Розшифруйте загадкові букви “Р. В. З”

Досліджуючи текст, бажано виділити окремі епізоди добутку. Так, говорячи про відношення Димки до подій у селі, треба підкреслити, що ще до зустрічі із загоном червоноармійців-кавалеристів, він інстинктивно почував ненависть до бандитів. Можна звернути увагу на наступний факт. Димка бачив, як жебрак Авдей тайкома поставив хрест на могилі червоних бійців, убитих бандитами, але нікому про це не сказав

Говорячи про труднощі, що випали на частку Димки, учнем варто назвати й переслідування Головня, і острах, щоб не довідалася мати про його таємні

турботи, і просто страх перед небезпекою, що нависне над ним у випадку виявлення пораненого командира. У класі в особах зачитується діалог батька Перламутрия й Димки, у якому проявляються спритність і сміливість хлопчика

Аналізуючи поводження Жигана, школярі звертають увагу на те, що скитание по дорогах війни, непевність у завтрашньому дні не пройшли для нього даром.

Однак легкодумство героя, його безтурботність – все це було наносним. У його душі таїлося багато гарного й чистого. Адже в оповіданні говориться про те, що Димке, його матері й братові були видані документи для поїздки до батька в Питер,

а Жигану – папір, у якій підтверджувалося, що він довів свою відданість справі революції, і тому просять йому “посприяти в співі радянських пісень по всіх станціях, поїздам і ешелонам”. Тут потрібно розшифрувати й загадкові букви – “Р. В. З”, підкресливши, що хлопчики таким чином, одержали схвалення й подяку від Реввійськрада

Здається, більшість учнів відповість ствердно: з Димки й Жигана, на ділі доказавших свою відданість червоним і, що виявили при цьому свідомість, сміливість і наполегливість, що зробили свої маленькі подвиги, можуть вирости теперішні захисники революційних завоювань


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розшифруйте загадкові букви “Р. В. З”