Патріотичні мотиви в ліриці В. Сосюри

Основні мотиви лірики В. Сосюри. Творчість Володимира Сосюри різнома-

Нітна за тематикою. Це інтимна, пейзажна лірика. Але одним із провідних мотивів його Творчості є тема Батьківщини, патріотизму, зв’язку людини зі своєю землею та народом.

Закликаючи читача відчути любов до своєї країни, В. Сосюра підкреслює, що зв’язок з Батьківщиною є важливим, та навіть не просто важливим, а й одним з головних чинників внутрішньої гармонії людини, оскільки національна самоідентифікація, єдність з родом та нацією за своїм значенням рівнозначні

будь-чому іншому в житті людини. “…Як сонце любіть…”, – пише поет, отже, за значенням у житті людини країна, нація рівна із тим значеням, яке має сонце для землі.

“…І вічні ми будемо з нею”. Кожна людина прагне залишити слід по собі. Кажуть, людина вічна у своїх дітях. Також кажуть, що людина вічна, доки хоча б одна жива душа пам’ятає про неї. За всіх часів люди прагнули безсмертя. В. Сосюра бачить свій шлях до безсмертя в ототожненні власної долі з долею народу, адже увійшовши у безперервний ланцюг поколінь, людина залишається жити вічно як часточка минувшини свого народу, як ланка у процесі

передачі пам’яті роду, як частина рідної землі.

Поезії В. Сосюри не тільки довершені за формою, а й мають глибокий повчальний зміст. Поезія “Любіть Україну” має виразний патріотичний пафос, проте вона зовсім не сприймається як твір-повчання, як моралізаторство. Завдяки великому таланту поета його рядки пробуджують у читачах щиру любов до України. Зміст, закладений у підтексті цього твору, розповідає нам про значення зв’язку зі своїм народом та своєю країною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Патріотичні мотиви в ліриці В. Сосюри