Підтвердьте або спростуйте думку німе­цького філософа Л. Фейєрбаха: “…Мова є критерієм того, на якому рівні знаходить­ся людська культура”

Я підтримую думку відомого німецького філо­софа. Так, Формування людини як особистості з ви­соким інтелектуальним рівнем, як яскравої творчої індивідуальності неможливе без досконалого воло­діння мовою. Саме в мові закодовано інтелект тієї чи іншої нації, адже Мова є скарбницею її духовних над­бань, досвіду, праці, Творчості попередніх поколінь. Свідченням цього є слова Панаса Мирного зі статті “Рідна мова”: “Найбільше і найдорожче добро в кож­ного народу – це його мова, ота жива схованка люд­ського духу, його багата скарбниця,

в яку народ скла­дає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, дос­від і почування”.

Джерела духовності – в народі, а отже, і в його мові. З досвіду знаємо, що людина, яка розмовляє су­ржиком – недоладною сумішшю залишків давнього, батьківського, з чужим, – є недалекою, схожою на людину, позбавлену чистого повітря, бо спотворена мова робить мислення людини примітивним. Таку людину ніколи й ніхто не поважатиме. Проте багата, чиста, правильна мова людини свідчить про Високий інтелектуальний рівень, інтелігентність, внутрішнє благородство душі. Знаємо, мова є основною формою національної культури. Розвиток

мови особистості – процес скла­дний і тривалий. Лише людина, яка невпинно працює над опануванням мови, виявляє в усному та писем­ному мовленні свою індивідуальність, може наблизи­тися до мовної довершеності. Мудро зауважено, що свою мову треба вчити усе життя: Не дуріте самі себе, Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Кобзареві слова актуальні повсякчас, оскільки їх адресовано “і живим, і ненарожденним”. Отже, Мова людини є віддзеркаленням її інтеле­кту, рівня освіти, багатства душі, а це підтверджує думку Л. Фейербаха, що мова є критерієм того, на якому рівні перебуває людська культура. (246 слів)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2.67 out of 5)


Підтвердьте або спростуйте думку німе­цького філософа Л. Фейєрбаха: “…Мова є критерієм того, на якому рівні знаходить­ся людська культура”

Categories: Нові твори

Links