М. КРОПИВНИЦЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ГЛИТАЙ, АБО Ж ПАВУК”

Варіант 1

1. Народився М. Кропивницький у селі Бежбайраках 10 травня 1840 році…

А На Уманщині.

Б Черкащині.

В Сумщині.

Г Херсонщині.

2. Дитинство Марка Лукича було нелегким через:

А Непорозуміння з товаришами по навчанню.

Б Відсутність матеріального забезпечення.

В Незгоди в сім’ї.

Г Революційні події.

3. Формуванню демократичних поглядів М. Кропивницького спри­яло його перебування…

А У Києві.

Б Бобринцях.

В Харкові.

Г Ужгороді.

4. Першою п’єсою М. Кропивницького вважається…

А

“Олеся”.

Б “Де зерно, там і полова”.

В “Микита Старостенко, або Незчуєшся як лихо спобі­жить”.

Г “Доки сонце зайде, роса очі виїсть”.

5. На протест проти висловлювання царату, що української мови “нема й бути не може” М. Кропивницький написав барвистою народною мовою…

А “Пошились у дурні”.

Б “Дай серцеві волю, заведе в неволю”.

В “Олеся”.

Г “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”.

6 Яке прислів’я згадується утворі “Глитай, або ж Павук” М. Кропивницького?

А “Все добро переймай, а зла уникай”.

Б “Шануй батька і неньку,

буде тобі скрізь гладенько”.

В “Яке сім’ячко, таке й зіллячко”.

Г “Не лізь попереду батька в пекло”.

7. У п’єсі “Невільник” М. Кропивницький, як композитор, поклав на музику пісню…

А “Віють вітри, віють буйні”.

Б “Стоїть явір над водою, на воду схилився”.

В “Ревуть, стогнуть гори-хвилі”.

Г “Червона калино, чого в лузі гнешся?”

8. Драму “Глитай, або ж Павук” М. Кропивницький створив…

А У 1880р.

Б 1882р.

В 1889р.

Г 1887р.

9. У драмі “Глитай, або ж Павук” М. Кропивницький зображує…

А Соціальне розшарування – пролетаризацію бідноти і зба­гачення куркульства.

Б Події часів боротьби українського народу з турецькими завойовниками.

В Любовні сцени – одруження бідного парубка з коханою дівчиною, до якої залицяється багатій.

Г Життя народу напередодні революції 1905-1907 pp.

10. Драма “Глитай, або ж Павук” М. Кропивницького має таку кількість дій…

А Сім.

Б Три.

В П’ять.

Г Чотири.

11. Кого стосується висловлювання з твору “Глитай, або ж Павук” М. Кропивницького: “Перед людьми вдаєте з себе святого та бо­жого, а наодинці – бісова рідня”?

А Йосипа Степановича Бичка.

Б Івана Павловича.

В Юдка.

Г Мартина Хандолю.

12. Велике значення у розвитку естетичних поглядів М. Кропивницького мали традиції реалістичної російської драми, зокрема творчість…

А О. Островського.

Б М. Гоголя.

В А. Чехова.

Г М. Горького.

Варіант 2

1. М. Кропивницький походить з родини…

А Учителя.

Б Управителя поміщицького маєтку.

В Чиновника-канцеляриста.

Г Коваля.

2. М. Кропивницький захопився театром і почав виступати в аматорських виставах під час:

А Роботи на Харківщині.

Б Знайомства з М. Лисенком.

В Канікул та народних свят.

Г Навчання в університеті.

3. Письменницька діяльність М. Кропивницького починається…

А 3 1859р.

Б 1863р.

В 1869р.

Г 1836р.

4. Переробивши першу власну п’єсу, М. Кропивницький назвав її…

А “Де зерно, там і полова”.

Б “Пошились у дурні”.

В “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”.

Г “Дай серцеві волю, заведе в неволю”.

5. М. Кропивницький діяв у літературі як представник…

А Лібералізму.

Б Різночинської інтелігенції.

В Критичного реалізму.

Г Демократизму.

6. Як життєва доля М. Кропивницького пов’язана з Харківщиною?

А Саме тут він відпочивав, подорожуючи по історичних місцях.

Б Написав свій перший твір.

В Будучи студентом, навчався в університеті.

Г Прожив останні роки свого життя.

7. Закінчіть висловлювання М. Кропивницького: “За п’ять років переграв я… ролей”.

А Сімдесят дві.

Б Сто.

В Триста.

Г П’ятсот.

8. За жанровою спрямованістю твір М. Кропивницького “Глитай, або ж Павук” є драмою…

А Соціально-психологічною.

Б Побутово-етнографічною.

В Філософської.

Г Соціально-побутовою.

9. Кого у творі М. Кропивницького “Глитай, або ж Павук” названо Павуком?

А Йосипа Степановича Бичка.

Б Мартина Хандолю.

В Андрія Кугута.

Г Юдка.

10. Події, відтворені у драмі “Глитай, або ж Павук” М. Кропивницького, відбуваються…

А На Харківщині.

Б Миколаївщині.

В Сумщині.

Г Херсонщині.

11. Чому Бичок (М. Кропивницький “Глитай, або ж Павук”) намагається зробити все, щоб Андрій Кугут покинув село?

А Щоб позбавитися бунтаря.

Б Скористатися його спадщиною.

В Позбутися конкурента-куркуля.

Г Одружитися на Олені.

12. Пісня, яку виконував гурт парубків у творі “Глитай, або ж Па­вук” М. Кропивницького…

А “Дуб”.

Б “Ой на горі два дубки”.

В “Ревуть, стогнуть гори-хвилі”.

Г “Дивлюсь я на небо”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


М. КРОПИВНИЦЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ГЛИТАЙ, АБО Ж ПАВУК”

Categories: Твори до ЗНО

Links