Відповіді до теми: “Література класицизму”

1. Що таке класицизм?

Класицизм – це естетична художня система, що почала складатися з кінця XVІ ст. в Італії, а потім поширилася в інших країнах Європи і проіснувала до по­чатку XІX ст. Найвиразніші зразки класицизму належать французькій літературі. Назва “класицизм” підкреслює той факт, що митці цього напряму наслідували античну “класику”.

2. Назвіть основні риси класицизму в театрі та наведіть приклади з прочитаного. Ці риси є наслідком захоплення античним театром, у якому діяла відповід­ність закону трьох єдностей: часу,

місця і дії, орієнтація на античні взірці, праг­нення виховання глядача, використання тем культу розуму, обов’язку перед ві­тчизною. Так у комедії Мольєра “Міщанин-шляхтич” усе відбувається в будинку міщанина Журдена. Через образ Журдена Мольєр показує глядачеві: дивіться, який смішний цей Журден, він смішний саме тому, що хоче бути не тим, ким він є, тож не робіть так, як Журден, краще беріть приклад із молодого і розум­ного Клеонта.

3. Під впливом якої фіюсофської течії сформувався класицизм?

Естетка класицизму сформувалася під впливом філософії раціоналізму, яка знайшла своє найпослідовніше

втілення у філософській системі Рене Декарта. Класицисти вважали, що все має бути “розумним”, “розсудливим”, підкорятися не безмежній фантазії, а здоровому глуздові.

4. Яка роль відводилася різним видам мистецтва у театральній виставі?

Вистава класицистичного театру була захоплюючим і пишним видовищем, яке являло собою союз усіх мистецтв – поезії, декламації, танцю, музики та живо­пису.

5. Назвіть головних героїв комедії Ж.-Б. Мольєра “Міщанин-шляхтич”.

Це міщанин Журден, його дочка Люсіль, закоханий уЛюсіль молодик Клеонт, маркіза Дорімена, граф Дорант, покоївка Ніколь та ін.

6. Дпя чого старий Журден вивчає танці, фехтування і філософію? Для того, щоб виглядати благородним.

7. До якої витівки вдається Клеонт, щоб одружитися з Люсіль?

Клеонт розуміє, що Журден дурний, і грає на його бажанні стати благород­ним, тож доводить бажання Журдена до абсурду: Клеонт вдає із себе сина турець­кого султана для того, щоб одружитися із Люсіль.

8. Чи є пані Журден позитивним персонажем?

І так, і ні. Пані Журден простувата й неосвічена. Її мудрість у дотриманні пра­вил простого життя: “Не у свої сани не сідай!” Та все ж таки вона добра і щира жінка, яка керується особистим досвідом.

9. Назвіть найкращі твори Мольєра.

Мольєр написав багато комедій, серед яких найвідоміші – “Міщанин – шляхтич”, “Скупий”, “Лікар мимоволі”, “Витівки Скапена”, “Мізантроп”, “Дон Жуан”, “Тартюф”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Література класицизму”