КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – М. ВОРОНИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

М. ВОРОНИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Олександр Олесь – яскравий представник символізму”

1.Представником якої течії модернізму був Олександр Олесь?

2.Назвіть характерні ознаки символізму.

Бунт проти антилюдяного суспільства, переважання творів екзотичної та забороненої тематики, надмірна увага до підсвідомого, широке використання мови’ символів.

3.Які чинники вплинули на формування Олеся як символіста?

Передусім

це вплив попередників, використання ними образів-символів фольклору, християнської символіки та народної міфології. У творчості письменника предмети навколишньої дійсності набувають символічного звучання, що й лежить в основі естетичної концепції письменника та його символістської поетики.

4.Яка ознака символістської лірики Олександра Олеся є визначальною? Сугестивність, тобто навіювання певних уявлень, асоціацій, настроїв. Це надає ліриці Олеся таємничості, сприяє розширенню художнього світу митця, дає можливість читачеві почути і побачити у творі письменника те, що йому найбільше

подобається.

5.Якими мовностилістичними засобами часто послуговується поет? Найулюбленішою стилістичною фігурою Олеся є градація. Також він використовує народнопоетичну символіку та власну. Із засобів милозвучності застосовує асонанс, алітерацію, звуконаслідування, повтори, обрамлення, а також талановито використовує віршові розміри і рими.

6.Вкажіть ознаки символізму в поезії О. Олеся “О слово рідне! Орле скутий!” Використання міфологічних образів космічного простору (сонця, неба, зірок), образів з Біблії (судні дощі, слово-меч).

Використавши оригінальні символи, автор стверджує: слово-меч захищає, стає на оборону рідної землі, а слово-сонце, освітивши край, вселяє надію в безсмертя народу.

7.Як у поезії “Лебідь” поєднуються українські народні міфи та біблійні символи?

8.Що в драматичному етюді “По дорозі в Казку” символізує вінок із терну й маку? Пролиту кров і жертовність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – М. ВОРОНИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ