Гени й хромосоми

Ген являє собою ділянку молекули ДНК, що визначає спадкування тої або іншої ознаки. Тому що молекули ДНК у процесі розподілу скручуються в хромосоми, то ген – це ділянка хромосоми

Оскільки в соматичних клітках організму втримується подвійний (диплоидний) набір гомологичних хромосом по одному від кожної батьківської особини, отже, і генів, що визначають розвиток кожної ознаки в клітці, по двох. Вони розташовуються в строго певних ділянках гомологичних хромосом – локусах. Гени, відповідальні за розвиток якоїсь ознаки й лежачі в тих

самих локусах гомологичних хромосом, називаються аллельними або аллелью. При утворенні гамет в особин чистої лінії АА всі гамети будуть однакові, тобто містити ген А. Ці особини називаються гомозиготними по даній ознаці. Особини з генами Аа утворять два види гамет. А и а в співвідношенні 1:1. Такі особини називають гетерозиготними. Переважний варіант ознаки із двох можливих називають домінантним, а що придушується – рецессивним. Наприклад, жовтий колір насінь гороху домінує над зеленим

Хромосоми – це найважливіший органоид ядра, що містить ДНК у комплексі з іншими білками. Хромосоми – носії спадкоємної

інформації. Число, форма й розміри хромосом – головна ознака, генетичний критерій виду. Зміна числа, форми або розміру хромосом – причина мутації, які часто шкідливі для організму

Ген – матриця для синтезу й-рнк, а й-рнк матриця для синтезу білка. Матричний характер реакцій самоподвоєння молекул ДНК, синтезу й-рнк, білка – основа передачі спадкоємної інформації від гена до ознаки, що визначаться молекулами білка. Різноманіття білків, їхня специфічність, многофункциональность – основа формування різних ознак в організму, реалізації закладених у генах спадкоємної інформації

Спадкоємна інформація передається шляхом реплікації молекули ДНК. В основі дії гена в процесі розвитку організму лежить його здатність за посередництвом РНК визначати синтез білків


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гени й хромосоми

Categories: Нові твори

Links