ЗНО – Тест № 22 – Література XX ст

Література XX ст.

1. Укажіть, у якому краї народився Б.-І, Антонич?

А Волинь;

Б Гуцульщина;

В Слобожанщина;

Г Лемківщина.

2. У вірші Б.-І, Антонича “Різдво” Бог народився

А у місті Віфлеємі;

Б у містечку Дуклі;

В у місті Акко;

Г у місті Єрусалимі.

3. Міф про народження Христа в поетичній уяві Антонича перенесено.

А на Буковину.

Б на Волинь.

В на Лемківщину.

Г на Слобожанину.

4. А. Малишка називають.

А “поетом залізних строф”.

Б “солов’їним серцем України”.

В “поетом

дальніх небосхилів”.

Г “співцем материнської пісні”.

5. Визначте вид римування в уривку “Пісні про рушник” А. Малишка.

Рідна мати моя, ти ночей не доспала І водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя дала.

А Паралельне;

Б перехресне;

В кільцеве;

Г білий вірш.

6. Укажіть найхарактернішу ознаку поезії Андрія Малишка:

А постійне звернення до античної тематики;

Б кордоцентризм;

В егоцентризм;

Г переважність історичних мотивів.

Д переважність пейзажних мотивів.

7. Чий портрет малює А. Малишко

в рядках: “…і засмучені очі, хороші, блакитні твої”?

А України;

Б матері;

В Соломії Крушельницької;

Г Лесі Українки;

Д коханої.

8. До якого покоління українських митців належить В. Симоненко?

А “П’ятдесятники”;

Б “розстріляне Відродження”;

В “шістдесятники”;

Г воєнних років;

Д Революційного часу.

9. Визначте віршовий розмір поетичних рядків В. Симоненка:

Вона прийшла непрохана й неждана,

І я її зустріти не зумів.

А Ямб; Г анапест;

Б хорей; Д дактиль.

В амфібрахій;

10. Укажіть рядки, у яких В. Симоненко використав епіфору.

А “Із тобою було б нам гірко,

Обіймав би нас часто сум…”

Б “Україно! Ти для мене диво! ,

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

3 тебе дивуватися повік…”

В “Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.”

Г “Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні?”

Д “Усмішка твоя – єдина.

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.”

11. Установіть відповідність між фрагментами поезій В. Симоненка і художньо – виражальними засобами, використаними у них (підкреслено).

1. І з тобою було б нам гірко,

Обіймав би нас часто сум.

2. Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік…

3. Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

4. Ти знаєш, що ти людина?

Ти знаєш про це чи ні?

12. Установіть відповідність між рядками поезій А. Малишка і художньо-виражальними засобами, використаними в них.

А звертання;

Б епітет;

В анафора;

Г епіфора;

Д персоніфікація.

1 “Палають огні при долині, і північ заходить і сон” (поезія “Палають огні при долині”)

2 “Часто сняться твої килими, білосніжні і медвянисті” (“Лист до гречки”)

3 “Як проклянуть лукаві – проклянися! Як одречуться друзі – що ж, даремно…Як треба вмерти – тілом ляж за неї…” (поезія “Правда”)

4 ” Хмарина в небі голубім Пливе, як мрія, одиноко…”

(поезія “Хмарина в небі голубім”)

А анафора;

Б епітет;

В метафора;

Г порівняння.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ЗНО – Тест № 22 – Література XX ст