СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ – СЕРБСЬКА НАРОДНА БАЛАДА “СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ”

СЕРБСЬКА НАРОДНА БАЛАДА “СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ”

СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ

Милий Боже, що за дивне диво!

Ой зібралось військо на Косові,

А в тім війську Юговичів дев’ять,

А десятий Юг-Богдан поважний.

Молить бога Юговичів мати,

Щоб він дав їй очі соколині,

Та ще й білі крила лебедині,

Пролетіти на Косове рівне1

І побачить Юговичів дев’ять,

Десятого – батька Юг-Богдана.

Як молила, вимолила в Бога:

Дав їй Бог і очі соколині,

І Дав їй Бог і крила лебедині.

Тож вона майнула на Косове,

Бачить

мертвих Юговичів дев’ять,

Десятого – батька Юг-Богдана;

Дев’ять там списів у землю вбито,

Що Сидить на кожнім ясен сокіл,

Що стоїть при кожнім кінь юнацький,

А лежить при кожнім лев прелютий.

Заіржали дев’ять добрих коней,

Заревіли дев’ять лютих левів,

Дев’ять соколів заклекотали…

Та тверде старенька мала серце

І сльози гіркої не зронила,

Узяла всіх дев’ять добрих коней,

Узяла всіх дев’ять лютих левів,

Узяла і соколів тих дев’ять,

Повернулася у дім свій білий.

Іздалека невістки пізнали,

Зустрічати вибігли свекруху,

Дев’ять удовиць тут закувало,

Заридало дев’ять тут сиріток,

Ще й заржало дев’ять добрих коней,

Заревіло дев’ять лютих левів,

Дев’ять соколів заклекотало.

Та тверде старенька мала серце

І сльози гіркої не зронила…

А як північ уночі настала,

Заіржав Дем’янів кінь буланий,

Запитала мати у невістки:

“Невістонько, Дем’янова мила!

Чом заржав Дем’янів кінь буланий?

Чи він хоче білої пшениці,

Чи води він прагне із Звечана?”

Відказала Дем’янова жінка:

“Ой, свекрухо, Дем’янова нене!

Він не хоче білої пшениці,

Ні води не прагне із Звечана,

Та його Дем’ян так призвичаїв,

Що овес до півночі жує він,

А опівночі руша в дорогу.

Тож сумує за своїм він паном,

Що до нього довго не приходить”.

Та тверде старенька мала серце.

І сльози гіркої не зронила.

Вранці, як на світ благословилось,

Прилетіли два ворони-круки,

Що в крові їм крила по рамена,

Що із дзьобів біла піна капле.

А несуть вони юнацьку руку,

Золота на тій руці обручка, –

Кинули вони ту руку нені.

Взяла руку Юговичів мати,

Обернула, глянула на неї,

Підклика Дем’янову дружину:

“Невістонько, Дем’янова мила!

Пізнаєш ти руку цю юнацьку?”

Відказала Дем’янова жінка:

“Ой, свекрухо, Дем’янова мати!

Це правиця нашого Дем’яна,

Я пізнала золоту обручку,

Що дала Дем’янові при шлюбі”.

Взяла мати Дем’янову руку,

Обернула, глянула на неї,

До руки промовила тихенько:

“Ручко мила, грушко недоспіла!

Де зросла ти, де тебе зірвали?

А зросла ти у мені на лоні,

А зірвали на Косові рівнім!”

Серце тут напружилося в неї,

З болю серце в неї розірвалось

По синах по дев’ятьох із горя

По десятім Юг-Богдані сивім.

– До кого звертається матір з піснею-благанням? Про що її молитва?

– Про що свідчить вираз очей Матері Божої?

– Які почуття Матері Божої поєднують її з усіма матерями?

– Йдеться про поразку сербсько-боснійського війська у битві на Косовому полі в 1389 p., після чого в Сербському королівстві запанувало османське іго.

2Пієта (італ. – милосердя) – в образотворчому мистецтві зображення сцени оплакування Христа Божою Матір’ю.

– Як жива природа зреагувала на смерть воїнів?

– Як сказано про мужність і гідність матері героїв?

– На якого птаха схожа жінка-удовиця?

Жінки не сплять серед ночі. Про кого їхня турбота?

– Що повідомляє удовиця про звички коня і небіжчика?

– Як описано зловісність птахів?

– Чи передано в тексті емоції матері при наростанні трагедійності?

– Які пестливі звертання вживає мати?

Які почуття переживала жінка? Спробуй розповісти про її характер.

Запитання і завдання

Спостереження

– Виразно прочитай середньовічну сербську баладу (епічну пісню) “Смерть матері Юговичів”.

– Зверни увагу на вживання повторів, символіку чисел, монологи-звертання матері тощо.

Аналіз

– Що створює стримано-напружений драматизм балади? Знайди ознаки фольклорної балади у творі.

– Перенеси таблицю в зошит і заповни її, вибравши приклади з текстів.

Художні

Твір засоби

Фольклорні

Елементи

Монологи-звертання

Смерть матері Юговичів

Українська козацька дума (на твій вибір)

Розвиток мовлення

Театр одного актора

– Виразно прочитай зачин, розстав логічні наголоси й поясни, які слова в кожному реченні потрібно виділити голосом і чому.

– Які почуття таким чином ти передаси?

– Подумай, як ти зможеш відтворити атмосферу дій (заіржали дев’ять добрих коней…)?

Сюжет (франц. sujet – тема, предмет) – одна чи кілька подій, які покладені в основу художнього твору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ – СЕРБСЬКА НАРОДНА БАЛАДА “СМЕРТЬ МАТЕРІ ЮГОВИЧІВ”