КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ЛЕСЯ УКРАЇНКА

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Жанрова різноманітність творчої спадщини Лесі Українки”

1.У яких жанрах працювала Леся Українка?

Драматична поема, драма-феєрія, лірика, ліро-епос, літературна критика.

2.Якою постає лірична героїня громадянської лірики Лесі Українки?

Лірична героїня – патріот, мужня та незламна, яку не даремно називають дочкою Прометея, крім того, вона волелюбна людина, але, попри все, залишається чуттєвою,

жіночною, ніжною та трагічно самотньою.

3.У чому полягає особливість громадянської лірики поетеси?

Характерні особливості громадянської лірики Лесі Українки полягають у злитті автобіографічних та громадянських мотивів. Вона мріє за допомогою слова пробудити національну свідомість співгромадян, запалити в них прагнення волі.

4.Який твір дослідники вважають вершиною пейзажної лірики Лесі Українки? Поезію “Хвиля”. Вона є одним із кращих мариністичних творів письменниці.

Зміст вірша можна розглядати як алегоричну картину людського життя.

5.Доведіть, що твір ” Твої листи завжди

пахнуть зов’ялими трояндами” – це поезія в прозі.

6.Скільки творів налічує драматургічна спадщина Лесі Українки?

Понад двадцять діалогів, “маленьких драм”, драматичних поем та віршованих п’єс. Вони принесли письменниці славу драматурга-новатора і стали новим явищем у світовій театральній культурі.

7.Який твір Лесі Українки понад сімдесят років не друкувався через своє виразне національне спрямування? Вкажіть його жанр.

Це драматична поема “Бояриня”, єдиний твір, створений на матеріалі історичної минувшини України. Драматична поема була створена Лесею Українкою протягом трьох днів навесні 1910 року в Єгипті, за тисячі кілометрів від рідної землі. У ньому письменниця передає національну драму, що була актуальною і за часів Руїни, і за життя Лесі Українки.

8.Які жанрові ознаки має “Лісова пісня” Лесі Українки?

9.Що таке медитація? Які твори Лесі Українки написані в цьому жанрі?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ЛЕСЯ УКРАЇНКА