Підтвердьте або спростуйте тверджен­ня: “Здоров’я – найвища цінність”

На мою думку, це справді так. Майже всі знають цю тезу, але усвідомлює її не кожен. Про здоров’я і здоровий спосіб життя у нашого народу є чимало прислів’їв і приказок: “Найбільше багатство – здо­ров’я”; “У здоровому тілі – здоровий дух”; “Хто про здоров’я дбає, тому і Бог помагає”. Газетні кіоски і книжкові лотки переповнені літературою про різно­манітні способи оздоровлення. Проте інколи склада­ється враження, що люди, тільки захворівши, розумі­ють, що позбавлені чогось надзвичайно важливого в житті. Особливо

молодь, яка марнує своє здоров’я, уживаючи наркотики, алкоголь, курячи тютюн.

Динамічний ритм сучасного життя, постійні стре­си, теж, на жаль, не сприяють зміцненню здоров’я лю­дини. В останні роки люди усе більше розуміють, що найкращі ліки може дати лише сама природа. Тому на­магаються перебувати в гармонії з природою, шанобли­во ставитися до неї, використовуючи її багатства. Пере­конані, що саме перебування на природі значно покра­щує настрій, самопочуття людини, підвищує захисні сили організму.

Ідею гармонії людини і природи проголошують у своїх творах і чимало майстрів слова: М. Коцюбин­ський

у повісті “Тіні забутих предків”, Леся Українка у драмі-феєрії “Лісова пісня”, О. Довженко у кіноповісті “Зачарована Десна” та інші.

Побажанням здоров’я люди закінчують свої ро­змови, вітаючись, бажають одні одним передусім здо­ров’я. Усе це ще раз підкреслює незаперечну важли­вість здоров’я для життя людини.

Отже, твердження “Здоров’я – найвища цін­ність” є правдивим, хочеться тільки, щоб людина по­чинала замислюватись над своїм здоров’ям не тоді, коли захворіє, а значно раніше. Адже не так важко дотримувати режиму, щодня робити зарядку, стежити за вчасним і раціональним харчуванням. Тож берегти здоров’я слід змолоду, адже це найбільше багатство людини.

(247 слів)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Підтвердьте або спростуйте тверджен­ня: “Здоров’я – найвища цінність”