ДО МЕЛЬПОМЕНИ – Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н. е.)

Звів я пам’ятник свій. Довше, ніж мідь дзвінка,

Вищий од пірамід царських, простоїть він.

Дощ його не роз’їсть, не сколихне взимі,

Впавши в лють, Аквілон2; низка років стрімких –

Часу біг коловий – в прах не зітре його.

Смерті весь не скорюсь: не западе в імлу

Частка краща моя. Поміж потомками

Буду в славі цвісти, поки з Веста́лкою

Йтиме понтифік-жрець до Капітолію3.

Там, де Авфі́д4 бурлить, де рільникам колись

Дави5 за владаря був серед полів сухих, –

Будуть знати, що я – славний з убогого –

Вперше

скласти зумів по-італійському6 Еолійські пісні7.

Горда по праву будь,

Мельпомено, й звінчай, мило всміхаючись,

Лавром сонячних Дельф8нині й моє чоло.

1 Мельпоме́на – в часи Сапфо була музою (богинею) пісень.

2 Аквілон – північний вітер.

3 Понти́фік – головний жрець, який щороку зі старшою жрицею (весталкою) підіймався на Капітолійський пагорб до храму бога Юпітера, щоб помолитися за благоденство Риму.

4 Авфі́д – річка на батьківщині Горація (південь Апеннінського півострова).

5 Давн – міфічний цар, який начебто правив на батьківщині Горація.

6 Мається на увазі

латинською мовою.

7 Еолі́йські – мається на увазі грецькі (Еолія – історична область Греції).

8 Де́льфи – давньогрецьке місто на схилах гори Парнас. В античні часи славилися своїм храмом на честь Аполлона – бога мистецтв і покровителя муз.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ОДА

Ода – вірш хвалебного змісту, в якому уславлюються видатні діячі та події. В перекладі з грецької ода означає пісня.

Початково ода існувала як хоровий твір, який виконувався з музичним супроводом. Тематика од могла бути найрізноманітнішою. З часом ода набула урочистого звучання, піднесеного настрою і присвячувалася богам, правителям, полководцям, спортсменам і навіть явищам природи.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Готуємося до роботи з твором

1. Розкажіть, ким Квінт Горацій Флакк був за походженням.

2. Що вам відомо про вплив грецької культури на формування світогляду Горація?

3. Як політичні події в житті Риму позначилися на долі молодого поета?

4. Розкажіть про особливості ранньої творчості Горація.

5. Яку роль у житті Горація відіграли Вергілій і Меценат?

6. Як змінилося світобачення поета після знайомства з Октавіаном?

7. Розкажіть про особливості зрілого періоду творчості Горація. Коротко схарактеризуйте оди Горація.

Працюємо над текстами творів

8. Виразно прочитайте оду “До Мельпоме́ни”.

9. Як у цьому вірші поет вирішує для себе філософську проблему смерті і безсмертя?

10. Прокоментуйте рядки: “Смерті весь не скорюсь: не западе в імлу частка краща моя”.

11. На вашу думку, поезії “До Мельпомени” властиве відчуття приреченості чи оптимістичний настрій? Відповідь обгрунтуйте.

12. Поміркуйте, що розуміє поет під образом пам’ятника. У чому полягає алегоричний зміст цього твору?

13. Поясніть, як пов’язані з біографією Горація слова “я – славний з убогого”.

14. Прокоментуйте рядки “я… вперше скласти зумів по-італійському еолійські пісні”.

15. Чому в поезії згадуються Мельпомена і Аполлон?

16. Що у творі свідчить про усвідомлення поетом надзвичайного значення власної творчості?

17. Який давній обряд згадується в останніх рядках вірша “До Мельпомени”?

Узагальнюємо і підсумовуємо

18. На основі давньогрецької і давньоримської міфологій та вивчених вами літературних творів спробуйте пояснити тогочасні уявлення про смерть.

19. Хто визначав долю людини й тривалість її життя?

20. Аргументуйте думку, що поезія справді принесла Горацію безсмертя.

21. Зробіть висновок про значення творчості Горація в римській літературі.

Застосовуємо теоретичні поняття

22. Які твори ми називаємо одами?

23. Доведіть, що вірш Горація належить до од.

24. Поміркуйте, з якою інтонацією потрібно читати оду Горація “До Мельпомени”.

Виконуємо творчі завдання

25. Опишіть, що ви бачите на картині А. фон Рьосслера “Горацій читає вірші”.

26. Яким постає перед нами римський поет? Що свідчить про його великий поетичний хист?

27. Як художник зобразив на картині тогочасну матеріальну культуру Риму?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ДО МЕЛЬПОМЕНИ – Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н. е.)