Розуміння рівноправності та волі особистості

Рівноправність, воля – ці слова стали такими звичними в часи реформувань, що часто не замислюєшся над глибиною цих понять. Переступивши поріг школи, відчуваєш певну самостійність у виборі подальшого життєвого шляху, усвідомлюєш рівноправність у визначенні кардинальних напрямів розвитку країни.

Це не високі слова, а певне усвідомлення своєї значущості у виборі депутатів, які будуть вести за собою п’ятидесятимільйонне населення України. Адже від голосу кожного, активної його позиції залежить доля нашої країни. Ці права дала нам прийнята

у 1996 році Конституція – основний закон держави, який проголосив певні свободи та обов’язки кожного громадянина.

В умовах розбудови незалежної держави новий тип людини формується в процесі активної, послідовної, наполегливої боротьби за здійснення корінних перетворень у нашому суспільстві.

Саме в цей момент непересічного значення набуває вольова сторона діяльності кожної людини. Що ж таке воля? Висловлюючись образно, це ідейність у діяльності. Від того, якими мотивами ми керуємося у своїй поведінці, наскільки ці мотиви віддзеркалюють загальні інтереси, залежить сила волі.

Саме зараз виникає

потреба спрямувати всі зусилля на здобуття високої майстерності у вибраній справі, а метою вольових порухів у цьому напрямку повинно стати почуття благородного служіння Україні.

Бо тільки у творчій праці кожна людина може стати справжньою особистістю з високими моральними якостями, майстром своєї справи – однієї з умов ідейних переконань, що народжують енергію для подолання труднощів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Розуміння рівноправності та волі особистості

Categories: Твори на вільні теми

Links