Міграції населення

Міграції – переселення людей з однієї області проживання в інші. Виділяють внутрішні й зовнішні міграції. Внутрішні міграції – це переміщення населення в межах однієї країни, тобто переїзд із однієї частини країни в іншу. Наприклад: із села в місто, з європейської частини нашої країни в Сибір і т. д.

Зовнішні міграції по напрямку руху людей підрозділяється на еміграцію (виїзд людей зі своєї країни) і імміграцію (в’їзд населення в країну). Відомо кілька хвиль еміграції з Росії: перед початком першої світової війни – у США, Канаду;

у роки революції й громадянської війни – у Європу, США, Канаду; в 90-е роки – в Ізраїль, США, Німеччину

Як правило виїжджають люди працездатного віку, на навчання яких державою витрачені засоби. Має місце так звана “витік мозків”.

Різниця між числом прибулих у країну й числом вибулих за її межі за певний строк називається міграційним приростом. У нашій країні, довгий час цей показник був негативним, але останнім часом, зруйнувавши “залізну завісу” ми відкрили й власні границі

Головною причиною як внутрішніх, так і зовнішніх міграцій є економічна. Люди їдуть в інші країни й райони в пошуках роботи,

у місця з більше високим рівнем життя. Крім того, люди можуть міняти місця проживання по політичних, національних, релігійних, екологічних причинах

Особливе місце займають так звані примусові міграції. Масові насильницькі переселення одержали велике поширення в радянський час. У період сталінських репресій 50-х років практично по всій країні були створені сотні таборів для ув’язнених. З рідних місць виганяли цілі народи: калмики, чеченці, курди, німці

Проблема репресованих народів є однією із причин сучасних міжнаціональних конфліктів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Міграції населення

Categories: Нові твори

Links