ЗНО – Тест № 24 – Література XX ст

Література XX ст.

1. До якої когорти митців слід віднести І. Драча?

А “П’ятдесятники”;

Б “шістдесятники”;

В “розстріляне відродження”;

Г поет нью-йоркської групи.

2. Укажіть назву першої збірки І. Дрйча, у якій відбулося зближення “космічних” і “земних” мотивів.

А “Соняшник”;

Б “Балади буднів”;’

В “Корінь і крона”;

Г “Американський зошит”.

3. Укажіть літературознавчий термін за його визначенням: вірш без рими і розміру

З довільним чергуванням рядків

різної довжини.

А Сонет;

Б верлібр;

І В білий вірш;

Г олександрійський вірш.

4. До якої збірки увійшли твори “Балада про соняшник”, “Етюд про хліб”?

А “Соняшник”;

Б “Київське небо”;

В “Протуберанці сонця”;

Г “Балади буднів”.

5. Який реальний образ “перевтілюється” в соняшник (за “Баладою про соняшник”

І. Драча)?

А Сам поет;

Б дід поета;

В хлопець;

Г Т. Шевченко.

6. Кого (що) представлено в алегоричних образах соняшника і сонця у “Баладі про

Соняшник” І. Драча?

А Україну й українців;

Б поета і поезію;

В “материкових”

українців і емігрантів;

Г реальне і фантастичне;

Д матір і дитину.

7. Який художньо-виражальний засіб використовує І. Драч у рядку “Поезіє, сонце моє оранжеве!” з “Балади про соняшник”?

А Епітет;

Б порівняння;

В літоту;

Г гіперболу;

Д метафору.

8. Укажіть найбільш влучне жанрове визначення твору Л. Костенко “Маруся Чурай”. А Драматична поема;

Б історична драма;

В історичний роман;

Г історична пісня;

Д мелодрама.

9. Визначте віршовий розмір поезії Ліни Костенко за поданим фрагментом.

Страшні слова, коли вони мовчать,

Коли вони зненацька причаїлись,

Коли не знаєш, з чого їх почать,

Бо всі слова були уже чиїмись.

А Хорей;

Б ямб;

В дактиль;

Г амфібрахій;

Д анапест.

10. У вірші Л. Костенко “Українське альфреско” порушено проблему:

А Екології;

Б збереження мови;

В батьків та дітей;

Г взаємин вождя і мас;

Д самотності.

11. Розмістіть назви перших п’яти розділів твору “Маруся Чурай” у правильному порядку:

А “Полтавський полк виходить на зорі”;

Б “Сповідь”;

В “Страта”;

Г “Гінець до гетьмана”;

Д “Якби знайшлась неопалима книга”;

Е “Весна, і смерть, і світле воскресіння”.

12. Установіть відповідність між рядками з творів Ліни Костенко та засобами образності, вжитими в них.

1 Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі

2 Одного прошу: у мою дитину Не кидайте словами, як багном

3 І дзвонять дзвони,

Дзвонять, дзвонять дзвони

По всій Полтаві, по усіх церквах

4 Навшпиньки виглядають жоржини через тин

А персоніфікація

Б звертання

В порівняння

Г метафора

Д повтор


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗНО – Тест № 24 – Література XX ст

Categories: Твори до ЗНО

Links