Полове розмноження

Розмноження – найважливіша властивість усього живого. Вид, що розмножується тільки безстатевим шляхом, може процвітати досить тривалий час, якщо він живе у відносно постійних умовах. При виникненні в середовищі його перебування змін, які викликають загибель окремих особин, досить імовірно, що загинуть всі особини, тому що вони дуже подібні генетично. Полове розмноження – більше прогресивна форма розмноження, дуже широко поширено в природі, як серед Рослин, так і серед тварин. Організми, що утворяться в процесі полового розмноження, відрізняються

друг від друга генетично, а також по характері пристосованості до умов перебування

При половому розмноженні материнським і батьківським організмами виробляються спеціалізовані полові клітки – гамети. Жіночі нерухливі гамети називаються яйцеклітинами, чоловічі нерухливі – спермиями, а рухливі – сперматозоїдами. Ці полові клітки зливаються з утворенням зиготи, тобто відбувається запліднення. Полові клітки, як правило, мають половинний набір хромосом (гаплоидний), так що при їхньому злитті відновлюється подвійний (диплоидний) набір, із зиготи розвивається нова особина. Якщо суть і біологічне

значення полового процесу єдині для всіх організмів, то його форми дуже різноманітні й залежать від рівня еволюційного розвитку, середовища перебування, способу життя й деяких інших особливостей

Полове розмноження є у всіх груп рослин. Мохи ростуть дернинами. Чоловічі й жіночі рослини виявляються поруч. Дощова вода допомагає сперматозоїдам потрапити на верхівки жіночих рослин, де вони зливаються з яйцеклітинами, утвориться зигота, з якої розвивається сидяча на довгій ніжці коробочка із суперечками. У папоротей полові клітки розвиваються на заростку, що утворився в результаті проростання суперечки. На нижній стороні заростку жіночі органи – архегонії, чоловічі – антеридії. У вологому середовищі полові клітки зливаються, зигота дає початок зародку, з якого виростає молода папороть. У квіткових рослин саме складне полове розмноження – подвійне запліднення

У тварин полове розмноження пов’язане з утворенням полових кліток, що відбувається в спеціалізованих органах – полових залозах, у результаті особливого процесу. Полові клітки відрізняються від всіх інших кліток тіла зменшеним удвічі набором хромосом. Яйцеклітина нерухлива, містить набір живильних речовин, сперматозоїди дрібні, рухливі. Полові клітки можуть утворитися в різних організмах, а можуть в одному. Такі організми називають гермафродитами (плоскі хробаки). Запліднення у тварин може бути зовнішнім або внутрішнім. При злитті утвориться зигота з подвійним набором хромосом

У ядрі зиготи всі хромосоми стають парними: у кожній парі одна із хромосом батьківська, інша – материнська. Дочірній організм, що розів’ється з такої зиготи, однаковою мірою постачений спадкоємною інформацією обох батьків

Біологічний зміст полового розмноження полягає в тому, що виникаючі організми можуть сполучити корисні ознаки батька й матері. Такі організми більше життєздатні. Полове розмноження відіграє важливу роль в еволюції організмів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Полове розмноження

Categories: Нові твори

Links