Здійснити контроль знань за темою “Література європейського бароко”; виховувати прагнення досягти високого результату – Тематична атестація № 2

Урок зарубіжної літератури 9 клас

УРОК № 12

Тема. Тематична атестація № 2

Мета: Здійснити контроль знань за темою “Література європейського бароко”; виховувати прагнення досягти високого результату.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок контролю.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми та мети уроку

II. Виконання контрольної роботи (тести)

Варіант І

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді 1. Укажіть, як називали добу класицизму у Франції:

А)

“доба Расіна”;

Б) “доба Мольєра”;

В) “доба Корнеля”;

Г) “доба Лафонтена”.

2. Укажіть назву театру, який заснував Мольєр:

А) “Сучасний театр”;

Б) “Блискучий театр”;

В) “Славетний театр”;

Г) ” Класичний театр”.

3. Укажіть основну пристрасть пана Журдена, героя п’єси Мольєра:

4. а) до всього нового;

5. б) до всього прекрасного;

В) до всього старовинного;

Г) до всього дворянського.

6. Укажіть героя, який є втіленням здорового глузду в комедії Мольєра:

А) Клеонт;

Б) Дорант;

В) пані Журден;

Г) Школь.

7. Укажіть,

ким був граф Дорант:

А) радником короля;

Б) нареченим Люсіль;

В) одним із учителів Журдена;

Г) збіднілим дворянином.

8. Укажіть справжнє ім’я Мольєра:

А) Жан Батіст Гренуй;

Б) Джон Гріффін;

В) Жан Батіст Поклен;

Г) Семюель Леггорн Клєменс

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

9. Укажіть риси характеру пана Журдена:

А) інтелігентність;

Б) самозасліпленість;

В) брутальність;

Г) довірливість;

Д) чемність;

Е) освіченість.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання, з вибором правильної відповіді

10. Укажіть зайве правило творення драматичних творів доби кла-сицизму.

А) єдність дії;

Б) єдність характерів;

В) єдність місця;

Г) єдність часу.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

11. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.

А) Пишний, барвистий стиль;

1) Бароко;

Б) орієнтація на античність;

2) класицизм.

В) тяжіння до контрастів, складної метафоричності;

Г) нормативність мистецтва. (1.а, в; 2. б, г)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

10. Розташуйте в хронологічній послідовності події в п’єсі Ж. Б. Мольєра “Міщанин – шляхтич”.

А) Урочистий обід, улаштований Журденом на честь маркізи;

Б) весілля Леонта і дочки Журдена;

В) посвячення Журдена в “мамамуші”;

Г) зустріч Журдена з учителями і кравцем. (г, а, в, б)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 11. Чому сцени навчання пана Журдена викликають сміх?

Варіант II

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть країну, у якій виник класицизм:

А) Англія;

Б) Франція;

В) Італія;

Г) Іспанія.

2. Укажіть п’єсу Мольєра, ідеєю якої є думка: “Негідно приховувати своє справжнє походження…”:

А) “Тартюф”;

Б) “Скупий”;

В) “Мізантроп”;

Г) “Міщанин – шляхтич”.

3. Укажіть, чого, на думку Журдена, бракує його доньці для повного щастя:

А) багатства;

Б) порядного чоловіка;

В) титулу;

Г) знайомств при дворі короля.

4. Укажіть, ким за походженням був пан Журден:

5. а) ремісником;

6. б) буржуа;

В) дворянином;

Г) селянином.

7. Укажіть, від чийого імені граф Дорант передає маркізі Доримені подарунки:

А) від свого імені;

Б) від імені пана Журдена;

В) від імені короля;

Г) від імені незнайомця.

8. Укажіть, який “титул” здобув Журден у кінці п’єси:

А) сеньйора;

В) арабського падишаха;

Б) лорда;

Г) турецького дворянина.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

9. Укажіть літературні напрями, які сформувались у XVII ст. в Європі:

А) реалізм;

Б) бароко;

В) романтизм;

Г) класицизм;

Д) сентименталізм;

Е) ренесанс.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

10. Укажіть, яких учителів запросив до себе пан Журден:

А) учителя танців;

Б) учителя малювання;

В) учителя музики;

Г) учителя фехтування.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

11. Установіть відповідність між персонажами, які беруть участь у любовних колізіях п’єси “Міщанин – шляхтич”.

А) Клеонт;

1) Ніколь;

Б) Ков’єль;

2) Доримена;

В) Журден;

3) Люсіль.

Г) Дорант.

(аЗ,61, в2, г2)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

12. Напишіть літературний термін, якому відповідає визначення: “Драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, у якому зобра-жуються смішні життєві положення і характери”. (Комедія)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

13. Чому граф Дорант “дружив” з паном Журденом? Який зиск він мав із цієї дружби?

III. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про особливості доби Просвітництва (на основі матеріалу підручника з історії, тема “Французька революція кінця XVIII ст.”).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Здійснити контроль знань за темою “Література європейського бароко”; виховувати прагнення досягти високого результату – Тематична атестація № 2