Трагедія України в козацькому літописі Величка

Літописання в Україні мало високий розвиток ще за часів Київської Русі. Розвивався цей вид творчості й пізніше – в козацькі часи.

Найповніше про Хмельниччину, життя українського народу в гой період, його боротьбу за волю і незалежність розповідають літописи Самовидця, Григорія Грабянки та Самійла Величка. Вони і становлять вершину українського літописання XVІІ – ХVІІІ століть.

Найбільшим за обсягом є літопис Самійла Васильовича Величка – канцеляриста Війська Запорозького. Цей твір сприймається як надзвичайно цікава художня

оповідь про національно-визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького і про ті часи, які увійшли в історію під назвою “доба Руїни”.

Нас боляче вражає опис Всличком руїни та спустошення в Україні, яку поляки називали “раєм світу”. Тяжко страждаючи від побаченого, літописець дошукується причин трагедії: розпитує старих і бувалих людей, “через що і через кого спустошено тую нашу землю”, але з різних відповідей ие можемо “достеменно довідатися про падіння й занепад нашої вітчизни”. Тоді Величко заглиблюється в козацькі літописання, студіює універсали, топографічні

описи, інші документи, книги іноземних авторів. Але все цс автор доповнює власними спостереженнями і враженнями.

Велику вину за понівечення рідної землі Величко покладає і на своїх співвітчизників. Він з гіркотою і сумом визнає, що причин трагедії треба шукати і в собі – у притаманній, на його думку, українцям легковірності, нерішучості, безтурботності, в тому, що народ український “мало роздумує про минулі, теперішні й майбутні речі та події. Він завжди схильний і до внутрішньої незгоди поміж себе”. Однак тут же додає: “…але найбільше, як народ мужній та лицарський, схильний він, подібно до своїх давніх скіфо – слов’янських предків, воювати і кров лити за стародавні свої вольності”.

Як бачимо, велика любов до України і тривога за її долю водила пером Самійла Величка. Набагато чіткіше, ніж його попередники, Величко розуміє поняття “народ”. Він не оминає увагою простолюд, хоча повніше показує діяльність саме козацтва і козацької старшини. Україна для Самійла Величка “матка наша”, “милая отчизна”, “отчизна наша Українськая”.

Протягом століть літопис Величка, розповідаючи і про трагедію України XVІІ століття, і про славних її лицарів, беріг історичну пам’ять нашого народу. Він і сьогодні кличе нас до згоди і єднання заради щасливого майбутнього України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Трагедія України в козацькому літописі Величка

Categories: Твори з української літератури

Links