Повість Вольтера “Простак”, зміст її назви, ідейний і художній зміст

І. Філософська повість як жанр і її творець Вольтер. (Це одночасно і есе, і пам­флет, які відповідають на головні запитання життя. Франсуа-Марі Аруе –

Вольтер, автор “Задига”, “Кандида” та “Простака”.)

ІІ. “Простак” і теорія “природної людини” Жан-Жака Руссо.

1. Герой “Простака” – Гурон. (Дитя природи у цивілізованому світі. Цивілі­зований світ очима дикуна.)

2. Полеміка про право на вільне віросповідання. (Думки мадемуазель де Сент-Ів про правильність католицької віри. Думки Гурона про право лю­дини

на будь-яку віру.) “

3. Гурон і звичаї цивілізованого світу. (Незрозумілі традиції Гурон викри­ває їх буквальним виконанням: намагання хреститися у річці, нерозуміння шлюбних договорів, які він сприймає як недовіру і доходить висновку, що європейці – безчесні люди.)

4. Тема розбіжності між релігійними конфесіями. (Католики і гугеноти. Не­розуміння причин ворожнечі між ними і висновок про те, що релігія не може зробити людину щасливою.)

5. Думки Гурона про кохання і суспільство. (Наречена гине заради врятуван – ня Гурона. Суспільство клопочеться про дотримання етикету, а не збере­ження кохання.)

6.

Гурон і влада. (Перебування Гурона у Версалі. Викриття державного бюро­кратизму.)

ІІІ. Вольтер – наш сучасник. (Зло не у цивілізації чи культурі, не в науці чи мис­тецтві. Зло криється в аморальному устрої суспільства, у відсутності мораль­них принципів у людей.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Повість Вольтера “Простак”, зміст її назви, ідейний і художній зміст