Біблійні образи в поезії Т. Шевченка

Після прочитання творів Т. Шевченка було б помилково вважати, що письменник обмежувався лише близькими йому темами, а також сюжетами з життя рідного йому селянства. Автор добре знав надбання світової культури, і це давало йому можливість звертатись до будь-якої з історичних епох, робити свої (до речі, сміливі) висновки. Коли він говорить про криваву боротьбу повстанців, то пригадує події Варфоломіївської ночі, а коли розповідає про неофітів, то порівнює їх з декабристами.
Отже, як бачимо, Шевченко часто звертався до біблійних мотивів, до псалмів

староєврейських пророків. Саме звідси він брав теми для своїх творів, епіграфи.
У псалмах та легендах євангельських поет-демократ бачив багато справжньої поезії. Звідси і черпав він матеріал для своїх творів, переспівував їх.
Помисли легендарних пророків або біблійні мотиви доводили, що людська праця – це краса, справедливість і любов.
Шевченко звертався до Біблії як до літературного твору, а не як до святого письма; звідси він брав образи, мотиви і сюжети, створюючи поезії актуального громадського спрямування – антицарського, антикріпосницького, революційного змісту. Такі твори, як “Подражаніє
11 псалму”, “Марія”, “Осія, глава XVІ”, “Царі”, “Подражаніє Ієзекіїлю”, “Ісайя. Глава 35” мають одверто революційний зміст.
У образі Бога він показує ідеал святості, а Марія – рідна мати, мати земля, ненька-Україна. У образах німих рабів автор зображує простий люд, який терпляче зносить всі знущання панівної верхівки.
У творі біблійного змісту Шевченко вкладає свій зміст – він пророкує щасливе майбутнє, висловлює свої надії і сподівання на загибель експлуататорського ладу:
Оживуть степи, озера,
І не верстовії,
А вольнії, широкії
Скрізь шляхи святії
Простеляться, і не найдуть
Шляхів тих владики,
А раби тими шляхами
Без гвалту і крику
Позіходяться докупи,
Раді та веселі.
І пустиню опанують
Веселії села.
Як поет-революціонер, він не може не закликати до боротьби за свободу. Тому і відстоює народні мрії, пророкує всенародну розправу над гнобителями:
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

…Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Біблійні образи в поезії Т. Шевченка