Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму)

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 клас

II семестр

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 66

Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму)

Мета: допомогти учням пригадати, узагальнити й систематизувати відомості про літературу цих епох, скласти загальне враження; розвивати навички узагальнення й систематизації навчального матеріалу, висловлення своїх думок і вражень про твір мистецтва; виховувати повагу до духовних надбань людства, зокрема в літературі.

Обладнання:

“портретна галерея” письменників цих епох, книжкова виставка, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. XVII ст. – складний і бурхливий період у розвитку суспільного життя, художнього пізнання дійсності. Роблять відкриття Галілей, Ньютон, Декарт, Кеплер та ін. На зміну Ренесансу в європейській культурі приходять бароко і класицизм. Ці художні напрями тісно пов’язані з Відродженням, виросли на його грунті, але разом із тим стали наслідком розчарування в історичному оптимізмі ренесансних

гуманістів. На перший план висувається зображення внутрішніх протиріч людини, конфлікту між високими ідеалами й дійсністю, між почуттям і обов’язком людини. Література бароко намагається справити враження на читача. Життя зображується як сон, ілюзія, сповнені загадкових символів та алегорій. На відміну від бароко, новий художній напрям – класицизм – свідомо прагнув точно, зрозуміло, без зайвих прикрас сформулювати думку, яка втілюється в простій, прозорій будові твору. Складні явища дійсності не поєднуються, як у бароко, а розділяються за жанрами: для трагічного, високого – одні жанри, герої, теми, художні засоби; для комічного, низького – зовсім інші.

Але літературне життя важко підкорити якійсь схемі. Нові часи – а це XVIII століття – висувають нові проблеми й, відповідно, ставлять нові завдання. Цей час увійшов в історію людства як вік Просвітництва. Головними стали такі поняття: Розум, Природа, Знання. Це й наштовхнуло на ідею видання французької “Енциклопедії”, спричинило появу журналістики. А “Пригоди Робінзона Круза” Д. Дефо, “Мандри Гулівера” Дж. Свіфта, “Страждання молодого Вертера” Гете вірою в можливості людини навіть випередили теоретичні висновки просвітницької філософії.

На зміну бароко прийшов стиль рококо, суттєвих змін зазнав класицизм, виникли сентименталізм, просвітницький реалізм. Події Французької буржуазної революції змусили просвітителів критично переосмислити свої погляди, адже кривавий терор революції зовсім не був схожий на обіцяне ними “царство розуму”. У художній літературі внаслідок такого переосмислення виник романтизм. Нашим завданням на уроці й буде пригадати, як усе це втілилося в конкретних художніх творах.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Заслуховування усних творів “Найяскравіші для мене сторінки літератури доби античності, Середньовіччя й Відродження”.

IV. Систематизація й узагальнення вивченого про здобутки літератури XVII, XVIII ст., доби романтизму (XIX ст.)

1. Виконання завдань

Поєднайте письменників з назвами їхніх творів.

1) П. Кальдерон

А) “Міщанин-шляхтич”

2) Ж. Б. Мольєр

Б) “Простак”

3) Вольтер

В) “Життя – це сон”

4) Й. В. Гете

Г) “Крихітка Цахес…”

5) Й. К. Ф. Шиллер

Д) “Фауст”

6) Е. Т. А. Гофман

Ж) “Вільгельм Телль”

Для довідок: 1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – д; 5 – ж; 6 – г.

Визначте твір та автора твору, з якого герой.

– Сехісмундо – (“Життя – це сон” П. Кальдерона).

– Журден – (“Міщанин-шляхтич” Ж. Б. Мольєра).

– Гурон, Гордон, мадемуазель де Сент-Ів – (“Простак” Вольтера).

– Маргарита, Мефістофель – (“Фауст” Й. В. Гете).

– Геслер – (“Вільгельм Телль” Ф. Шиллера).

– Балтазар – (“Крихітка Цахес…” Е. Т. А. Гофмана).

– Мазепа – (“Мазепа” Дж. Байрона).

Укажіть літературний стиль, напрям за найхарактернішими ознаками:

А) Пишна, навіть надмірна метафоричність (кінь – гіппогриф ярий, безлуска риба і безкрилий птах). (Бароко)

Б) Перебільшена сила бажання героїв, прагнення виховати читача (“не будьте такими, як оцей…”), “промовляючи” прізвища, імена. (Класицизм)

В) Раціоналізм; головні герої – не люди, а філософські ідеї; ідея “природної людини”. (Просвітництво)

Г) Заперечення раціоналізму, культ почуттів людини; увага до особистості, її індивідуальних рис; неприйняття буденності та звеличення “життя духу”; провідні мотиви самотності, світової скорботи (національної туги), бунту, нескореності; історизм творів і захоплення фольклором (Романтизм).

2. Милуємося художнім словом: виразне читання за особами (або постановка інсценівки) уривка з комедії Ж. Б. Мольєра “Міщанин-шляхтич”. Обмін враженнями про твір, його зв’язок з українською літературою пізніших часів (“Мартин Боруля” І. Карпенка-Карого)

3. Характеристика образу Фауста з однойменної трагедії Й. В. Гете

4. Коментування висловлювань із трагедії

1) “Я – тої сили часть, // Що робить лиш добро, бажаючи лиш злого”

2) “Зупинися, мить!”

5. Заповнення анкети головного героя твору Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер”

Ім’я

Цахес Ціннобер

Вік

Від дворічного віку до загибелі

Батьки

Бідні селяни, з життя яких не вибували нещастя; мати – пані Ліза

Покровителька

Фея панна фон Рожа-Гожа

Опікун

Пастор

Зовнішність

Потворна, але після втручання феї цього ніхто не помічає

Чиї таланти й досягнення він забрав

Поета Бальтазара, скрипаля Сбіока, співачки Брагаді, референдарія Пульхера та ін.

Посада

Перший міністр держави

Нагороди

Кавалер ордена Зелено-плямистого Тигра з двадцятьма гудзиками

Риси характеру

Пихатий, нахабний, славолюбний, безсоромний, привласнює чуже тощо

Засоби творення

Іронія, сатира, гротеск, фантастика в поєднанні з буденним

6. Виразне читання віршів Г. Гейне, Дж. Н. Г. Байрона, А. Міцкевича (за вибором), висловлення своїх уподобань

7. Характеристика “байронічного героя”, романтичного героя, характерного для доби романтизму, з наведенням прикладів

(Самотній, нескорений, вільнолюбний бунтар зі страдницькою душею; це ліричні герої поезії Гейне, Байрона, Міцкевича, Лермонтова; Мазепа з однойменної поеми Байрона; романтичні герої Печорін із роману Лермонтова “Герой нашого часу”, частково Онєгін із роману Пушкіна “Євгеній Онєгін”, частково герої творів Гоголя.)

8. Коментар-підсумок учителя

V. Домашнє завдання

Давати характеристику доби, провідних літературних напрямів і течій ХVІІ-ХVІІІ ст., наводити приклади.

Індивідуальне завдання: підготувати розповідь про літературний твір, що справив найсильніше враження. Виразно читати уривки із прозових творів, віршів.

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте речення.

– Найбільш яскраве враження справив на мене твір цього періоду…, тому що…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму)