Структура біогеоценозу

Жива речовина розподілена на планеті нерівномірно. Однорідні ділянки території, заселені живими організмами, називають біотопами (ділянка лісу, степ, озера). Історично сформовані співтовариства організмів, що населяють біотоп – біоценоз. У нього входять тисячі видів, але тільки трохи відіграють роль основного регулюючого фактора. Компоненти біоценозу й навколишня їхня нежива Природа тісно зв’язані обміном речовин і енергією й становлять єдину систему – біогеоценоз. Біогеоценози характеризуються своїм круговоротом речовин, трансформацією

сонячною енергією й продуктивністю біомаси. екосистеми й біогеоценоз поняття подібні, але не тотожні. Біогеоценоз – це екосистема, границі якої визначені фітоценозом. Фітоценоз – рослинне співтовариство – сполучення різних видів Рослин, що історично зложилося на даній території й обумовлене екологічними умовами. Він є чільним компонентом біогеоценозу, що визначає можливість існування в ньому інших організмів, тому що складається з автотрофних організмів, постачальників енергії й органічної речовини для інших форм живих істот

У структурі біогеоценозу можна виділити чотири ланки:

1.

Абиотическое оточення – нежива природа

2. Продуценти – зелені рослини й хемосинтез

3. Консументи – споживачі (живуть за рахунок речовин, створених продуцентами – м’ясоїдні й травоїдні тварини).

4. Редуценти – організми, що розкладають органічні сполуки до мінеральних речовин (бактерії, гриби).

Екологічна система – це живаючи відкрита система й тому, як і живі організми, вимагає для свого існування постійного припливу енергії. Єдиним джерелом енергії для життя на Землі є сонячне світло. Але енергію, принесену цим світлом, можуть безпосередньо використовувати автотрофні фотосинтетики (рослини й зелений^-зелені-синьо-зелені водорості), вони є продуцентами. Продуцентами харчуються травоїдні тварини, а також паразитуючі на рослини гриби й інші рослини. Це первинні консументи. Їх у свою чергу поїдають консументи другого порядку, якими можуть харчуватися консументи третього порядку. Така послідовність організмів являє собою ланцюг харчування (трофічний ланцюг). Кожне з ланок цього ланцюга називається трофічним рівнем. Редуценти розкладають органічні сполуки – відмерлі залишки тварин, рослин, роблять ці речовини доступними для зелених рослин – продуцентів і консументов


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура біогеоценозу