Нелінійне письмо як атрибут літератури постмодернізму (на прикладі творчості Милорада Павича)


“Перший письменник третього тисячоліття”, “Шахерезада XXІ ст.” – такими епітетами характеризують літературні критики творчість сербського письменника Милорада Павича. Твори цього митця чи не найяскравіше втілюють риси постмо­дернізму. їм притаманні критичне ставлення до раціональних засад буття, розу­міння неоднозначності та суперечливості світобудови, деструкція єдності, мно­жинність як головна основа існування. У своїх творах М. Павич відмовляється від лінійного письма, при якому тексти зазвичай незмінні: вони охороняться, ніби музейні експонати, в них не можна змінити жодного слова, переставити місцями глави. Відкидаючи “монопольне право автора на істину”. Павич своїми книгами запрошує читача до співтворчості, для чого широко використовує гру з текстом і читачем. Твори цього письменника, незвичні за структурою, можна читати як традиційним способом – з аркуша, так і на комп’ютері.

Славу письменника першої величини, що відкрив нову главу в історії світової літератури, М. Павичу – відомому спеціалісту з класичної філології – приніс твір “Хозарський словник” (1983). Цей роман-словник, присвячений історії войовни­чого кочового племені, складається з трьох книг: Червоної книги (християнські джерела про хозарське питання), Зеленої книги (ісламські джерела про хозарські питання), Жовтої книги (єврейські джерела


про хозарське питання), – кожна з яких у свою чергу, як будь-який довідник, складається зі словникових статей У вказівках “Як користуватися словником” автор пропонує читачеві користува­тися книгою на власний розсуд: чи то відшукувати потрібне ім’я або слово, чи то читати підряд від початку до кінця. Три книги словника – Жовту, Червону, Зеле­ну – можна читати в будь-якій послідовності, спочатку одну, потім другу, а мож­на читати по діагоналі – порівнюючи статті із різних джерел про одні й ті самі по­дії чи одних і тих самих історичних осіб. Таким чином, автор пропонує величезну кількість можливих комбінацій статей, яку читач обирає сам.

У змісті роману “Пейзаж, намальований чаєм”, який має підзаголовок “Роман для любителів кросвордів” подано вказівки автора “Як читати роман горизонталь­но”, “Як читати роман вертикально”. У цьому творі читач, варіюючи комбінації сег­ментів тексту, має змогу встановлювати нові зв’язки між ними, наповнювати їх но­вим змістом, змінюючи початок і кінець роману, – впливати на долю персонажів.

Роман “Останнє кохання в Константинополі” з підзаголовком “Посібник з во­рожіння” складено з 22 (0-21) глав, що мають назви карт Таро. Цей твір – сво­єрідна романтична інтерпретація карт Таро, де кожна карта стала окремим опо­віданням. Проте з Таро пов’язана не лише назва глав, а й їх послідовність: від того, як ляжуть карти, комплект яких включено до книги, залежить рух сюжету й характер розв’язки. Розкладаючи карти, читач бере безпосередню участь у ство ренні тексту.

Структуру ще одного роману – “Шухляда для письмового приладдя” – ви шачає його назва. Відмикаючи одну за одною шухляди, де зберігається пакунок поштових листівок, пасмо волосся, глиняна люлька, судовий журнал, читач по трапляє в дематеріалізований простір із численними лабіринтами з часом, спря мованим від смерті до переродження. Відтворюючи шлях, пройдений головним героєм, читач приходить до розуміння глибинного смислу роману.

У післямові до збірки оповідань “Російський хорт” Павич говорить, що два оповідання в ньому знаходяться у такому тісному взаємозв’язку, що “на питап ня, поставлене в одному з них, можна одержати відповідь у другому, а прочитані разом вони утворюють третю історію”. Даючи підказку, що одне із оповідань на зивається “Варшавський ріг”, а питання, поставлене в іншому, звучить: “і хтось зараз забирає в мене мої спогади й присвоює їх собі?”, автор пропонує тим, хто побажає, віднайти й об’єднати ці два самостійні оповідання. “Цю двадцяту істо­рію в збірці із дев’ятнадцяти оповідань письменник дарує щасливому досліднико­ві”, – говорить М. Павич.

Важко відмовитися від щедрого дарунку співтворчості, й тому кількість шану вальників цього незвичайного митця весь час неухильно зростає.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Нелінійне письмо як атрибут літератури постмодернізму (на прикладі творчості Милорада Павича)

Categories: Шкільні твори

Links