Образи різночинців у романі И. С. Тургенєва “Батьки й Діти” і в романі Н. Г. Чернишевського “Що робити?”

И. С. Тургенєв і Н. Г. Чернишевський письменники другої половини XIX століття. Обоє автора займалися обществен-але-політичною діяльністю, були співробітниками журналів “Сучасник” і “Вітчизняні записки”. Н. Г. Чернишевський був ідейним вождем, листи-кому кріпосного права. У своїх добутках писате-чи виступили за звільнення народу

Головним героя-мі цих двох романів є Е. Базарів і Рахметов – революціонери-різночинці. Потрібно відзначити, що один з них виходить із дворянської сім’ї – це Рахме-Тов, що заради своїх принципів продає

отримані-ное спадщина й повністю присвячує себе достиже-нию великої, на його думку, меті. Рахметов не міг і не хотів миритися з відсутністю звички до праці й з обмеженістю інтересів дворян. Він повністю присвятив себе російському народу. Герой постійно разви-вал свою силу, навантажував тіло фізичними упражнени-ями: колов дрова, спав на цвяхах, тому що знав, що для досягнення своєї мети йому доведеться винести чимало випробувань

Близькість його до народу так само підкреслює прізвисько Никитушки Лемов. дароване йому російськими людьми. Володіючи-Величезною мужністю, Рахметов отка-зывается від любові

й щастя, тому що знає, що його при-звання в іншому – він хоче бачити народ щасливим і вільним

Євгеній Базарів у чомусь схожий на революціонера Рахметова. Але другий герой не так сильно любить русявий-ский народ. У романі “Батьки й діти” П. П. Кірсанов про-виняет Базарова в поганім ставленні клюдям.

На що нігіліст відповідає: “А що ж, коли він заслуговує пре-зору”. Євгеній уважає російських людей темними, з обмеженим інтелектом, але він виступає за рево-люцию, що повинна змусити дворян трудитися й знищити кріпосне право. Потрібно відзначити, що Базарів також відмовляється від любові, як і Рахметов, він взагалі заперечує які-небудь почуття, називаючи все це “романтизмом” – “дурницею”. Рахметов і Базарів дуже утворені люди. Евге-Ний прослухав курс медичних наук, що привчило його довіряти тільки своєму досвіду

И Рахметов також студент-медик, він багато читає й розвиває свій розум-ственный кругозір. Люди такої породи повністю по-свящают себе досягненню своїх принципів, які є для них метою історичної важливості. И. С. Тургенєв і Н. Г. Чернишевський показали людей, які вели Росію до великого й світлого майбутнього, вони повні сили – всіма гідними якостями. Ба-Зарів і Рахметов – це нове покоління, виразники прогресивних ідей і думок,, що виступають проти пригнобленого народу. Недарма Тургенєв писав, що: “в оремо молодому поколінні вся паша надія”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Образи різночинців у романі И. С. Тургенєва “Батьки й Діти” і в романі Н. Г. Чернишевського “Що робити?”