Роль пейзажу у романі І. С. Тургенєва “Батьки і діти”

Реалістичне мистецтво завжди прагне відображати дійсно відбуваються події і явища. Вибираючи самі що ні на є прозові предмети, речі, події, російські художники другої половини XІX століття намагалися передати життя такий, яка вона є, в самому звичайному її вигляді. Російський пейзаж у літературі з’явився давно і зайняв міцне місце. Так, природа в творах І. С. Тургенєва являє собою живий образ, це як би ще один герой у системі персонажів “Батьків і дітей”.

В експозиції роману початковий краєвид, що зображає бідність, убогість, зумовлює

тему всього твору, наводить на думку про необхідність зміни тих порядків, які породили таке запустіння. “Ні, – подумав Аркадій, – небагатий край цей, не вражає він ні насититься, ні працьовитістю, не можна, не можна йому так залишатися, перетворення необхідні… але як їх виконати, як вчинити?” Навіть саме протиборство “білого примари” безвідрадною, нескінченної зими “з її червоним днем” є вже приречення конфлікту, зіткнення двох поглядів, зіткнення “батьків” і “дітей”, зміни поколінь.

Проте потім картина весняного пробудження природи вносить в роман світлу, бадьору ноту

надії на оновлення. Хоча думки про зміну і “випаровуються” з голови Аркадія, “весна все ж таки бере своє”. Але навіть у цьому радісному пейзажі по-різному показано значення цієї весни в житті героїв різних поколінь. Якщо Аркадій просто радий “чудесному сьогоднішнього дня”, то Миколі Петровичу згадуються вірші О. С. Пушкіна, які, хоча і перервані появою Базарова, розкривають його душевний стан і настрій:

Бути може, у думці нас приходить

Серед поетичного сну

Інша, стара весна…

Всі його думки спрямовані в минуле, тому єдиною дорогою для втратив “історичне зір” Миколи Петровича стає “дорога спогадів”. Взагалі крізь усі повествованіе’проходіт образ дороги. Пейзаж передає відчуття простору, незамкнутих простору. Не випадково герої так багато подорожують. Дуже часто ми їх бачимо в саду, алеї, на дорозі… – на лоні природи набагато частіше, ніж в обмеженому просторі будинку. І це призводить до розширення простору у романі. Перед нами постає образ Росії. На думку спадають вірші Ф. Тютчева:

Ці бідні оселі,

Ця бідна природа…

Садиба Миколи Петровича ніби його двійник (традиція Гоголя, ототожнювалася в “Мертвих душах” “господарство” з духовним світом поміщика). Миколі Петровичу не вдається втілити в життя його розумні проекти. Неспроможність його як власника маєтку контрастує з його людяністю і глибиною внутрішнього світу. Тургенєв симпатизує йому, і альтанка, “розрослася і пахуча”, є символ його чистої душі. Сад Одінцової – “алеї” стрижених ялинок, квіткові “оранжереї” – створює враження штучного життя. Дійсно, все життя цієї жінки “котиться, як по рейках”, розмірено й одноманітно. Образ “неживої природи” перегукується з зовнішнім і духовним обличчям Анни Сергіївни. Взагалі місце проживання, за Тургенєвим, завжди накладає певний відбиток на життя героя. Так, Базаров, порівнювати в розмові з Одінцової людей з деревами, розповідає Аркадію про своє дитячому талісмані – осиці на краю ями. Це і є прообраз, двійник його життя. Одинокий, гордий, озлоблений, до подиву схожий він на те дерево. Всі герої роману перевіряються ставленням до природи. Базарів заперечує природу як джерело естетичної насолоди. Сприймаючи її матеріалістично (“природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник”), він заперечує взаємозв’язок природи і людини. І слово “небо”, написане у Тургенєва у лапках і припускає собою вище початок, Бога, не існує для Базарова, тому його і не може прийняти великий естет Тургенєв.

Одинцова, як і Базаров, байдужа до природи. Її прогулянки по саду всього лише частина життєвого укладу, це щось звичне, але не дуже важливе в її житті. Для Миколи Петровича природа – джерело натхнення, найважливіше в житті. Саме тому всі події, пов’язані з ними, відбуваються на лоні природи.

Павло Петрович не розуміє природи, його душа “суха і пристрасна”, може лише відображати, але аж ніяк не взаємодіяти з нею. Він, як і Базаров, не бачить “неба”. Катя і Аркадій по дитячому закохані в природу, хоча Аркадій і намагається це приховати. Настрій і характери героїв також підкреслюються пейзажами. Так, Фенечки, “така свіженька”, показана на тлі літнього пейзажу, а Аркадій і Катя так само молоді і безтурботні, як і навколишнє їх природа. Базарів, як не заперечує природу (“Природа навіває мовчання сну”), все ж таки підсвідомо єдиний з нею. Саме на природу відправляється він, щоб зрозуміти себе. Він злиться, обурюється, проте саме природа стає німим свідком його переживань, тільки їй він може довіритися.

Тісно пов’язуючи природу з душевним станом героїв, Тургенєв наділяє краєвид психологічної функцією. Природа у романі ділить все на живе і неживе, природне для людини і немає. Тому опис “славного, свіжого ранку” перед дуеллю вказує на те, як все суєтне в житті людини перед величчю і красою вічної природи. Сама дуель представляється у порівнянні з цим вранці “екою дурістю”.

Останній пейзаж – це “реквієм” по Базарова. Ліричної сумом і скорботними роздумами наповнене весь опис сільського кладовища, на якому похований Базаров. Цей пейзаж носить філософський характер. Автор замислюється про вічне життя і вічної природи, яка дає заспокоєння. Пейзаж у романі не тільки фон, але філософський символ, приклад істинної життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Роль пейзажу у романі І. С. Тургенєва “Батьки і діти”