КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИМ, І. МАЛКОВИЧ

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИМ, І. МАЛКОВИЧ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Твори В. Сосюри, Б. Олійника, В. Підпалого, І. Малковича”

1.Які різновиди лірики вам відомі?

Громадянська, пейзажна, інтимна, патріотична, філософська, релігійна, сатирична.

2.Дайте визначення патріотичної лірики.

Патріотична лірика (або громадянська) є такою, коли в творах йдеться про події суспільно-політичного життя, оспівуються постаті відомих історичних осіб, виявляються патріотичні почуття.

3.Визначте

жанровий різновид поезії “Любіть Україну” В. Сосюри.

Жанр – громадянська, патріотична лірика.

4.Наведіть приклад зразка інтимної лірики В. Сосюри.

5.Визначте ідею поезії “Сад”.

Сили народні – невичерпні, український народ обов’язково відродиться, як фенікс із попелу, розквітне, як сад навесні, – така головна думка поезії.

6.В якому з віршів Б. Олійника вирішуються проблеми морального вибору?

7.Визначте головну думку поезії “Вибір”.

Возвеличення прагнення кожної людини мати свій життєвий вибір, її право на це.

8.Назвіть життєві цінності

ліричного героя вірша Б. Олійника “Ринг”.

“Крокує Честь – мій секундант”, справедливість, незламність.

9.Визначте головну думку вірша В. Підпалого “Запросини”.

Заклик до активного руху шляхами життя.

10.Назвіть фольклорні образи та засоби, які використовує В. Підпилий у вірші “Запросини”.

11.Визначте ідею поезії І. Малковича “Свічечка букви “І””.

Ідея твору – виховання шанобливого, бережливого ставлення до рідної мови, тому що доки є мова, доти існує нація.

12.Назвіть тему вірша І. Малковича “Музика, що пішла”.

Темою вірша є опис шляху ліричного героя у пошуках своєї музики, музи, натхнення.

13.Які образи використовує І. Малкович в баладі “З янголом на плечі”.

Образи символи: край світу, ніч, маятник життя, образ-персонаж Ірода, звуковий образ вітру тощо.

14.Що ви можете сказати про діяльність І. Малковича на шляху збереження української мови?

І. Малкович – український поет і видавець, власник і директор видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, яке видає українські книжки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИМ, І. МАЛКОВИЧ