Короткий огляд творчості Франца Кафки

Символом невиліковно кризового стану може служити творчість Франца Кафки (1883-1924). Свої твори (романи “Процес”, “Замок”, “Америка”, оповідання) Кафка створював у період з 1911 по 1922 рік. Він, безсумнівно, відштовхувався від сучасного йому буржуазного суспільства, бачив і зображував його зловісним, протиприродним і антиестетичні. Таким воно і було насправді – у творчості Кафки закладений критицизм великої сили. Однак властивості суспільства буржуазного Кафка поширив на людське суспільство взагалі, абсолютизував і майже обожнив

злу силу капіталістичної бюрократії. У романі “Замок” абсурдна сутність життя виходить на поверхню, деформуючи світ. Реальне і нереальне змішуються і міцно зростаються, створюючи зовсім особливу тканину творів Кафки.

Взаємовідносини суспільства і людини, при яких суспільство виявляється ворожим людині, а людина пригнічується соціальною системою, будучи безсилим у сфері суспільної практики, оберігає від її дотику своє “я”, – такі взаємини в роки післявоєнної кризи проявилися особливо гостро. Кафка з великою трагічною силою висловив, розлад суспільства і індивідуума один з головних ознак буржуазної

сучасності. Але тема бунтарства зневірених, яка починається ще в Рембо, знайшла у творах Кафки односторонню реалізацію: залишилося лише одне відчай і вже немає опору.

Творчість Франца Кафки, спочатку зовсім невідоме, надалі ставало все більш популярним. Письменник опинився провісником сучасного песимістичного світосприйняття, то поєднує пильну споглядання світу буденних речей, що оточують людину, з почуттям спустошеності, абсурдності існування, то намагається висловити безпосередню, чисто індивідуальну, “утробну” реакцію свого “я”, в якій співіснують і бунт, і примирення. Бунтарський аспект трагічної лінії в сучасній літературі був з особливою силою виражений в ті ж роки, коли писав Кафка, близьким йому мистецтвом німецьких експресіоністів. Експресіонізм в цілому дуже складний; складність його визначається перш за все тим, що він опинився на історичному переломі. Виник експресіонізм ще до першої, світової війни – як течія, споріднене кубізму, футуризму, абстракціонізму, а потім зазнав істотну еволюцію. Межі між цими майже одночасно виникли на початку XX століття течіями нерідко вловимі насилу, особливо в живопису.

Експресіонізм – не експресія сама по собі, не тільки лише виразність (експресія, підкреслена виразність можуть бути ознаками і реалістичного, і будь-якого іншого твору), але художній метод, заснований насамперед на самовираженні як головній меті, на вираженні самодостатнього духовного начала, вираженні абсолютизованої індивідуалізму. Незаперечна заслуга експресіонізму воінственнное висування на передній план людини, його внутрішнього світу в пору, коли людині загрожувало знищення у кровопролитних війнах і під пресом капіталістичного виробництва.

Щоправда, самі по собі експресіоністичні заклики були досить невизначеними, щоб захопити дуже різних письменників – від естетів, яких залучали чисто мальовничі, пластичні можливості експресіонізму, від містиків, які “дух” експресіонізму іменували “духом святим”, до тих схвильованих долями світу письменників, які пристрасно і відчайдушно висловлювали своє обурення, своє занепокоєння. Таких ставало все більше, особливо в Німеччині під час війни, голоду, під час небаченого загострення суспільних протиріч. Експресіонізм перетворювався на “мистецтво крику”, у мистецтво, що зафіксувало і жах, і розпач, і бунт, безпосередньо який висловив емоційну реакцію на страшні події реальної дійсності. Факти настійно вторгалися в мистецтво, відсуваючи панівне в експресіонізмі самодостатнє духовне начало, вносячи в нього соціальну конкретність, соціально уточнюючи зміст бунтарства – в рамках експресіонізму на передній, план виходив так званий лівий експресіонізм, близький романтичному бунтарства.

Показово переміщення акцентів і в тій лінії модерністського мистецтва, яка пов’язує виник в 20-і роки сюрреалізм до передвоєнних авангардистами. Сюрреалізм кинувся в сферу “надреалиюго” (надреальність), підсвідомого і в область “чудес”, “мрій”. У першому “Маніфесті сюрреалізму” (1924) голова групи Андре Бретон писав: “… ми назвали” сюрреалізмом “новий спосіб вираження”. Ось чому в цьому “Маніфесті” (як і в інших заявах сюрреалістів) чільне місце займають саме “рецепти вираження”, рекомендації “як бути сюрреалістом”. Талант і. розум рекомендувалося відкласти в сторону – треба Стейє сюрреалістичним “медіумом”, простим “реєструючим апаратом”: “Досягніть максимально пасивного стану… Відволікайтеся від ваших талантів… Швидко запишіть фразу без заданої мети й не перечитуйте написане…” – і т. д.

Своє завдання сюрреалісти вбачали у тому, щоб “перемістити кордону так званої реальності”. Реальність для “надреалі-стів”-перш за все витлумачену Фрейдом світ підсвідомого, прихованих інстинктів, неясних поривів, хворобливих відчуттів. Людино в їх розумінні – вмістилище цієї “надреальні”, в якій зливаються реальне і вигадане, минуле і сьогодення. Вона проявляється в “мріях”, в галюцинації, у хворобливому або сонному стані, коли засмучений або спить розум – головний супротивник сюрреалістів.

Художня аналогія цієї початкової, “нерозумної” сутності – “автоматичне письмо”, безпосереднє виявлення і автоматична фіксація підсвідомого потоку. Головне для художника, на переконання сюрреалістів, – вимкнути розум і волю, перетворити себе на пасивне знаряддя інстинктів, в апарат, що реєструє “безпосередню життя”. Бретон визначав сюрреалізм як “якийсь психічний автоматизм, відповідний станом мрії, провидіння” (для Аполлінера сюрреалізм – “автоматизм”, завдяки яким сутність виражається “поза контролем розуму, поза турботи про яку б то не було естетичної чи моральної мети”).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Короткий огляд творчості Франца Кафки

Categories: Скорочені твори

Links