Герой оповідання Тургенєва “Тхір і Калинич”

Герой оповідання И. С. Тургенєва “Тхір і Калинич” із циклу “Записки мисливця”. Це один з найцікавіших селянських типів російської літератури. Він персоніфікує собою здоровий практичний початок: будучи оброчним селянином, Тхір живе незалежно від свого поміщика, Полутикина, господарство його налагоджене, багато дітей. Автор особливо відзначає діяльний розум свого героя як невід’ємну частину його натури. Це проявляється в бесідах з іншим героєм “Записок” – оповідачем: “з наших розмов я виніс одне убежденье що Петро Великий

був по перевазі російська людина, росіянин саме у своїх преобразовониях. Що добре – те йому й подобається, що

Розумно – того йому й подавай, а звідки воно йде – йому однаково”. Це зіставлення, як і порівняння зовнішності Тхір із зовнішністю Сократа, надає особливу значимість образу Тхір

Найважливіший засіб характеристики цього героя – паралель із іншим персонажем, Ка-линичем. З одного боку, вони чітко протипоставлені як раціоналіст і ідеаліст, з іншого боку – дружба з Калиничем виявляє в образі X. такі риси, як розуміння музики, природи. Своєрідно відбивається характер героя й у його

відносинах з Полутикиним: у поводженні X. ні залежності, і він не викупляється із кріпаків по якихось практичних міркуваннях

Тхір не єдиний подібний тип у ряді тургеневских героїв. В “Записках мисливця” формується певний образ російського національного характеру, що свідчить про життєздатність цього твердого, ділового початку. До нього ставляться поряд з X. такі герої, як однодворець Овсянников, Пав-луша, Чертопханов, повітовий Гамлет. Риси цього літературного типу зустрічаються в Тургенєва пізніше в образі Базарова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Герой оповідання Тургенєва “Тхір і Калинич”