Вовк і Ягня (1808) – ІВАН КРИЛОВ 1769-1844

МУДРІСТЬ БАЙКИ

ІВАН КРИЛОВ 1769-1844

Вовк і Ягня (1808)

У сильних винен завжди, хто слабкий;

В історії є прикладів чимало;

Та ми історії ніколи не писали:

Але те ж саме кажуть нам байки.

Ягня в спекотний день прийшло води напитись;

І треба ж лихові такому приключитись –

Тут Вовк голодний біг, шукав обід.

Побачив він Ягня, задумав поживитись;

При цьому зберегти законний вид.

Кричить йому; “Ти як посміло

Моє тут каламутити питво

Своїм нечистим рилом?

За це нахабство, далебі,

Зірву я голову тобі!”

“Коли світлійший Вовк дозволить пояснити.

Насмілюсь я сказать: я воду не бруднив,

Від Світлості його я значно нижче пив,

І Світлості питво не міг я сколотити:

Це зрозуміти Вас прошу”. –

” Виходить я брешу?!

Негідник! Чи було нахабство більше в світі!

Пригадую: ти тут мені в позаминулім літі

Нагрубіянив, чим образив дуже:

Я не забув цього, мій друже!” –

“Помилуйте, мені лиш рік від роду”, –

Ягнятко каже. – “То це був твій брат”. –

“Нема братів у мене”. – “То це кум чи сват.

Чи хтось іще із вашої породи.

І ви самі,

і ваші пси, і пастухи –

Усі мені ви завдаєте шкоди

І кривдите, як тільки є нагода:

А ти відповіси за їх гріхи”. –

“У чому ж винен я?!” – “У всьому чисто!

Доволі розбирать вину твою, щеня!

Ти винен вже тому, що дуже хочу їсти”, –

Сказав – і в темний ліс він поволік Ягня.

(Переклад Надії Кир’ян)

1. Визначте подібність і відмінності байки І. Крилова й однойменного твору Езопа.

2. Які риси І. Крилов додав характерам персонажів?

3. Як змінювалися настрій і поведінка кожного з них? Які слова та вислови це розкривають?

4. Прочитайте звертання Вовка до Ягняти. Про що свідчить така форма звертання?

5. Як автор ставиться до своїх героїв?

6. Як ви зрозуміли мораль байки?

Роздивіться ілюстрації до байки “Вовк і Ягня”. Визначте, які моменти сюжету відображені художником. Які настрої та почуття втілено в ілюстраціях?

Ознайомтеся з таблицею. Доповніть її прикладами з прочитаних текстів.

Відмінності байок Езопа та І. Крилова

Байки Езопа

Байки І. Крилова

Прозова форма.

Віршована форма.

Характери персонажів прості, однозначні.

Ускладнення характерів персонажів, які можуть змінюватися протягом часу.

Описи відсутні.

Наявність невеликих описів (природи, місця дії, портретів).

Діалоги стислі, лаконічні.

Діалоги розгорнуті, вони можуть переходити

В полігон.

У художній мові використовуються традиційні засоби інакомовлення – алегорії, натяки.

Крім традиційних засобів інакомовлення (алегорій, натяків), використовуються авторські засоби художньої виразності (епітети, метафори, крилаті вислови), а також жива народна мова.

Іван Крилов бував в Україні. Його захоплювали українські краєвиди, народні пісні, історія козацтва. Ще за життя байкаря його творчість високо оцінили Т. Шевченко, Є. Гребінка. Байки письменника добре знали І. Франко, М. Старицький, Л. Глібов. Твори І. Крилова українською мовою перекладали П. Тичина, М. Рильський, М. Терещенко, А. Присяжнюк. H. Кир’ян, Г. Манів та ін.

Перевірте себе

1. Що нового до жанру байки додав І. Крилов?

2. Перекажіть близько до тексту одну з байок І. Крилова, розкрийте її провідну тему, ідею, охарактеризуйте образи персонажів.

3. Що висміюється в байках митця?

4. Які крилаті вислови з байок І. Крилова ви запам’ятали? Поясніть їх значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Вовк і Ягня (1808) – ІВАН КРИЛОВ 1769-1844