Сторінки історії в Переяславі

Місто Переяслав з давніх часів було одним з найзначніших центрів освіти й культури.
Підтвердженням цьому є літописні згадки про існування в
Переяславі шкіл, заснованих єпископом Єфремом у часи князів Всеволода
Ярославича та Володимира Мономаха.
Надзвичайно багато для

Розвитку освіти в Україні, у тому числі й на Переяславщині, зробив
князь Костянтин Острозький. 5 березня 1580 р. король Стефан Баторій
видав грамоту Костянтину Острозькому, за якою було відновлено місто
Переяслав. Відновлення міста й цілеспрямована діяльність

Костянтина
Острозького з відбудови храмів Переяслава стали важливими передумовами
потужного поштовху в розвитку освітніх процесів на Переяславщині. Саме
відбудовані Костянтином Острозьким на місцях їх давньоруських
попередниць церкви Переяслава стали тими центрами, які відновили
освітню діяльність після більш ніж трьохсотлітньої перерви.

Одним з таких центрів була кам’яна Покровська церква церква,
що проіснувала в Переяславі до середини 30-х рр. XX ст. її збудував у
1704-1709 рр. переяславський полковник Іван Мирович. До 1709 р. на
місці цієї церкви існувала більш давня

Покровська, про яку згадує Павло
Алепський (1655 р.). У Покровській церкві знаходився великий
семипудовий дзвін, вилитий ще 1648 р. П. Алепський зазначав, що
“монастир Покрова Богородиці розміщено в колишньому католицькому
костьолі”. Саме при костьолі до 1648 р. був Єзуїтський колегіум,
заснований Лукашем Жолкєвським, воєводою Брацлавським, старостою
Переяславським.

В історичних джерелах збереглися деякі
свідчення про освіту в Переяславі в кінці ХУІ-ХУІІ ст. Згадаємо про
такий навчальний заклад першої половини XVII ст., як Переяславський
єзуїтський колегіум при Покровській церкві. Як відомо, єзуїтські
колегіуми були найкращими навчальними закладами у Східній Європі.
Висока якість викладання гарантувала приплив туди української
молоді. Богдан Хмельницький навчався в молодості в одному з
колегіумів (вірогідно – у Львові) й ніколи про це не шкодував.
Вихованцями єзуїтських шкіл були майбутні українські політичні діячі і
просвітителі Лазар Баранович, Симеон Полоцький, Феофан Прокопович, Пилип
Орлик й інші.

Існувало два основні типи єзуїтських шкіл –
середнього і вищого рівня. Колегії середнього рівня, якою була й
переяславська,
давали типову освіту гуманітарної школи.
Таку колегію утворювали п’ять класів, із яких три нижчих називалися
граматичними, а два вищі – гуманістичними. Граматичні класи при
резиденції єзуїтів у Переяславі відкрились у 1637 р. У нижчому


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сторінки історії в Переяславі