Твір Син України Богдан Лепкий

Син України Богдан Лепкий
Широкому загалу України відома пісня “Чуєш, брате мій”. Написана вона на слова поета Богдана Лепкого. У цьому вірші лише кілька строф. Та яка гама переживань міститься у такому маленькому творі! Відліт журавлів на зимівлю в чужі краї є яскравим поетичним символом. Тяжка подорож лету над морем нагадує про поневіряння сотень тисяч західних українців, які вік тому змушені були залишити рідну землю в пошуках кращої долі за океаном. Відліт птахів осінньої пори може також сприйматися як прощання з теплою порою року,

кращим періодом життя.
Елегійний настрій у поезії Б. Лепкого не містить трагічних нот. Він просвітлений. Це своєрідна гонитва за незнаною чи навіть недосяжною красою життя. В одному з віршів поет заклинає:
Неси в душі своїй найкращу думу.
Богдан Лепкий прославив землю, де народився:
Колисав мою колиску Вітер рідного Поділля.
Поряд із тим ціла низка творів поета за своїм змістом набула всеукраїнського і світового звучання. Він роздумує над постаттю великого Тараса Шевченка, запевняє, що того не забудуть не лише реальні люди, але й безсмертні герої творів. Богдан Лепкий присвячує цикл поезій видатним

діячам української літератури та культури: Івану Франку, Павлу Грабовському, Миколі Лисенку, Соломії Крушельницькій та іншим. У вірші “На Голгофу” аналізується поведінка натовпу при розп’ятті Ісуса Христа. Поет із жалем констатує той сумний факт, що людська сліпота й обмеженість кругозору не дають можливість зрозуміти суть великих божих заповідей, пройнятися глибокою вірою в Христове вчення.
Основні поетичні твори Б. Лепкий написав на початку XX століття. Водночас він виступає й у жанрі прози. Більшість оповідань стосується селянського життя. Його герої живуть патріархальним укладом. Правда, трапляються й сильні натури. Вони здатні сприйняти нові погляди, відстоювати свою гідність, жертвувати своїми уподобаннями задля блага рідних чи близьких. Ці твори, як правило, оповиті сумовитим ліричним серпанком.
Серед повістей і романів вирізняється трилогія, пов’язана з образом такої протирічної історичної фігури як гетьман Мазепа. Письменник змальовує цього керівника України з певною симпатією. Детально і переконливо пояснює, чому гетьман вимушений був вийти з-під влади російського царя і стати на бік шведів. Петро І повів наступ на козацькі привілеї, а російські можновладці й солдати поводили себе в Україні як окупанти.
Розвінчує Б. Лепкий і міф про добровільну страту Мазепою свого сподвижника і батька його хрещеної Кочубея. Як повідомляє письменник, спираючись на видатних українських істориків, Кочубей написав донос на українського гетьмана, підбурюваний заздрістю і жадібною дружиною.
Багато зробив Б. Лепкий і для ознайомлення зарубіжного читача з кращими творами давньоруської та української літератури. Зокрема, він перекладав польською мовою “Слово о полку Ігоревім”.
Після довгого і несправедливого замовчування Богдан Лепкий повертається в Україну.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Твір Син України Богдан Лепкий

Categories: Твори з літератури

Links