“Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь” скорочено – літописні оповіді

Поляни жили родами й мали свою землю. Було там три брати й одна сестра Либідь. Кий сидів на горі, де тепер Боричів узвіз, Щек володарював на горі, яка зветься нині Шєкавицею. А Хорив був на третій горі, котра від нього називалася Хоревицею. І збудували вони місто в ім’я старшого брата, і нарекли його Київ. Навкруги міста був великий ліс, у якому водилося багато звірів. “І були мужі мудрі й тямущі”, називалися полянами.
Дехто говорить, що Кий був перевізником через Дніпро, тому й говорили: “На перевіз на Київ”. Але простий перевізник не ходив би до Царгорода. Кий князював у своєму роду й ходив до грецького царя, який зустрічав його з великими почестями.
Коли повертався Кий, то прийшов на Дунай і поставив там невеликий городок – Києвець. Хотів там осісти, але навколишні племена не дали. Повернувся Кий до свого міста, жив там і помер, як і інші його брати та сестра. Після смерті братів став їхній рід князювати у полян, а в древлян, дреговичів, словен, половців та інших племен були свої князі. Руською говорили поляни, древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани,

які потім стали зватися волинянами. Інші ж народи, які платять данину Русі – чудь, меря, весь, мурома, черемиси, мордва, перм, печора, ям, литва, коре – говорять своїми мовами й живуть у краях північних.
Коментар:
Літописна оповідь подає легенду про заснування Києва братами Києм, Щеком та Хоривом і їхньою сестрою Либідь. Автор заперечує проти версії, що назва Київ пішла від перевізника Кия. Як доказ, наводить те, що Кий ходив до грецького царя, і той приймав його з почестями, як знатну людину. Літопис фіксує і те, що племена на Русі говорили однією мовою, а північні племена, які платили їм данину – кожне своєю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


“Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь” скорочено – літописні оповіді

Categories: Скорочені твори

Links