Хайку – МАЦУО Басьо 1644-1694

ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ

МАЦУО Басьо 1644-1694

Хайку

Як шумить-гуде банан,

Як у кадуб капа дощ, –

Чую цілу ніч.

Оттакий я єсть:

Глянь на росяні дзвонки –

То й сніданок весь.

Пущу коня вбрід –

Полегесеньку впишусь

В літній краєвид.

В мандрах весь і вмру…

Вітер в душу наганя

Холод і журу.

На голій гілці

Самотній ворон тихо старіє.

Осінній вечір.

Мандрівник – і все:

Це тепер моє ім’я.

Йде осінній дощ.

Чужина чужа –

Знов мандрую у світи…

Мжить осіння мжа.

Чом

так постарів я цієї осені?

Птиці, хмари.

(Переклад Миколи Лукаша)

Перед вродою квітів

Соромно стало місяцю –

Сховався за хмаркою.

Вище від жайворонка

Відпочиваю в небі. –

Гірський перевал!

І зимування – свято,

Якщо в твоєму серці –

Квітуча слива!

(Переклад Геннадія Туркова)

Мій капелюше плетений,

Вперед!

Ти справжню сакуру у

Йосіно1 побачиш!

У той же день, що й Будда,

Народилось

На божий світ маленьке оленя!

(Переклад Івана Бондаренка)

1 Йосіно – мальовничий гірський масив, розташований на південь від м. Нара, що славиться

квітом гірських вишень.

Робота з текстом

1. Які традиційні для японської поезії образи використовує Мацуо Басьо? Розкрийте їх зміст.

2. Які душевні стани (емоції, почуття) відтворюють картини природи у віршах митця?

3. Наведіть приклади вияву понять сабі, вабі, шібуй, юген у хайку поета.

4. Доведіть, що Мацуо Басьо вміє “малювати словом”.

5. Виразно прочитайте ваше улюблене хайку Мацуо Басьо. Які проблеми порушуються в ньому? До яких роздумів воно вас спонукало?

Краса слова

Головне джерело поезії в Японії – це любов до природи, милування кожною її миттєвістю, відчуття єдності з будь-якою природною істотою чи явищем. Тому здавна в японській поезії використовуються так звані “сезонні слова”, що відповідають кожній порі року. У хайку Мацуо Басьо також є “сезонні слова”.

– Знайдіть “сезонні слова” у віршах поета. Якій порі року вони відповідають? Які думки Й почуття вони допомагають утілити в тексті?

Творче завдання

Самостійно складіть 2-3 хайку, дотримуючись законів цього жанру.

Створіть малюнки до власних віршів.

Перевірте себе

1. У чому полягає своєрідність японської поезії? Чим вона відрізняється від української?

2. Розкрийте розуміння краси японцями.

3. Які факти життя та творчості Мацуо Басьо вам запам’яталися? Чому його називають поетом-філософом?

4. Дайте визначення хайку. Назвіть його провідні ознаки (на прикладі вашого улюбленого вірша).

5. У чому, на вашу думку, полягає цінність поезії Мацуо Басьо?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хайку – МАЦУО Басьо 1644-1694