Завдання по темі “Ділова нарада”

Ціль практичних завдань – обговорити особливості ділової наради як особливого виду ділової комунікації; відробити навички проведення групової дискусії й мозкового штурму. У завданнях по темі “Ділова нарада” використаються наступні терміни:

Ділова нарада – форма організованої, цілеспрямованої взаємодії керівника з колективом за допомогою обміну думками

Дискусія – спілкування на основі доводів і аргументів з метою пошуку правильного рішення шляхом всебічного зіставлення різних думок, їхнього захисту або спростування

Інструктивна

нарада – нарада, проведена з метою передачі необхідних відомостей і розпоряджень зверху вниз за схемою керування для якнайшвидшого їх виконання

Мозковий штурм – спосіб роботи групи, при якому основною метою є знаходження нових альтернативних варіантів рішення проблемою ситуації

Оперативне (диспетчерське) нарада – нарада, проведена з метою одержання інформації знизу нагору за схемою керування про поточний стан справ

Проблемна нарада – нарада, проведена з метою пошуку наі-кращих рішень певної проблеми в найкоротші строки

” Рефлексивна рамка” – модель

ухвалення групового рішення, що складає з декількох взаємозалежних блоків питань, відповіді на які дозволяють групі збільшити ефективність прийнятого рішення

– 3 адания

D 15.1. Нижче перераховані правила, що забезпечують успішне проведення

Наради. Назвіть два пропущені правила

А. Починати роботу в точно призначений час, повідомляти порядок денний, предмет і мети наради, представляти учасників

Б. Періодично узагальнювати вже досягнуте, чітко формулювати завдання, які ще треба буде розв’язати, з’ясовувати всі непорозуміння, що виникають між учасниками наради

У. У висновку наради узагальнити результати, сформулювати завдання, указати осіб, відповідальних за їхнє виконання, подякувати всіх учасників

D 15.2. Опираючись на наведені в главі визначення інструктивних, оперативних і проблемних нарад, схематично зобразите особливості передачі й одержання інформації, характерні для кожного із цих видів нарад

– 15.3. Сформулюйте перераховані нижче теми таким чином,

Щоб вони спонукували людей до їх проблемному обговоренню

А. Можливість студентам, що успішно займаються протягом семестру, не здавати курсовий іспит

Б. Введення загального платного навчання у вищій школі

В. Труднощі міжкультурного спілкування на спільні підприємствах

Г. Робота міського транспорту

15.4. Виберіть тему для групової дискусії (наприклад, із запропонований

Них у завданні 15.3). Визначите провідного (бажано, щоб у цієї

Ролі спробували себе кілька людей). Після проведення дискусії

Оціните ефективність роботи ведучого: а) на рівні постановки й

Всесторонности обговорення проблеми, б) на рівні керування груп

Співай. Використайте для аналізу наступні питання:

А. Який вплив зробив ведучий на хід дискусії?

Б. чи Вдалося ведучому зв’язати пропоновану тему з більше загальними завданнями?

В. Яким образом удалося зав’язати обговорення проблеми?

Г. У якому ступені використалися для підтримки розмови питання, вимоги, часткові узагальнення, переходи, посилання на ще невирішені проблеми?

Д. Як керівник дискусії враховував і використав для досягнення поставленої мети збіг і розбіжність точок зору учасників?

Е. Яка оцінка була дана результатам обговорення в заключному слові керівника?

Ж. Який вплив зробив керівник на відносини між учасниками дискусії?

3. Чи забезпечив керівник усім рівні можливості участі в дискусії?

І. Як реагував керівник на непорозуміння, підтасування фактів, невиправдані відступи від теми, непотрібні повторення сказаного?

К. Що вживав керівник, якщо учасники дискусії проявляли зайві емоції, 15.5. Проведіть мозковий штурм на вибрану тему (наприклад, віз

Можности благоустрою території університету; обговорення

Варіантів фірмового знака організації, у якій виробите, і

Т. п.). Відпрацьовуйте прийоми стимулювання уяви участ

Ников штурму. Як ви впливали на так звані погляди й

Слова-“убивці” (тобто оцінне й критичне поводження учасників)?

ЛІТЕРАТУРА

1. Російська мова й культура мовлення: Підручник / Під ред. В. І. Максимова. М., 2000 (глава, §3).

2. Волгін Б. Ділові наради. М., 1981.

3. Кіт Стивен Р. Сім навичок високоефективних людей. М., 1997.

4. Романів ЧЕРВОНИЙ. Граматика ділових бесід. Твер, 1995.

5. СесменЗ. Л.,Дипс. Вірний шлях до успіху. 1600 рад менеджерам. М., 1995.

6. ШейноеВ. П Як зробити нарада більше ефективним, але менш тривалим. Мінськ, 1990.

7. Эрнст О. Слово надане Вам: Практичні рекомендації з ведення ділових бесід і переговорів / Сокр. пер. с ньому. М., 1988.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Завдання по темі “Ділова нарада”