Тематично-стильові особливості і поетика українських народних балад

І. Балади – найдавніший жанр усної народної творчості. (У сиву давнину балади-пісні супроводжувалися ритмічними танцями. З часом на перший план вийшли епічність і драматизм оповіді. В основі сюжету балади лежать незви­чайні, фантастичні події, а дійові особи, як правило, – прості люди.)

ІІ. Основні риси, що відрізняють баладу від інших жанрів фольклору.

1 Форма балади. (Формою балада подібна до ліричної пісні, але, на відміну від пісні, у ній є сюжет, в якому відтворюються вчинки героя, його стосуіг ки з іншими людьми. У баладі може бути

кілька дійових осіб, стосунки між якими розкриваються за законами епосу.)

2. Трагізм балад. (Балада – це сумовита ліро-епічна пісня. У ній розповіла’ ється про надзвичайні події, героїчні випадки, відбувається гостре проти стояння’добра і зла. Балада – це епос нещасливих доль. Визначальна риса цього жанру – драматизм.)

3. Реалістичність балад. (У баладах фантастичне поєднується з реальним. По­дії, згадані в баладі, відбуваються не в сиву давнину, а зовсім недавно, і всі вони потенційно можливі. Персонажі балад – не казкові герої, а реальні люди. Тут відсутня ідеалізація героїв, гіперболізація

їхніх рис чи здібнос­тей.)

ІІІ. Художньо-поетичні засоби балад. (У баладах використовуються метафори, епітети, порівняння, художня тавтологія, синонімічні пари. Характерним t часте вживання пестливих слів, які передають глибокі ніжні почуття героя, його романтизм. Часто зменшувально-пестливі форми слів зворушують чита­чів до сліз.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тематично-стильові особливості і поетика українських народних балад