КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Т. ШЕВЧЕНКО

УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Т. ШЕВЧЕНКО

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До творчості Т. Шевченка

1. Назвіть основні віхи творчості Т. Шевченка.

У своїй праці “Тарас Шевченко” Іван Франко подає періодизацію творчості Т. Шевченка:

1838-1843 – ранній період;

1843-1847 – період “трьох літ”;

1847-1857 – “невольнича муза” (період заслання);

1857-1861 – період після заслання.

2.Які твори написав Шевченко в період “трьох літ” ?

“Розрита могила” (1843),

“Чигрине, Чигрине” (1844), “Сон” (“У всякого своя доля”) (1844), “Кавказ” (1845), “Великий льох” (1845), “І мертвим, і живим…” (1845), “Наймичка” (1845) та ін.

3.У яких творах Шевченка звучать автобіографічні мотиви?

У поезіях “Мені тринадцятий минало”, “І виріс я на чужині”, “І золотої й дорогої”, “Лічу в неволі дні і ночі”, “Якби ви знали, паничі”, у повісті “Художник”.

4.Де Шевченко відбував заслання?

В Орській фортеці, в Новопетровському укріпленні.

5.Визначте тему та ідею поеми “Гайдамаки”.

Тема поеми – зображення реальних історичних

подій: повстання українського народу проти польського панування в Україні, відомого в історії під назвою Коліївщина, яке розгорнулося влітку 1768 р.

Ідея твору – звеличення національно-визвольного руху в Україні та його народних героїв – лицарів Коліївщини, засудження жорстокого ставлення влади Польщі та Росії до українського населення Правобережжя.

6.Який твір називається ліро-епічним?

Ліро-епічний твір – це твір, у якому поєднано епос та лірику, до того ж визначальним є епічний сюжет із притаманним йому конфліктом і системою персонажів, а ліричність виявляється через авторське ставлення до зображуваного.

7.Яка подія стала поштовхом до написання поеми “Кавказ” ?

Поштовхом до написання твору стала звістка про загибель друга поета Якова де Бальмена на Кавказі, де. Росія вела загарбницьку війну понад півстоліття.

8.Що в поемі “Сон” відображає сцена “генерального мордобитія”?

9.Кому Т. Шевченко присвятив свою поезію “На панщині пшеницю жала…”?

10.Що таке біблеїзми? З якою метою, на вашу думку, Шевченко використовує їх у поемі “Марія” ?

11.У чому полягає світова велич Т. Шевченка?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Т. ШЕВЧЕНКО