Завдання по темі “Технічні засоби обговорення”

Ціль практичних занять – дати студентам загальне подання про технічні засоби, використовуваних для обміну інформацією в інтерактивному режимі, а також про основні терміни, що зустрічаються при описі цих засобів; одержати практичні навички роботи з найпростішими пристроями цього класу

У завданнях по темі “Технічні засоби обговорення” використаються наступні терміни:

Іnternet-телефонія – метод телефонії, що використає для ведення переговорів глобальної комп’ютерної мережі

“Робоча дошка” – програмний засіб,

що розширює функції системи комп’ютерної телефонії за рахунок спільного створення, перегляду або редагування файлів учасниками сеансу зв’язку

Роумінг – “передача” власника стільникового телефонного апарата від ЦС однієї зони обслуговування до ЦС іншої зони

Стільниковий телефонний’ апарат (СТА) – малогабаритна приемопередающая радіостанція, конструктивно виконана у вигляді слухавки з дисплеєм (табло) і клавіатурою для набору абонентських номерів. Став процесі роботи здійснює постійний контакт із однієї зі стаціонарних базових радіостанцій (БС), об’єднаних у мережу. БС обслуговує

певну частину зони дії телефону (“стільнику”). У кожній зоні обслуговування крім декількох БС перебуває одна центральна станція (ЦС), періодично визначальне місце розташування кожного власника СТА шляхом опитування всіх БС.

Телефон – апарат для передачі мовних повідомлень по телефонних мережах, що представляє собою сукупність вузлів комутації (автоматичних телефонних станцій) і з’єднуючих їх провод-н и х каналів (сполучних абонентських л и н и й ) . К а ж д а я абонентська лінія має свій унікальний номер (номер абонента).

– 3 адания

– 22.1. Дайте аргументовану відповідь на питання

Вам необхідно погодити фінансові умови договору з фінським партнером, але його англійський Ви не дуже добре сприймаєте на слух. Якими технічними засобами обговорення Ви скористаєтеся?

– 22.2. Вставте в текст пропущені терміни изприведенного вище

Списку:

А. Стільниковий телефонний апарат являє собою засіб…

Б. Для підключення звичайного телефонного апарата до автоматичної телефонної станції використається лінія з пари мідних проводів – …

В. Можливість використання стільникового телефону при переміщенні його власника з однієї зони обслуговування в іншу визначається наявністю в провайдерів послуг стільникового зв’язка угоди о…

D 22.3. Опишіть послідовність своїх дій при телефонному дзвінку з Москви по СТА, зареєстрованому в Санкт-Петербурзі, московському абонентові 552-61-89.

22.4. Які дії ви повинні зробити при телефонному дзвінку в іспанське місто Барселона?

22.5. Назвіть достоїнства й недоліки використання “робочих дощок” у навчальному процесі у вищій школі

ЛІТЕРАТУРА

1. культура мовлення: Підручник / Під ред. В, І. Максимова. М, 2000 (глава VІІ, § 2).

2. Єфімова О. В., Моисеева М. В., Шафрин ДЗИГ. Практикум за комп’ютерною технологією. М., 1997.

3. Шафрин Ю. Основи комп’ютерної технології. М., 1997.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Завдання по темі “Технічні засоби обговорення”