Урок-Практикум по темі “займенник”

Мети для вчителя

1. Закріплення знань, умінь і навичок по темі “Займенника”. Активізація уваги до синтаксичної ролі займенників у реченні і їхніх функціях втексте.

2. Продовження роботи з розвитку монологічного мовлення учнів, умінню аналізувати поетичний текст

3. естетическое виховання учнів на основі поетичних текстів А. С. Пушкіна

Мети для учнів

Наприкінці Теми учні повинні знати:

* розряди займенників;

* правила правопису невизначених і негативних займенників;

* особливості синтаксичної ролі займенників;

*

роль займенників як засобу зв’язку речень у тексті;

* особливості вживання в мовленні займенників різних розрядів

Наприкінці теми учні повинні вміти:

* визначати розряди займенників;

* правильно писати невизначені й негативні займенники;

* визначати вид зв’язку речень у тексті (ланцюгова або паралельна);

* аналізувати поетичний текст і визначати функції займенників різних розрядів у тексті;

* правильно вживати займенника вречи.

Хід уроку

Мети й завдання уроку (1 – 2 хв.)

1. Лінгвістична розминка (10 – 12 хв.)

Робота в групах по варіантах (виконується на кодопленке).

Перевірка

через графопроектор. Контроль учителя

Стор. 52

—і —і —і —і —і —і —і —і —і —і —і —і —і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і

Мети

У процесі виконання завдань закріпити навички:

* визначати розряд і початкову форму займенників;

* визначати синтаксичну роль займенників;

* правильно писати невизначені й негативні займенники;

* правильно вживати займенника вречи.

2. Робота над поетичними текстами (5 хв.)

Загалькласна усна робота. Індивідуальна робота з карток. Контроль учителя

Ціль

Уміти визначати функції займенників втексте.

Етап I

I. Прочитайте уривок з вірша А. С. Пушкіна “Анчар”.

Визначите вид зв’язку речень у тексті. Що є засобом зв’язку?

У пустелі хирлявої й скупий,

На грунті, спекою розпеченої,

Анчар, як грізний вартовий,

Коштує один у всьому всесвіті.

Природа прагнучих степів

Його в день гніву породила,

И зелень мертву галузей,

И Корінь отрутою напоїла.

А. С. Пушкін

II. Прочитайте уривок з вірша А. С. Пушкіна “Осінь”.

Про що говорить поет у цих рядках? Яка синтаксична роль і функція в тексті займенника “такий”?

И с кожної восени я розцвітаю знову;

Здоров’ю моєму корисний російський холод;

До звичок буття знову почуваю любов;

Чредой злітає сон, чредой знаходить голод;

Легко й радісно грає в серце кров,

Бажання киплять – я знову щасливий, молодий,

Я знову життя полн – такий мій організм

(Извольте мені простити непотрібний прозаїзм).

III. Прочитайте уривок з вірша А. С. Пушкіна ” Село “. Які почуття випробовує поет, перебуваючи вдалині від міста? Які засоби виразності використовуються у вірші, яка роль особистого займенника?

Індивідуальна робота з картки (виконується на кодопленке)

Перевірка індивідуальної роботи через графопроектор.

I варіант

II варіант

III варіант

I. Вставте пропущені букви, розкрийте дужки. Поставте займенника в початкову форму

(н…) (с) ким не зустрівся (н…) (с) ким поговорити

(н…) (о) чим шкодувати (н…) (о) чим не запитав

(н…) (в) якій грі не брав участь (яке) (за) чим зайти

II. Поставте займенника в початкову форму, укажіть їхні розряди. У яких займенників не можна визначити розряд або початкову форму поза контекстом?

Собою, такий, їх, про щось

Цьому, яке про що, мого, н…хто

Н…кому, стільки, твого, про мене

III. Підкресліть займенника як члени речення

Ніхто не знав, що відбулося

Нікому не вдалося йому допомогти

Птаха, які так радували нас своїм співом, полетіли

IV. Укажіть помилки у вживанні займенників. Запишіть речення у виправленому виді

Ми вчора були в них у гостях. Собака почув її ім’я й голосно загавкав

Я нічого не знаю об них їх планах. Котячи домовилася з подругою, що вона за нею зайде

Друзі сперечалися про цьому давно. Художник закінчив писати портрет, і його купив відомий колекціонер

Підкресліть займенника як члени речення

Привітаю тебе, пустельний утолок,

Притулок спокою, праць і вдохновенья,

Де ллється днів моїх невидимий потік

На лоні щастя й забвенья!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Урок-Практикум по темі “займенник”

Categories: Нові твори

Links