і всі романтики.

Перекладаючи балади, Жуковський зберігав багато рис першотвору, але зосереджував свою увагу на найважливіших етапах сюжету. Так, у баладі “Людмила” Жуковський передає велику ступінь задуми, посилює моралістичний елемент, стверджує ідею смиренності перед долею. А в “Світлані” він йде ще далі від оригіналу (“Ленори” Бюргера ), посилює національний колорит, який створюється деталями побуту, картинами російської природи. У баладі “Лісовий цар” перед нами постає інший, ніж у Гете, образ царя: “Він в темній короні, з густою бородою”.

Характерною особливістю балад Жуковського є те, що вони русифіковані. Наприклад, “Людмила” – це переклад “Ленори” Бюргера, але дію перенесено в Московське царство XVI – XVII століть, а її головною героїнею стала Людмила, російська дівчина. У баладі “Світлана” ми бачимо ще більше російських рис: опис ворожіння “на водохресний вечір”, прикмети і звичаї, зустрічаються елементи фольклору (“ворота тесові”, “коні хорти”). Пізніше, у 1831 році Жуковський знову звернеться до цієї балади і напише однойменну – ” Ленора”, на цей раз досить близьку до оригіналу.

Отже, для баладної творчості Жуковського характерним є те, що більшість його творів цього жанру є перекладними. Але він привносить у них національні російські особливості. У баладах Жуковського важливий не сюжет а настрій, яке викликають події.

Пушкін на певному етапі своєї творчості так само, як і Жуковський, був романтиком. Саме в цей період він пише баладу “Пісня про віщого Олега” (1822 рік). Матеріалом для твору послужила подія, взята з середньовічної історії, так само, як і багато сюжетів балад Жуковського. Схожий і головний мотив – мотив зумовленості долі. Але існують і важливі відмінності між баладами Пушкіна і Жуковського. Насамперед, вірші Олександра Сергійовича написані на російський історичний сюжет, в той час як матеріалом балад Жуковського є, як правило, європейське Середньовіччя. Важливу роль відіграє те, що в основі сюжету “Пісні про віщого Олега” лежить літописне оповідання, і Пушкін намагається бути історично достовірним. Для цього він вводить історичні реалії:

“Твій щит на воротах Царгорода…”.

Поет показує стародавні звичаї і традиції, що надає пушкінській баладі вид автентичності. У порівнянні з історичними баладами Жуковського “Пісня про віщого Олега” здається більш національною та більш народною. У зв’язку з темою неминучої долі виникають такі образи, як череп, кістки, гробова змія:

“З мертвої голови гробова змія,

Сичачи, між тим вилазила…”.

Отже, балада Пушкіна історично достовірна, тобто можна сказати, що в порівнянні з баладами Жуковського вона найбільш наближена до реальності. Головним у цьому творі є те, що людина не здатна змінити того, що їй визначено.

Продовжуючи традиції Жуковського, Лермонтов також звертається до жанру балади (“Повітряний корабель” , “Рукавичка” та інші) . Лермонтов рідко звертається до сюжетів Середньовіччя. Балада “Повітряний корабель” присвячена Наполеону. Головним мотивом є мотив самотності:

Але в кольорі надії і сили

Угас його царствений син,

І довго його чекаючи,

Лишивсь імператор один…”.

Так само, як і в баладах Жуковського, ми бачимо містичний пейзаж: ніч, зірки, скелі, поряд з цим виникають романтичні образи, улюблені обома поетами (могила, труну, мрець), і ми опиняємося у фантастичному світі, далекому від реальності. Як і більшість балад Жуковського, “Повітряний корабель” є перекладом ( із Зейдліда ).

Балади в основному написані на сюжети взяті з минулого, і, щоб передати відповідний настрій, використовуються різні засоби. Цьому підпорядкована і мова балад. Поети використовують різні епітети і метафори, а в баладах Жуковського і Пушкіна зустрічаються архаїзми, фольклорні та казкові елементи.

Таким чином, більшість балад російської літератури початку XIX століття були перекладами балад західноєвропейських романтиків, але на російському грунті вони набували ряд особливостей. Жанр балади відіграє важливу роль у розвитку російського романтизму і займає значне місце у творчості В. А. Жуковського, О. С. Пушкіна і М. Ю. Лермонтова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Роль і місце балади в художній літературі” на прикладі російських поетів