Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 клас

II семестр

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 65

Тема. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження

Мета: повторити, узагальнити та систематизувати відомості про найвидатніші явища світової літератури цих епох; розвивати пам’ять, аналітичне мислення, уміння визначати характерні ознаки літератур певних періодів та висловлювати судження про них; виховувати любов до літератури, повагу до духовних надбань людства.

Обладнання:

“портретна галерея” письменників античності, Середньовіччя та Відродження, книжкова виставка, схеми, таблиці, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. “Серед найрізноманітнішого приладдя, потрібного людині для життя, книжка – найдивовижніше. Решта є, сказати б, продовженням органів її тіла. Мікроскоп і телескоп є певною мірою продовженням функції ока, телефон – голосу; орало і меч – це своєрідне продовження руки. Книжка ж – це дещо відмінне: вона виступає як продовження

людської уяви та пам’яті”,- писав відомий аргентинський письменник, один із основоположників постмодернізму, Хорхе Луїс Борхес. Про книгу найдавніших часів та її творців поговоримо сьогодні на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Узагальнення та систематизація вивченого у 8 класі матеріалу

1. Літературний диктант

(Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1) Назвіть три найдавніші книги, у яких закладені основи релігійних віровчень і які є моральними кодексами народів, що їх створили, джерелом натхнення для багатьох митців наступних поколінь. (Веди, Біблія, Коран)

2) Вихідною основою європейських літератур є… (антична література).

3) Автор “Іліади” та “Одіссеї”. (Гомер)

4) Осуд війни та її жорстокості, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація її героїзму та подвигу – це основні думки… (поеми “Іліада”).

5) В “Одіссеї” поєднуються елементи (пригодницькі, казкові й побутові).

6) Найвідоміша давньогрецька поетеса. (Сапфо)

7) Автор трагедії “Прометей закутий”. (Есхіл)

8) Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідної настанови й основного пафосу, присутні в поемі… (“Енеїда” Вергілія).

9) Найвідоміший твір римського поета Овідія Назона… (“Метаморфози”).

10) Кого чи що оспівує Вільям Вордсворт у сонеті “До прекрасного”? (Мистецтво)

11) Що є джерелом сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури? (Міфи)

12) Що лежить в основі тематики й проблематики античної літератури? (Оспівування людини і її життя).

2. Взаємоперевірка під керівництвом учителя (у парах) Коментар учителя

3. Бесіда

Пригадайте, які крилаті вислови в нашій мові пов’язані з античністю. (Авгієві стайні; сізіфова праця; яблуко розбрату; троянський кінь; що дозволено Юпітеру, не дозволено бику; людина є мірилом усіх речей; Платон мені друг, але істина дорожча; часи змінюються, і ми змінюємося разом із ними тощо)

4. Складання таблиці “Світогляд людей часів Середньовіччя”

Світогляд людей часів Середньовіччя

Бог

Апостоли, ангели

Папа, кардинали, служителі, церкви

Миряни: королі, царі, наближені до них, прості люди

Тварини

Рослини

Земля

Сатана

5. Слово вчителя

– У середні віки виникли п’ять нових культурних зон – близькосхідна, індійська, східно-азіатська, візантійська, західноєвропейська, що відповідають п’ятьом регіонам – спадкоємцям давніх культурних традицій.

У цей час деякі народи пережили “золотий вік” своєї літератури.

Допишіть у таблиці приклади найвидатніших представників цих літератур, їхні найвідоміші твори.

(Таблиця має завершений вигляд. Для учнів її презентують з пустою другою колонкою.)

Література

Автори, твори

Арабсько-іранська (персько-таджицька)

Рудакі, Фірдоусі, Нізамі, Сааді, Гафіз; касиди, газелі, рубаї

Японська

Мацуо Басьо, хоку (пізнє Середньовіччя)

Китайська

Лі Бо, Ду Фу – поезії

Провансу

Джауфре Рюдель, Бертран де Борн; ваганти, трубадури; канцона, сирвента

Київської Русі

“Слово про похід Ігорів”

6. Коментування рядків поезій середньовічних поетів

1) Цьому хисткому світу не радій:

Він тільки дурить, хитрий лицедій.

Добро його за казочку вважай,

А зло його витримувати вмій.

(Рудакі, пер. В. Мисика)

2) Всі таємниці пильно зберігай,

Щоб не дізнався нелюд і шахрай.

І зваж: як з іншими ти поведешся,

Того від інших і собі чекай.

(Омар Хайям, пер. В. Мисика)

3) Собака більшої достойний шани,

Ніж той, хто ближньому кує кайдани.

(Гафіз, пер. А. Кримського)

4) Хоч Гафіз – неначе вбогий, але ти йому не вір:

В нього груди – повні скарбів, він з кохання багатир.

(Гафіз, пер. А. Кримського)

[в іншому перекладі: “На душі – скарбниця щастя, я з кохання наче цар”. – Авт.]

5) Я щастя у житті зустрів

В моїм коханні оддалік.

(Дж. Рюдель, пер. М. Терещенка)

6) Складу тому свій кращий спів,

Хто йде вперед на ворогів!

(Б. де Борн, пер. М. Терещенка)

7) Хай же душу веселить

Молодість грайлива!

(З вагантів, пер. М. Борецького)

7. “Розшифруйте” малюнок

(У рицарській поезії, яку представляв Б. де Борн, підносився культ Чарівної Дами з формулою “кохання оддалік”.)

8. Виконання студентського гімну “Гаудеамус” та пісні про бідного студента

9. Стисле повідомлення учня про шедевр французького героїчного епосу – “Пісню про Роланда”, пам’ятку X-XI ст. (Девіз Роланда: “Як ждать безчестя, краще смерть тепер!”)

Учитель. Ще однією яскравою сторінкою літератури Середньовіччя є героїчний епос. Створювався він в епоху племінних міжусобиць, у період становлення державності та боротьби з чужоземцями. Темою його були історія народу, боротьба за народну єдність. Головний герой усіх народних епосів – воїн-богатир (Ілля Муромець, козак Голота, Роланд, Давид Сасунський, Рустам, Сід та ін.)

10. Евристична бесіда

Учитель. “Данте є поетичним вінцем та увічненням того, що ми називаємо середніми віками. Уся культура, усі вірування, усі муки і надії тих часів знайшли вираз у його поемі”, – писав І. Франко.

Про яку поему йдеться? (“Божественна комедія”)

Кому присвячені більшість віршів Данте, поема, хто є Дамою його серця? (Беатріче)

Які проблеми порушено в поемі “Божественна комедія”? (Філософські, богословські, політичні, моральні)

Чому заклик Данте “Возлюбіть світло знання!” звучить викликом Середньовіччю? (Бо основний заклик Середньовіччя – возлюбити Бога.)

Яка форма вірша поеми? (Терцина)

На скільки частин поділяється поема? Назвіть ці частини. (Три: “Пекло”, “Чистилище”, Рай”)

Який поширений прийом використав Данте у творі? (Мандрівку в загробному світі як шлях людини, суспільства до морального вдосконалення)

Хто головні герої поеми? (Сам поет, Вергілій і Беатріче)

Які особливості мови поеми, у чому новизна твору стосовно неї? (Написана живою італійською мовою, а не латиною – поширеною тоді літературною мовою.)

11. Раннє, високе і пізнє Відродження в літературі: запис головних ознак епохи

Великі наукові та географічні відкриття;

Створення національних держав, розвиток світової торгівлі;

Формування літературних мов нації;

Відродження античної спадщини;

Виникнення нової свідомості – гуманізму;

Ідеал людини – усебічно розвинена особистість;

У центрі уваги літератури й мистецтва – людина, її внутрішній світ (в античності – людина і її зовнішній світ).

12. Літературна гра “Хто останній назве найвідоміших митців доби Відродження?”

Згадайте!

Дописавши літери, згадаєте переклад назви поетичної збірки Ф. Петрарки “Канцоньєре”.

(“Книга пісень”)

13. Насолоджуємося поезією: виразне читання напам’ять сонетів Петрарки 61, 132, 162, 267 (або інших на вибір)

14. Визначення ознак сонета

(Ліричний вірш, що складається з 14 рядків п’ятистопного чи шестистопного ямба; 2 чотиривірші, 2 тривірші. За змістом – теза, антитеза, усунення протиріччя, примирення (поєднання).)

15. Дж. Боккаччо та його твір “Декамерон”; жанр новели у його творчості

16. Образ Дон Кіхота – “вічний образ” художньої літератури

17. В. Шекспір і його творчість

18. Виразне читання сонетів В. Шекспіра 121,130 (або інших на вибір)

19. Міні-огляд “Вічні образи у творчості В. Шекспіра”

(Ромео і Джульєтта, Гамлет)

IV. Домашнє завдання

Повторити основні відомості про вивчені епохи.

Підготувати усний твір “Найяскравіші для мене сторінки доби античності, Середньовіччя й Відродження”.

Підготувати виразне читання віршів, інсценівку.

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте речення:

– Найяскравішим для мене був спогад про ознайомлення на уроках літератури з…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження